Nie czołgami, a dyplomacją

Nie czołgami, a dyplomacją

LIP 24, 2016
715 VIEWS
Nie czołgami, a dyplomacją

W świetle konfliktu zbrojnego w Donbasie: ciągłych obstrzałów i nowych ofiar wydaje się nierealnym kłaść nacisk na coś innego oprócz uzbrojenia. Cała uwaga społeczeństwa ukraińskiego jest zwrócona na epicentrum konfliktu. Politycy szukają lepszego uzbrojenia, wysyłają nowy sprzęt na front, szkolą żołnierzy za granicą, żeby zabezpieczyć im najskuteczniejsze przygotowanie.

Współcześni liderzy Ukrainy występują z przemówieniami na całym świecie, prosząc o  pomoc humanitarną, militarną i finansową, próbując zwrócić uwagę świata na to co się dzieje na Ukrainie.

Nikt z nich nie próbuje przedstawić Ukrainę, odpowiadając na pytania kim są Ukraińcy, jakie są ich wartości, jakim jest ich przekazać do świata. Liderzy najwyższego szczebla, którzy są ambasadorami swego państwa nie przydają ani najmniejszego znaczenia temu, co idzie za ich przemówieniami, jakim jest wizerunek państwa ukraińskiego, odbierany przez pozostałych członków areny międzynarodowej.

Często Ukraina jest postrzegana jako biedne państwa, potępione agresją sąsiada i potrzebujące zmian. Przeciętny Europejczyk nie wiem nic na temat Ukrainy oprócz tego, że jest ona w stanie wojny (chociaż nie każdy potrafi wytłumaczyć o co chodzi z tą wojną) i że niedawno przeżyła jakieś zmiany, możliwie rewolucje.

Dlatego tak ważnym i istotnym jest skierowanie obecnych liderów politycznych w stronę promocji i rozwoju tzw. soft power (edukacja, sztuka, kultura, innowacje, media). Nawiązanie współpracy międzynarodowej, włączenie się do programów wymiany, stworzenie cyklu działań, które umożliwiłby pokazanie historii, kultury i tradycji ukraińskiej. Komunikacja na poziomie międzynarodowym i pokazanie państwa, jako kraju, mającego swą tożsamość, swą historię i przewodnią ideę. To wszystko umożliwiłoby przedstawienie prawdziwej Ukrainy, a nie tylko tego co się pojawia w mediach.

Ważnym także jest stworzenie długofalowej strategii działań, które by krok po kroku realizowały komunikację informacyjną, perswazyjną i przekonywującą tak na poziomie przeciętnych obywateli jak i na poziomie państw.  Warto tu włączyć takie działania jak public relations, branding narodowy, a co najważniejsze dyplomacje publiczną.

Istotnym jest fakt, że taka strategia opierałaby się na faktach, na prawdziwych materiałach, łączyłaby w sobie wyniki badań, pokazywałaby sukcesy państwa i skierowana byłaby na ciągły rozwój. Oznacza to, że Ukraina sama stworzyłaby świetną możliwość walki z propagandą na polu informacyjnym. Otrzymałaby możliwość przeciwdziałać wrogowi i obalać istniejący stereotypy i uprzedzenia, panujące w niektórych państwach.

Realizacja takich działań pozwoli na wyjście Ukrainy z cienia Rosji, w którym ona znajduje się od początków swego istnienia. Pozwoli to jej zaistnieć na arenie jako silne państwo, które potrafi sprostać współczesnym wyzwaniom. Oznacza to, iż Ukraińcy zyskają coś więcej niż po prostu „dobry piar”, otrzymają oni katalizator, który zapoczątkuję zmiany państwa na lepsze. Społeczeństwo będzie świadome potrzebę wprowadzenia zmian, obudowy państwa, walki z korupcją, sprostania wyzwaniom gospodarczym i społecznym. Będą to działania podjętej od najniższego szczebla do najwyższego, co pomoże zaangażować społeczeństwo w realizację jednej misją, która stanie się przewodnią ideą Ukrainy.

Szeroki spectrum wyżej wymienionych działań pozwoli światowi bardziej zrozumieć państwo ukraińskie, jego interesy, jego historie i kulturę. Wykreuje to opinię publiczną za granicą, pozwoli uzyskać większe poparcie racji i polityki Ukrainy. Także zwiększy to prestiż kraju na arenie międzynarodowym, zrobi go bardziej atrakcyjniejszym dla inwestorów oraz umożliwi nawiązanie strategicznego partnerstwa.

Działania te przyczynią się w pozytywny sposób nie tylko na rozwój Ukrainy, ale i państw sąsiadujących. Współpraca międzynarodowa z Polską, Litwą czy Słowacją jest to szansa dla każdego państwa na rozwiązanie istniejących problemów, rozstrzygnięcie niedomówień historycznych i podanie ręki do współpracy. Współczesna sytuacja geopolityczna daje wiele rzeczy do zrozumienia i najważniejszą z nich jest to, że tylko współpraca wzmocni nas i poprowadzi we właściwym kierunku. Wymiana doświadczeniem, wspólne projekty w sferze kultury, wymiany młodzieży, szkolenia, projekty badawcze, napisanie wspólnych strategii, wprowadzenie innowacji, wykorzystanie mediów społecznościowych, lobbing itd. Po ustanowieniu w priorytety takich działań państwa Europy Wschodniej, łącząc swe działania, będą mogli stać się mocną siłą napędową  w obecnej polityce światowej.

Podsumowując, chciałabym przywołać jeden przykład, który idealnie pokazuje to, jak działa dyplomacja publiczna i jaką moc ma w sobie soft power. Zwycięstwo przedstawicielki Ukrainy, Jamaly, na Eurowizji 2016 stało się triumfem państwa Ukraińskiego. Piosenkarka swoim występem potrafiła zrobić więcej a niż wszyscy dyplomaci ukraińscy razem wzięci. Ukraina pojawiła się na szpaltach największych gazet i czasopism, a zdjęcia piosenkarki wypełniły wiele portali informacyjnych. Tematyka Ukrainy, problem deportacji tatar z Krymu w 1944r., a najważniejsze rosyjska aneksja Krymu stały się tematem numer jeden w wielu krajach. Podkreśliło to jeszcze raz pozycję Ukrainy wobec okupowanego terytorium, a także pokazało, iż społeczeństwo będzie walczyć dopóki Krym nie powróci do Ukrainy. Świat znowu zwrócił uwagę na Ukrainę i jej obecną sytuację polityczna, przy tym zapoznając się z jej historią i sztuką.

Takich przykładów nie jest wiele, lecz pokazują one jak dużo możemy osiągnąć, podążając we właściwym kierunku. Nie wykluczone jest, że po jakimś czasie taka strategia stanie się drogą wyjścia Ukrainy z kryzysu tak politycznego jak i gospodarczego.

Swym artykułem wcale nie chciałabym przekazać, iż działania militarne czy uzbrojenia państwa nie są ważne, bo przecież gdyby nie to, nie wiadomo ile jeszcze republik ludowych stworzyliby prorosyjscy terroryści na wschodzie Ukrainy. Lecz chciałabym donieść ważność wykorzystania dyplomacji publicznej, a w tym soft power, która jest podstawą liberalizmu i która daje bardzo wiele możliwości, których my często nie dostrzegamy.

 

Yana Cherniak

Yana Cherniak

Członek Z-Centrum ds. Rozwiązywania Konfliktów, Europejski Instytut Bezpieczeństwa

PODOBNE ARTYKUŁY

Realpolitik Rzeczypospolitej

Realpolitik Rzeczypospolitej

W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

READ MORE
Jakie interesy ma Polska?

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

READ MORE
Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE
Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

READ MORE
Antidotum na intelektualną truciznę

Antidotum na intelektualną truciznę Popular

Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

READ MORE
Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

READ MORE
Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

READ MORE
Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

READ MORE
Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

READ MORE
Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ! Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Turecki EXIT z NATO?

Turecki EXIT z NATO? Popular

Ostatnie relacje Turcji z Rosją a także z USA, a tym samym z NATO, uległy zmianie o 180 stopni. Aby bardziej przybliżyć okoliczności w jakich doszło do zmian, należy przeanalizować

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina Popular

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE
Przedwyborcza Francja w relacjach z Rosją

Przedwyborcza Francja w relacjach z Rosją

Marine Le Pen, kandydatka na prezydenta Francji w wyborach 2017 – jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci politycznych Europy. Jej skrajnie prawicowe wypowiedzi dotyczące przyszłości UE, relacji z Rosją albo

READ MORE
Więźniowie polityczni Kremla

Więźniowie polityczni Kremla

Historia Nadiyi Savchenko, do niedawna więźnia politycznego Putina, była jedną z najbardziej medialnych spraw na całym świecie. Dzisiaj, deputowana od partii „Batkiwszczyna” w Radzie Najwyższej Ukrainy Nadiya reformuje kraj, próbuje

READ MORE
Niezrealizowane marzenie Ukrainy

Niezrealizowane marzenie Ukrainy

Po zakończeniu Rewolucji Godności, zmianie elity rządzącej, obaleniu reżimu Janukowicza i usunięciu prorosyjskich marionetek z najwyższych stanowisk państwowych, przeciętny obywatel oczekiwał zmian na lepsze. Każdy chciał, żeby nowa władza przeprowadziła

READ MORE
Holandia walczy z rosyjską propagandą

Holandia walczy z rosyjską propagandą Popular

Holandia zmaga się z negatywnym wpływem rosyjskiej propagandy. Wciąż trwają prace nad niezależnym rosyjskojęzycznym portalem informacyjnym. Jednocześnie Holendrzy przyznają, że walka z rosyjską ‚siłą miękką’ nie jest łatwa.  Państwo znajduje się  pod

READ MORE
Perspektywy konwencjonalnego odstraszania dla Europy

Perspektywy konwencjonalnego odstraszania dla Europy

Polityczne, ekonomiczne, demograficzne i technologiczne bariery ograniczają jakikolwiek sensowny plan poprawy strategii konwencjonalnej NATO. Z kolei nuklearne odstraszanie odgrywa dużo mniejszą rolę w obecnych czasach, co więcej taktyczna broń jądrowa

READ MORE