Analiza porównawcza mediów rosyjskich, polskich oraz ukraińskich pod kątem sposobu komentowania wojny na wschodzie Ukrainy

Analiza porównawcza mediów rosyjskich, polskich oraz ukraińskich pod kątem sposobu komentowania wojny na wschodzie Ukrainy

LIS 10, 2015
1842 VIEWS
Analiza porównawcza mediów rosyjskich, polskich oraz ukraińskich pod kątem sposobu komentowania wojny na wschodzie Ukrainy

Wstęp

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie stały się początkiem zmian tego państwa. „Rewolucja godności” udowodniła, że naród ukraiński ma silną tożsamość, a państwo ukraińskie jest na drodze do zmian w kierunku proeuropejskim. Niestety, rewolucja pociągnęła za sobą aneksję Krymu i trwającą do tej pory wojnę w Donbasie. W  ten sposób Putin chciał odzyskać swe guziki wpływu na Ukrainie.

Konflikt na wschodzie Ukrainy stał się wielkim ciężarem nie tylko dla obecnej władzy ukraińskiej, ale i dla całego narodu ukraińskiego. Wspomniane wyżej wydarzenia są bardzo ważne dla przyszłości nie tylko państwa ukraińskiego, ale również kształtowania ładu międzynarodowego, co pokazują liczne spotkania liderów państw europejskich dotyczące tematyki ukraińskiej. Z tego względu bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na opinie światowe na temat Ukrainy w ogóle oraz postrzegania obecnej sytuacji w Donbasie są media. Media, wykonując jedną ze swoich najważniejszych funkcji, czyli informacyjną, przedstawiają wydarzenia w tym czy innym świetle, co powoduje kształtowanie opinii społecznej na pewien temat. Dla wielu osób na świecie media są jedynym źródłem informacji, dlatego ich zawartość oraz sposób przedstawiania treści jest bardzo ważny. Konflikt na wschodzie Ukrainy nie jest wyjątkiem, od początku działań wojennych na miejscach zdarzeń pracowali dziennikarze z Rosji, Polski, Ukrainy, Francji, Niemiec oraz wielu innych państw. Bieżące informacje pojawiały się na portalach informacyjnych oraz w wiadomościach telewizyjnych. Co interesujące, te same zdarzenia w różnych mediach były wieloznacznie interpretowane i odbierane później przez społeczeństwo. Żeby głębiej przyjrzeć się takim różnicom, poddałam analizie porównawczej wybrane media, a dokładnie portale informacyjne z Rosji, Polski i Ukrainy, co pozwoli ukazać silny wpływ mediów na kształtowanie opinii publicznej.

Wybrane media to: Komsomolska Prawda[1] (rosyjski), Unian[2] (ukraiński), Onet[3] (polski). Według licznych badań portale te zajmują czołowe miejsca w rankingach popularności, a także są najchętniej czytane wśród użytkowników portali. Z tego względu wybrałam je do analizy porównawczej.

1. Portal informacyjny Komsomolska Prawda

Portal informacyjny Komsomolska Prawda to dziennik propagandowy, który został założony jeszcze w 1925 roku. Za czasów ZSRR dziennik ten był narzędziem wywierania wpływów, kształtowania opinii publicznej oraz wdrażania komunistycznej propagandy. Na przestrzeni lat forma dziennika zmieniła się, teraz jest to portal informacyjny, a jednocześnie gazeta o formacie tabloidowym. Mimo tych zmian główne zadania i cele pozostały niezmienione od czasów radzieckich. Cele te to dezinformacja, propaganda i przekazywanie treści korzystnych dla obecnej władzy. Spójrzmy na komentarze oraz opinie dotyczące wojny na Ukrainie, pojawiające się na tym portalu.

Wojna w Donbasie jest przedstawiona jako konflikt wewnętrzny w państwie ukraińskim. Po jednej stronie konfliktu znajdują się zwolennicy „Majdanu” i obecna władza na Ukrainie, po drugiej ludność Donbasu, która nie chce przyłączenia do UE i nie potrzebuje żadnej eurointegracji. Rosja nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się w Donbasie i z tymi żołnierzami, którzy walczą za DRL i LRL[4]. Rosja jest przedstawiona jako państwo, które dąży do pokoju i pomaga ludności w Donbasie poprzez wysyłanie konwojów humanitarnych. Wojna w Donbasie jest przedstawiona jako dobrze zorganizowana misja „majdanowców”, którzy od wielu lat przygotowywali się do wojny z ludnością mieszkającą w obwodach Donieckim i Ługańskim.  Tzw. państwo „Noworosija”, które chcą stworzyć liderzy DRL i LRL jest przedstawione jako najlepszy sposób na rozwiązanie konfliktu. Pojawia się wiele artykułów, które w sposób bardzo szczegółowy opisują wydarzenia w Donbasie twierdząc, że jest to walka państwa „Noworosiji” o niepodległość i szansa na to, że Kijów w końcu zacznie liczyć się z Donbasem i nie będzie narzucać eurointegracji. Najważniejszym kierunkiem współpracy tego państwa będzie Rosja, a w szczególności Euroazjatycka Unia Celna, która ma tworzyć, jak twierdzą dziennikarze KP, organizację będącą przeciwwagą dla Unii Europejskiej.

Dużo uwagi w kwestiach wojny na wschodzie jest poświęcone także tematyce dotyczącej zezwoleniu obcokrajowcom na stanie się żołnierzami w wojsku ukraińskim[5]. Z tego względu pojawia się mnóstwo informacji o tym, że po stronie ukraińskiej, która niszczy Donbas, infrastrukturę i zabija ludzi, oprócz żołnierzy ukraińskich walczą również Amerykanie i Polacy. Również dziennikarze tego portalu nagłaśniają ciągle informacje o tym, że USA rzekomo dostarczają Ukrainie broń, żeby zabijać cywilów w Donbasie oraz podtrzymywać wojnę.

Portal informacyjny Komsomolska prawda jest jednym z najbardziej popularnych i najbardziej propagandowych portali w Rosji. Przedstawia on Ukrainę jako państwo podzielone na pół, gdzie czymś odrębnym jest Donbas, a czymś innym reszta Ukrainy. Władze ukraińską przedstawia się jako niedemokratycznie wybrany rząd, który doprowadził do wojny w Donbasie. Sama wojna jest przedstawiona jako konflikt wewnętrzny, w którym Rosja jest tylko obserwatorem, który stara się wspierać ludność Donbasu.

2. Portal informacyjny Unian

Unian jest czołowym portalem informacyjnym na Ukrainie. Założony został w 1993 roku. Portal ten jest wiodącym medium na Ukrainie, jest najczęściej odwiedzany przez użytkowników i, jak twierdzą badania, najbardziej wiarygodny dla większości Ukraińców. Portal ten przedstawia wydarzenia od początków zamieszek w Donbasie. Każdego dnia podawana jest szczegółowa informacja o sytuacji na froncie, liczbie ofiar, zwycięstwach i porażkach ukraińskich żołnierzy. Portal przedstawia konflikt w Donbasie jako wojnę ukraińsko-rosyjską podkreślając, że ani władze Rosji, ani sami Rosjanie nie przyznają się do udziału Rosji. Na portalu pojawiają się różnego rodzaju dowody o obecności rosyjskich żołnierzy oraz najemców walczących za DRL i LRL. Dużo informacji podaje się na temat prób rozstrzygnięcia konfliktu, podkreśla się ważność umów zawartych w Mińsku oraz konieczność ich wykonywania. Ciekawym jest fakt, iż na tym portalu podaje się informacje o żołnierzach DRL, o ich problemach oraz celach, co wydaje się dziwne w kontekście tego, że medium ma charakter pro-ukraiński[6]. Często opisywanym wątkiem są sprawozdania OBWE[7], wykonywanie jej zadań, terminy, dostępność do terytorium, bezpieczeństwo oraz problematyka realizacji pracy  członków tej organizacji. Często podaje się informacje o atakach ze strony terrorystów oraz o wycofaniu broni z terytorium działań wojennych. W sposób szczegółowy podaje się informacje o bieżących bitwach, stratach od początku wojny, przełomowej bitwie o lotnisko oraz próbie realizacji zawartych umów dotyczących stabilizacji sytuacji w Donbasie. Medium to przedstawia dużo relacji, sprawozdań i felietonów opisujących wojnę oraz stanowisko rosyjskie na ten temat, co pozwala na uzyskanie większej liczby informacji oraz głębszą analizę dla osób korzystających z tego portalu.

W odróżnieniu od portali informacyjnych Rosji informacje zawarte w Unian nie są treściami propagandowymi, które muszą przekonać ludzi do zmiany ich zdania na pewien temat. Dziennikarze tego portalu starają się w sposób możliwie obiektywny opisywać zjawiska oraz potwierdzać je faktami. Często pokazywane są relacje z dwóch stron konfliktu[8], a zatem sytuacja nie jest przedstawiona jednostronnie. To w dużym stopniu odróżnia Unian od KP, w której nie ma żadnych informacji o tym, jak naprawdę wygląda sytuacja po stronie ukraińskich żołnierzy, a jeżeli  informacja ta jest podawana, to jej treść jest przeładowana propagandą i nierzeczywistymi danymi dotyczącymi sytuacji na wschodzie Ukrainy.

Portal informacyjny Unian jest medium, które przedstawia analizy, przeprowadza badania i w ten sposób dostarcza bardziej wiarygodnych informacji o wojnie w Donbasie, którą przedstawia się na portalu. Ze względu na takie podejście portal staje się popularniejszy wśród użytkowników sieci.

3. Onet

Onet – portal informacyjny, jeden z największych polskich mediów internetowych. Według wyników badań Megapanelu PBI/Gemius w roku 2012 był drugim najczęściej odwiedzanym polskim portalem. W rankingu polskich domen, według zasięgu miesięcznego, Onet zajmuje 4 miejsce[9]. Warto zwrócić uwagę, iż analiza treści dotyczących wojny na Ukrainie na polskim portalu daje możliwość spojrzenia z innego punktu widzenia, niż było to przedstawione w wyżej opisanych mediach ukraińskich i rosyjskich.

W porównaniu do większości mediów europejskich media polskie przedstawiały o wiele więcej informacji i szczegółów  dotyczących spraw w Donbasie, zmian terytorialnych oraz liczby ofiar. Onet nie był wyjątkiem. Po wpisaniu hasła „kryzys ukraiński” albo „wojna na Ukrainie” na portalu onet wyszukiwarka gogle pokazuje 71 500 wyników. Dla porównania na bardzo popularnym portalu informacyjnym w Niemczach Aktuelle Nachrichten po wpisaniu tego samego hasła mamy 4 650 wyników.

Na portalu pojawiają się cykliczne informacje o obecnej sytuacji na wschodzie Ukrainy oraz o możliwych skutkach tego konfliktu dla Polski. Pojawiające się artykuły często dotyczą przedstawienia dowodów obecności rosyjskich sił militarnych na wschodzie Ukrainy, które są zaangażowane w konflikt po stronie rehabilitantów DRL i LRL[10].

Sytuacja jest pokazana w podobny sposób jak w mediach ukraińskich, czyli nie jako wojna domowa i konflikt wewnętrzny, ale jako agresja militarna ze strony Rosji wobec Ukrainy. Czasami pojawiają się również artykuły, według których w kryzysie ukraińskim winne są Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie, które chcą wprowadzić na Ukrainie „swoje zasady demokracji[11]”.

Dużą uwagę zwraca się także na skutki prowadzenia działań wojennych w Donbasie dla samej Rosji. Wojna na Ukrainie sprawiła, że Rosja straciła i nadał traci nie tylko zaufanie zachodnich partnerów, ale i odpływ zagranicznego kapitału, co powoduje pogłębianie się kryzysu gospodarczego tego państwa[12].

Jednym z wątków, który ciągle jest rozwijany są także umowy Mińskie i konieczność ich wykonywania w celu  uregulowania konfliktu. Skupiania się na wycofaniu ciężkiej broni, życiu na ukraińskim froncie oraz zaangażowaniu państw Zachodnich w ten konflikt. Rola Polski oraz jej pomoc w rozwiązaniu kryzysu na Ukrainie, wsparcie finansowe oraz pomoc w realizacji reform, przyczyny historyczne pogłębiania konfliktu, skutki wsparcia oraz pomocy, które mogą się przełożyć na zmianę stosunków polsko-rosyjskich – to są często pojawiające się tematy na tym portalu.

Warto zaznaczyć, iż media polskie, na przykładzie portalu Onet, w porównaniu do innych mediów europejskich starają się przedstawiać jak najwięcej wydarzeń, podać jak najwięcej szczegółów, przedstawić społeczeństwu realną sytuację na Ukrainie. Opisywanie bitwy Cyborgów o lotnisko w Doniecku, bitwa w Debalcewie oraz wiele innych przełomowych wydarzeń przybliżają przeciętnemu użytkownikowi portalu Onet obecną sytuacją w Donbasie.

 

Wnioski

Wyżej przedstawiona analiza jest bardzo ogólna, ale pokazuje, jak media odnoszą się do władzy i jak w rękach władzy stają się one narzędziem manipulacji społeczeństwem. Konflikt na wschodzie Ukrainy nadal zostaje aktualnym tematem w przestrzeni portali informacyjnych wyżej opisanych państw. W każdym z tych portali pojawiają się podobne tematy takie jak: liczba ofiar w Donbasie, umowy w Mińsku, skutki kryzysu dla Rosji, wpływ aktualnej sytuacji na wschodzie Ukrainy czy sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej państw. Na portalu rosyjskim, w odróżnieniu od innych, przeprowadza się kampanię anty-ukraińską, wydarzenia nie są pokazane w realnym świetle, a działania Rosji przedstawione są jako pomoc humanitarna, bez wspomnienia o tym, iż rosyjskie siły zbrojne walczą w Donbasie. To jeszcze raz udowodnia, iż państwo rosyjskie jest przepełnione propagandą, a media w tym państwie są tylko narzędziem wdrażania pro-Putinowskiej polityki.

Portale polski i ukraiński w podobny sposób przedstawiają sytuację z tą różnicą, iż dziennikarze portalu Onet zwracają dużo uwagi na skutki kryzysu dla Polski oraz zmiany kierunków współpracy, a także samej polityki zagranicznej państwa. Portal Unian natomiast stara się przybliżyć w dużej mierze stanowisko zachodnie wobec sytuacji na Ukrainie przez  pryzmat obrad w Mińsku i zawartych umów, mających na celu stabilizacje sytuacji w Donbasie.

Analiza porównawcza pokazuje, jak jedno wydarzenie, w tym przypadku kryzys ukraiński i wojna w Donbasie może być przedstawione w tak zróżnicowany sposób w zależności od obecnej władzy oraz swobody wypowiedzi w danym państwie.

[1] Portal informacyjny Komsomolska prawda, http://www.kp.ru/, z dnia 06.11.2015

[2]Portal informacyjny Unian, http://www.unian.ua/, z dnia 06.11.2015

[3] Portal informacyjne Onet, http://www.onet.pl/, z dnia 06.11.2015

[4] Doniecka i Ługanska Republika Ludowa (DRL, LRL)

[5] Poroszenko zezwolił na służbę w armii ukraińskiej zagranicznym najemnikom http://www.kp.ru/daily/26453/3324249/, z dnia 08.11.2015

[6] Bojownicy w Doniecku skarżą się, że ich „rzucili”: „My, włóczędzy, nie ma pieniędzy nawet na papierosy”, http://www.unian.ua/war/1174464-boyoviki-v-donetsku-skarjatsya-scho-jih-kinuli-mi-yak-bomji-nemae-groshey-navit-na-tsigarki-video.html, z dnia 06.11.15

[7] OBWE odnotowała zwiększoną aktywność w rejonie lotniska w Doniecka, http://www.unian.ua/war/1175107-misiya-obse-zafiksuvala-zrostannya-aktivnosti-v-rayoni-aeroportu-donetska.html, z dnia 07.11.15

[8] W Doniecku strzelanina między bojownikami, 15 zabitych i dziesiątki rannych – wywiad, http://www.unian.ua/war/1176234-u-donetsku-mij-boyovikami-zavyazalasya-perestrilka-15-zagiblih-i-desyatki-poranenih-rozvidka.html, z dnia 07.11.15

[9] Najpopularniejsze serwisy tematyczne, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-i-facebook-rosna-onet-i-nk-pl-sporo-w-dol/page:2, z dnia 11.07.15

[10] Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/atlantic-council-rosja-prowadzi-wojne-z-ukraina/nxz0fc, z dnia 08.11.15

[11] Winni kryzysu na Ukrainie są Zachód i NATO, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/foreign-affairs-winni-kryzysu-na-ukrainie-sa-zachod-i-nato/ktl31, z dnia 08.11.15

[12]Rosja płaci wysoką cenę za kryzys na Ukrainie,  http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/rosja-placi-wysoka-cene-za-kryzys-na-ukrainie-straty-sa-bolesne/0q9hc, z dnia 08.11.15

Yana Cherniak

Yana Cherniak

Członek Z-Centrum ds. Rozwiązywania Konfliktów, Europejski Instytut Bezpieczeństwa
  • Ciekawa analiza, aczkolwiek poszerzyłbym ją przynajmniej do 3 portali polskich z różnych grup właścicielskich, skonfrontowałbym kilka portali proukraińskich i proseparatystycznych oraz w przypadku rosyjskich mediów wskazałbym także nieliczne media będące w opozycji do oficjalnej linii rządu.

  • Yana Cherniak

    Dziękuję za uwagę, następnym razem spróbuje zrobić analizę bardziej rozszerzoną. Na przykładzie różnych portali państw chciałam pokazać jak duży wpływ mają media na to co ludzi myślą na pewien temat i jak te same wydarzenie przedstawione są w różnorodny sposób przez portali.

    • W zakresie wojny informacyjnej Rosja prowadzi zmasowane działania, na szczęście w Europie w końcu to zauważono i ruszają próby kontrdziałania. Zasugerowałem szerszą analizę, gdyż granice państwa to nie granice mediów ani umysłów…

PODOBNE ARTYKUŁY

Realpolitik Rzeczypospolitej

Realpolitik Rzeczypospolitej

W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

READ MORE
Jakie interesy ma Polska?

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

READ MORE
Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE
Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

READ MORE
Antidotum na intelektualną truciznę

Antidotum na intelektualną truciznę Popular

Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

READ MORE
Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

READ MORE
Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

READ MORE
Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

READ MORE
Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

READ MORE
Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ! Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Turecki EXIT z NATO?

Turecki EXIT z NATO? Popular

Ostatnie relacje Turcji z Rosją a także z USA, a tym samym z NATO, uległy zmianie o 180 stopni. Aby bardziej przybliżyć okoliczności w jakich doszło do zmian, należy przeanalizować

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina Popular

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE
Przedwyborcza Francja w relacjach z Rosją

Przedwyborcza Francja w relacjach z Rosją

Marine Le Pen, kandydatka na prezydenta Francji w wyborach 2017 – jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci politycznych Europy. Jej skrajnie prawicowe wypowiedzi dotyczące przyszłości UE, relacji z Rosją albo

READ MORE
Więźniowie polityczni Kremla

Więźniowie polityczni Kremla

Historia Nadiyi Savchenko, do niedawna więźnia politycznego Putina, była jedną z najbardziej medialnych spraw na całym świecie. Dzisiaj, deputowana od partii „Batkiwszczyna” w Radzie Najwyższej Ukrainy Nadiya reformuje kraj, próbuje

READ MORE
Niezrealizowane marzenie Ukrainy

Niezrealizowane marzenie Ukrainy

Po zakończeniu Rewolucji Godności, zmianie elity rządzącej, obaleniu reżimu Janukowicza i usunięciu prorosyjskich marionetek z najwyższych stanowisk państwowych, przeciętny obywatel oczekiwał zmian na lepsze. Każdy chciał, żeby nowa władza przeprowadziła

READ MORE
Holandia walczy z rosyjską propagandą

Holandia walczy z rosyjską propagandą Popular

Holandia zmaga się z negatywnym wpływem rosyjskiej propagandy. Wciąż trwają prace nad niezależnym rosyjskojęzycznym portalem informacyjnym. Jednocześnie Holendrzy przyznają, że walka z rosyjską ‚siłą miękką’ nie jest łatwa.  Państwo znajduje się  pod

READ MORE
Perspektywy konwencjonalnego odstraszania dla Europy

Perspektywy konwencjonalnego odstraszania dla Europy

Polityczne, ekonomiczne, demograficzne i technologiczne bariery ograniczają jakikolwiek sensowny plan poprawy strategii konwencjonalnej NATO. Z kolei nuklearne odstraszanie odgrywa dużo mniejszą rolę w obecnych czasach, co więcej taktyczna broń jądrowa

READ MORE
Nie czołgami, a dyplomacją

Nie czołgami, a dyplomacją

W świetle konfliktu zbrojnego w Donbasie: ciągłych obstrzałów i nowych ofiar wydaje się nierealnym kłaść nacisk na coś innego oprócz uzbrojenia. Cała uwaga społeczeństwa ukraińskiego jest zwrócona na epicentrum konfliktu.

READ MORE
Polska jako jedyna w Europie znacząco zwiększy budżet obronny

Polska jako jedyna w Europie znacząco zwiększy budżet obronny

Sytuacja gospodarcza i pozostające na niezmiennym poziomie budżety państw na obronność powodują, że gospodarka światowa coraz bardziej uniezależnia się od rozwoju sektora wojskowego. Wydatki 50 państw-liderów w dziedzinie obronności będą

READ MORE
Amerykańska tarcza przeciwrakietowa w Europie

Amerykańska tarcza przeciwrakietowa w Europie

W ostatniej dekadzie Stany Zjednoczone kilka razy zmieniały swoje plany dotyczące tzw. „tarczy przeciwrakietowej” w Europie. Wątek ten dotyczył również Polski w 2009 r., kiedy administracja prezydenta Obamy ogłosiła realizację

READ MORE
Nasza Nadiya

Nasza Nadiya Popular

25 maja o godzinie 15:00 ukraińskiego czasu na lotnisku w Kijowie wylądował samolot, który przywiózł naszą Nadije do domu. Ukraiński pilot Nadiya Savchenko, która trafiła do niewoli rosyjskiej, podczas walk

READ MORE
My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

Dramatyczny konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował śmierć setki tysięcy ludzi, z których połowa to  były dzieci. Domy większości migrantów są zniszczone, nie mają oni zapewnionych podstawowych warunków do życia. Ci, którym udało

READ MORE
Ukraina vs Rosja: przyszłość ukraińsko-rosyjskich relacji

Ukraina vs Rosja: przyszłość ukraińsko-rosyjskich relacji

Od 2014 roku pomiędzy Rosją, a Ukrainą trwa wojna hybrydowa. Liczne spotkania liderów wielkich mocarstw oraz działania międzynarodowej dyplomacji nie są w stanie rozwiązać konfliktu w Donbasie. Ciągłe negocjacje nie

READ MORE
Operacje humanitarne elementem bezpieczeństwa państwa

Operacje humanitarne elementem bezpieczeństwa państwa

Stosując prosty, dychotomiczny podział  bezpieczeństwa na wewnętrzne i zewnętrzne i jednocześnie nakładając na niego kalkę z interesami i celami narodowymi, możemy łatwo zaobserwować, że wzmacnianie np. poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez

READ MORE
Tureckie szachy czyli geopolityka XXI wieku

Tureckie szachy czyli geopolityka XXI wieku

Przemyślane działania tureckiego rządu przynoszą oczekiwane skutki, Ankara doskonale wykorzystuje zaistniałe okoliczności do realizacji swych politycznych celów na arenie międzynarodowej, przez co Turcja staje się coraz ważniejszym graczem światowej rozgrywki

READ MORE
Zmiana stosunków niemiecko-rosyjskich w świetle wydarzeń na Ukrainie 2013 – 2015

Zmiana stosunków niemiecko-rosyjskich w świetle wydarzeń na Ukrainie 2013 – 2015

Wydarzenia na Ukrainie w latach 2013 – 2015 stały się jednym z najcięższych okresów w historii tego państwa. Rewolucja godności, aneksja Krymu i nadal trwająca wojna w Donbasie, stały się

READ MORE
Kryzys w Europie czyli zimnowojenny poker

Kryzys w Europie czyli zimnowojenny poker

Obecnie jesteśmy świadkami największego kryzysu tzw. okresu pozimnowojennego. Kryzysu światowego przez wielkie K, mamy do czynienia z geopolityczną walką wpływów, odradzaniem się mocarstwowych zapędów, falami uchodźców, wielką wędrówką ludów na

READ MORE