Terroryzm indywidualny skierowany przeciwko osobom piastującym najważniejsze funkcje państwowe

Terroryzm indywidualny skierowany przeciwko osobom piastującym najważniejsze funkcje państwowe

Forma terroryzmu znajdująca się w zakresie zainteresowania służb ochronnych na całym świecie (w tym także BOR) to terroryzm indywidualny skierowany przeciwko konkretnej osobie. Potencjalny zamachowiec zdecydowanie dąży do zlikwidowania lub

Analiza stanu bezpieczeństwa państwa na przykładzie dwóch istotnych służb mundurowych

Analiza stanu bezpieczeństwa państwa na przykładzie dwóch istotnych służb mundurowych

Autorska analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa państwa na przykładzie dwóch istotnych służb mundurowych Rządy ostatnich kilku lat w sposób znaczący pogorszyły sytuację w polskich służbach odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek publiczny.