Dlaczego ulubiony wiolonczelista Putina powstrzyma III wojnę światową

Dlaczego ulubiony wiolonczelista Putina powstrzyma III wojnę światową

O Rosji i jej operacjach informacyjno - psychologicznych

KWI 17, 2016
1524 VIEWS
Dlaczego ulubiony wiolonczelista Putina powstrzyma III wojnę światową

Współczesna Rosja jest krajem, o którym niebezzasadnie mawia się, że znalazła się w ręku służb specjalnych. Zwykle państwa współczesne posiadają własne służby specjalne, które są specyficznym instrumentem prowadzenia polityki państwowej.

Są także kraje, w których służby specjalne są pozostawione na uboczu, gdyż klasa polityczna nie ma pomysłu co z nimi zrobić. Są także służby specjalne, które stanowią zasadniczy filar władzy w państwie. Rosja jest tu przykładem jedynym w swoim rodzaju, gdyż nie ma drugiego takiego państwa, dawnego supermocarstwa zredukowanego do roli lokalnego mocarstwa, dysponującego przy tym pokaźnymi zasobami broni masowego rażenia, w którym ludzie związani ze służbami specjalnymi osiągnęliby w nim jednoznaczną i niekwestionowaną supremację polityczną. W dodatku, ekipa rządząca tym krajem ma ambicję odbudowy jego znaczenia i pozycji międzynarodowej – jeśli nawet nie do pułapu osiągniętego niegdyś przez ZSRR, to przynajmniej umożliwiającego skuteczne osiąganie regionalnych celów, głównie w Europie. Otwarta realizacja tych ambicji jest ograniczana przez zacofanie kraju – Rosja jest tym mocarstwem XXI wiecznym, które nie produkuje niemal żadnych towarów wysokiej technologii opartych na własnej myśli technicznej, z wyjątkiem być może niektórych systemów broni, natomiast gros środków pozyskuje poprzez wyprzedaż surowców, głównie energetycznych.

Geopolityka po rosyjsku

Jest zatem, co dziś jest szczególnie widoczne, silnie podatna na wahania ich cen na światowych rynkach. Charakter rządzącej Rosja klasy politycznej, szczególnie jej „wierchuszki”, jej niepohamowane ambicje, połączony z zacofaniem i ogólną słabością kraju daje efekt w postaci współczesnej rosyjskiej polityki zagranicznej i wewnętrznej. Ta pierwsza nastawiona jest na podwyższenie roli i znaczenia Rosji w globalnej polityce, ta druga na przetrwanie ekipy zasiadającej na Kremlu. Do tego dodać należy pewną relatywnie stałą tradycję sprawowania tam władzy oraz charakter społeczeństwa, przyzwyczajonego do władczego knuta ale i dumnego z tego, że państwo rosyjskie dysponuje pewną domniemaną potęgą, z którą świat powinien się liczyć.

Rosyjskie operacje informacyjno – pyschologiczne

Summa summarum, nie może budzić zaskoczenia fakt, że całkiem spora część rosyjskiej polityki zagranicznej (ale też i wewnętrznej) prowadzona jest metodami służb specjalnych. Poczesne miejsce zajmują w niej operacje informacyjno – psychologiczne. Tradycje tych operacji sięgają czasów ochrany i ciągną się przez cały okres trwania Związku Sowieckiego. Działania te zostały odnowione i nasilone od momentu, gdy Władimir Putin i jego kamaryla doszła w Rosji do władzy. Rosja ma w prowadzeniu tych operacji olbrzymie doświadczenie oraz olbrzymią przewagę nad swoimi przeciwnikami i rywalami, szczególnie w Europie. Nadal dysponuje tam niezbędnymi do ich skutecznego prowadzenia zasobami: w Europie Środkowej, czyli dawnej Europie Wschodniej, pochodzącymi jeszcze z czasów komunistycznej dominacji nad państwami tego regionu, na zachodzie tego kontynentu wynikającymi z aktywności w czasie trwania zimnej wojny, czyli z lat 1945 – 1989. Sprzyja im zasadnicze przesunięcie świadomościowe Europejczyków, tworzące pokaźną bazę ludzi o poglądach lewicowych czy wręcz lewackich, które nastąpiło w minionych kilkudziesięciu latach (od czasów tzw. pokoleniowej rewolucji końca lat 60.). To przesunięcie, można domniemywać, jest także wynikiem przeszłych operacji informacyjno-psychologicznych, prowadzonych przez Związek Sowiecki w czasach zimnej wojny.

Jedną z prostych technik szeroko dziś stosowanych przez stronę rosyjska jest wywoływanie powszechnego strachu przed możliwym wybuchem wojny w Europie, która przekształci się w III wojnę światową z użyciem broni nuklearnej. Rosja używa tu swej rozległej agentury wpływu, zwielokrotnianej oddziaływaniem tzw. „użytecznych idiotów”, by fabrykując masy informacji i używając różnych kanałów przekonać część ludzi na Zachodzie – zarówno prostych członków społeczeństw, jak i tzw. ekspertów oraz decydentów, że nie realizowanie postulatów rosyjskich, lekceważenie interesów tego państwa, czy wreszcie tworzenie zagrożenia dla trwania ekipy obecni rządzącej Rosją spowoduje w konsekwencji konflikt zbrojny w Europie, który nieuchronnie będzie musiał przeistoczyć się w wojnę totalną, która przyniesie zagładę całemu światu. Działania rosyjskie charakteryzują się tu znaczną skutecznością – operacje informacyjno-psychologiczne są jedynym względnie skutecznym środkiem w rosyjskim arsenale, gdyż państwo to nie dysponuje żadnymi mechanizmami wywierania ekonomicznego ani militarnego nacisku na znaczną skalę na inne podmioty.

Better red than dead

Warto zauważyć, że zarówno operacja ukraińska, jak i syryjska odbywały się z użyciem bardzo skromnych sił wojskowych, za to ze zmasowanym odziaływaniem informacyjno – psychologicznym. Nie może to dziwić – skala zapaści, jaka nastąpiła w rosyjskich siłach zbrojnych po upadku Związku Sowieckiego (a już wtedy była to armia nienowoczesna, droga i wysoce nieefektywna) była tak duża, że nawet znaczne inwestycje w sferę militarną, jakie Rosja poczyniła w czasach relatywnego prosperity gospodarczego związanego z okresem relatywnie wysokich cen surowców w minionym piętnastoleciu, nie spowodowały odbudowania dawnego potencjału militarnego tego kraju. Dziś jest już oczywiście dużo lepiej, niż było pod tym względem na przełomie XX i XXI wieku, kiedy prezydent Putin obejmował władzę, ale wciąż rosyjskie siły zbrojne nie dysponują potencjałem porównywalnym z tymi państwami, z którymi Rosja musiałaby się zmierzyć w walce o geopolityczną transformację na świecie. Jednak wykorzystując swój potencjał pozamilitarny w omawianym wyżej zakresie, kraj ten jest w stanie prowadzić politykę przynoszącą mu pewne widoczne korzyści. Między innymi dlatego, że wystarczająca ilość ludzi dała się przekonać, że jeśli nie ustąpi się Rosji, ta doprowadzi do zagłady. Pobrzmiewa tu echo dobrze znanego kiedyś hasła „better red than dead”. Dlatego też warto stwierdzić stanowczo, że ryzyko rozpętania przez Rosje poważnego konfliktu o charakterze militarnym w Europie jest minimalne, szczególnie po decyzji o poważniejszej rotacyjnej obecności sił amerykańskich w Europie Środkowej, a szanse na III wojnę światową wywołaną przez Rosję (nawet „przypadkiem”) są równe zeru.

Ekipa, która trzyma na funduszach offshore majątek pozyskany dzięki funkcjonowaniu korupcyjnego rosyjskiego systemu gospodarczego, jest zwyczajnie do tego psychologicznie niezdolna. Im więcej osób zda sobie z tego sprawę, tym lepiej, gdyż działanie informacyjno-psychologiczne prowadzone przez Rosję stracą swą skuteczność. Im szybciej się to stanie, tym lepiej.

Ryszard Machnikowski

Ryszard Machnikowski

dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Członek Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa

PODOBNE ARTYKUŁY

Realpolitik Rzeczypospolitej

Realpolitik Rzeczypospolitej

W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

READ MORE
Jakie interesy ma Polska?

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

READ MORE
Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE
Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

READ MORE
Antidotum na intelektualną truciznę

Antidotum na intelektualną truciznę Popular

Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

READ MORE
Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

READ MORE
Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

READ MORE
Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

READ MORE
Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

READ MORE
Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ! Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Turecki EXIT z NATO?

Turecki EXIT z NATO? Popular

Ostatnie relacje Turcji z Rosją a także z USA, a tym samym z NATO, uległy zmianie o 180 stopni. Aby bardziej przybliżyć okoliczności w jakich doszło do zmian, należy przeanalizować

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina Popular

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE
Przedwyborcza Francja w relacjach z Rosją

Przedwyborcza Francja w relacjach z Rosją

Marine Le Pen, kandydatka na prezydenta Francji w wyborach 2017 – jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci politycznych Europy. Jej skrajnie prawicowe wypowiedzi dotyczące przyszłości UE, relacji z Rosją albo

READ MORE
Więźniowie polityczni Kremla

Więźniowie polityczni Kremla

Historia Nadiyi Savchenko, do niedawna więźnia politycznego Putina, była jedną z najbardziej medialnych spraw na całym świecie. Dzisiaj, deputowana od partii „Batkiwszczyna” w Radzie Najwyższej Ukrainy Nadiya reformuje kraj, próbuje

READ MORE
Niezrealizowane marzenie Ukrainy

Niezrealizowane marzenie Ukrainy

Po zakończeniu Rewolucji Godności, zmianie elity rządzącej, obaleniu reżimu Janukowicza i usunięciu prorosyjskich marionetek z najwyższych stanowisk państwowych, przeciętny obywatel oczekiwał zmian na lepsze. Każdy chciał, żeby nowa władza przeprowadziła

READ MORE
Holandia walczy z rosyjską propagandą

Holandia walczy z rosyjską propagandą Popular

Holandia zmaga się z negatywnym wpływem rosyjskiej propagandy. Wciąż trwają prace nad niezależnym rosyjskojęzycznym portalem informacyjnym. Jednocześnie Holendrzy przyznają, że walka z rosyjską ‚siłą miękką’ nie jest łatwa.  Państwo znajduje się  pod

READ MORE
Perspektywy konwencjonalnego odstraszania dla Europy

Perspektywy konwencjonalnego odstraszania dla Europy

Polityczne, ekonomiczne, demograficzne i technologiczne bariery ograniczają jakikolwiek sensowny plan poprawy strategii konwencjonalnej NATO. Z kolei nuklearne odstraszanie odgrywa dużo mniejszą rolę w obecnych czasach, co więcej taktyczna broń jądrowa

READ MORE
Nie czołgami, a dyplomacją

Nie czołgami, a dyplomacją

W świetle konfliktu zbrojnego w Donbasie: ciągłych obstrzałów i nowych ofiar wydaje się nierealnym kłaść nacisk na coś innego oprócz uzbrojenia. Cała uwaga społeczeństwa ukraińskiego jest zwrócona na epicentrum konfliktu.

READ MORE