Bezpieczeństwo i obronność państwa – specjalna ścieżka kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpieczeństwo i obronność państwa – specjalna ścieżka kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

LIP 16, 2015
1148 VIEWS
Bezpieczeństwo i obronność państwa – specjalna ścieżka kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpieczeństwo i obronność państwa:dr inż. Maciej Milczanowski

– nowa, specjalna ścieżka kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne WSIiZ

– atrakcyjne, dużo niższe czesne

Rozmowa z dr. inż. Maciejem Milczanowskim, kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ

Rzeszowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania proponuje w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne nową, specjalną ścieżkę kształcenia: Bezpieczeństwo i obronność państwa. Skąd ta oferta w ramach kierunku, który prowadzicie już od sześciu lat?

Nowa specjalna ścieżka kształcenia stanowi odpowiedź, jak uważamy, zarówno na zapotrzebowanie rynku edukacyjnego, jak i sytuację w środkowowschodniej Europie oraz podejście do niej naszych władz państwowych. Chodzi mi o sytuację w Rosji i na Ukrainie, która będzie miała długofalowy wpływ na postrzeganie kwestii bezpieczeństwa i obronności państwa. Postulat, aby w nasz system bezpieczeństwa włączyć w sposób planowy istniejące organizacje paramilitarne i proobronne, tworząc w oparciu o nie system obrony terytorialnej, zaczyna spotykać się we władzach ze zrozumieniem. Dzięki proponowanym przez nas studiom ich absolwenci będą mogli zarówno realizować swoje pasje, jak i odnajdywać się na rynku pracy – niekoniecznie w zawodach takich, jak policjant, strażnik graniczny czy pracownik firmy ochroniarskiej, choć w takich również. Z racji zdobytej wiedzy staną się bowiem obywatelami świadomymi współczesnych zagrożeń i sposobów, jak tym zagrożeniom przeciwdziałać. Do tego zdobędą też umiejętności, które pozwolą im łatwiej wpisać się w struktury dowolnej formacji służącej zapewnianiu społeczeństwu bezpieczeństwa – także formacji paramilitarnej, przydatnej nie tylko w sytuacji konfliktu zbrojnego, ale też każdej innej o charakterze kryzysowym, chociażby w sytuacji klęski żywiołowej.

Co konkretnie oznacza ta nowa ścieżka kształcenia?

Specjalna ścieżka Bezpieczeństwo i obronność państwa oznacza, że osoby, które zechcą w jej ramach studiować bezpieczeństwo wewnętrzne, mają od początku zagwarantowane, iż przedmioty specjalnościowe, właśnie dla tej ścieżki przewidziane, zostaną zrealizowane. Kandydaci zapisujący się na bezpieczeństwo wewnętrzne, ale nie na tę konkretną ścieżkę, specjalność będą wybierali dopiero na 3 semestrze studiów. To, jaką specjalność będą w rezultacie realizować, będzie też zależeć od decyzji innych studentów i od ich liczby. Dla kilku osób żadna uczelnia nie decyduje się uruchamiać specjalności. Uruchamia tylko te cieszące się relatywnie dużym poparciem.

W sensie programowym co będzie wyróżniać ścieżkę Bezpieczeństwo i obronność państwa?

Studiujące ją osoby będą poznawać w szczegółach najnowszą strategię bezpieczeństwa narodowego oraz specyfikę współczesnych konfliktów – zarówno sposoby zarządzania nimi, jak i wykorzystywane w nich technologie. W szczególności dowiedzą się, na czym polega tzw. wojna hybrydowa, jaka prowadzona jest raz z większym, raz z mniejszym natężeniem we wschodniej Ukrainie. Nauczą się również, jak zachowywać się buszując po Internecie, aby pozyskać ukryte w nim, cenne dla siebie informacje, zarazem nie ujawniając tego, co powinno się trzymać w tajemnicy. Będą mogli również poznać tajniki zabiegów socjotechnicznych, co jest niezwykle ważne, jeśli chodzi np. o pozyskiwanie poparcia ludzi dla swych celów.

Pozostałe, podstawowe przedmioty dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą takie same, jak na innych, wybieranych później specjalnościach. Studenci ścieżki Bezpieczeństwo i obronność państwa będą zatem studiowali bezpieczeństwo wewnętrzne, tyle że z gwarantowanymi od początku przedmiotami specjalnościowymi oraz – co chyba nie mniej ważne – za dużo niższą odpłatnością.

Dlaczego?

Dzięki partnerowi biznesowemu, który zdecydował się wesprzeć finansowo właśnie tę ścieżkę kształcenia. Czesne na studiach stacjonarnych wyniesie zatem 310 zł miesięcznie, a na niestacjonarnych – 270 zł. To naprawdę atrakcyjna, rzadko spotykana odpłatność za studia.

Bezpieczeństwo wewnętrzne we WSIiZ to kierunek o tzw. profilu praktycznym. Co to dokładnie oznacza?

Studia o profilu praktycznym nie oznaczają – w naszym przypadku – ciągłego pobytu w terenie. Co to, to nie. Ale oznaczają – oprócz typowych zajęć akademickich, uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach, także szereg zajęć właśnie o charakterze praktycznym. W tym celu Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiedzialna za studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, otrzymała nowe „sprzęty”, jak strzelnica multimedialna trzyekranowa, wyposażona w czujnik ruchu oraz w pistolety z imitacją odrzutu, a także drony, za pomocą których chcemy uczyć studentów, jak z wykorzystaniem bezzałogowych maszyn latających prowadzić działania prewencyjne, monitoring, akcje ratownicze. Pragnę dodać, że szkolenie strzeleckie (z wykorzystaniem strzelnicy multimedialnej, a także broni ASG) czy z zakresu obsługi dronów będą realizowane bez żadnych dodatkowych opłat! Nawiązaliśmy też współpracę ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” i będziemy formować własny pluton strzelecki. Tych, którzy mają prawdziwą żyłkę strzelecką, zapraszamy do strzeleckiego koła zainteresowań.

Jako kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego gwarantuję, że każdy absolwent naszego kierunku, także ścieżki kształcenia Bezpieczeństwo i obronność państwa, będzie potrafił posługiwać się bronią, operować dronem i wykonywać zdjęcia czy filmy z jego pomocą. Będzie też potrafił posługiwać się mapą czy poruszać w terenie i pozna sposoby przetrwania w trudnych warunkach. Nie zabraknie również elementu rywalizacji – nasi studenci już tej wiosny mieli możliwość wzięcia udziału w zawodach strzeleckich realizowanych w naszym kampusie w Kielnarowej. Będziemy też rozwijać praktyczną stronę zajęć z zakresu kryminalistyki – w stworzonym dla tego celu laboratorium.

Yana Cherniak

Yana Cherniak

Członek Z-Centrum ds. Rozwiązywania Konfliktów, Europejski Instytut Bezpieczeństwa

PODOBNE ARTYKUŁY

Realpolitik Rzeczypospolitej

Realpolitik Rzeczypospolitej

W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

READ MORE
Jakie interesy ma Polska?

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

READ MORE
Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE
Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

READ MORE
Antidotum na intelektualną truciznę

Antidotum na intelektualną truciznę Popular

Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

READ MORE
Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

READ MORE
Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

READ MORE
Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

READ MORE
Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

READ MORE
Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ! Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Turecki EXIT z NATO?

Turecki EXIT z NATO? Popular

Ostatnie relacje Turcji z Rosją a także z USA, a tym samym z NATO, uległy zmianie o 180 stopni. Aby bardziej przybliżyć okoliczności w jakich doszło do zmian, należy przeanalizować

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina Popular

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE
Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

W krótszej perspektywie czasowej możemy, niestety, spodziewać się ciągle dużej liczby ataków terrorystycznych na terenie Europy. Co do deradykalizacji – tak, na jej efekty trzeba czekać i jej wielkim problemem

READ MORE
Jeśli cywile chcą pokoju i spokoju, powinni szykować się do wojny – także „wojny” z żywiołami

Jeśli cywile chcą pokoju i spokoju, powinni szykować się do wojny – także „wojny” z żywiołami

Rozmowa z doktorem Leszkiem Baranem, prodziekanem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne   Polska i Polacy szykują się do wojny? Jako kraj wydajemy w ostatnich

READ MORE
„Wojna w Syrii to największa katastrofa humanitarna od czasów II Wojny Światowej” – rozmowa z dr Wojciechem Wilkiem, szefem PCPM, ekspertem ONZ ds. Bliskiego Wschodu

„Wojna w Syrii to największa katastrofa humanitarna od czasów II Wojny Światowej” – rozmowa z dr Wojciechem Wilkiem, szefem PCPM, ekspertem ONZ ds. Bliskiego Wschodu

Mija czwarty rok wojny domowej w Syrii. „Stwierdzenie, że jest to największa katastrofa humanitarna od czasów II Wojny Światowej to nie przesada” – ocenia dr Wojciech Wilk, szef Polskiego Centrum Pomocy

READ MORE
Europejska ofensywa: Airbus kontra Amerykanie

Europejska ofensywa: Airbus kontra Amerykanie

Trwa wyścig po polskie miliardy na zbrojenia. W tym roku rozstrzygnięty ma być jeden z kluczowych przetargów, na 70 helikopterów wielozadaniowych, w ślad za nim na 30 maszyn szturmowych. Miniony

READ MORE