Dziurawe spodnie czyli Obrona Terytorialna po polsku

Dziurawe spodnie czyli Obrona Terytorialna po polsku

LIP 13, 2016
4228 VIEWS
Dziurawe spodnie czyli Obrona Terytorialna po polsku

Obecnie jesteśmy świadkami wdrażania Obrony Terytorialnej jako elementu systemu bezpieczeństwa narodowego, który wraz z Siłami Zbrojnymi RP będzie tworzyć skuteczną obronę militarną. Element ten na pewno nie jest czymś nowym, lecz sprawą wieloletnich zaniedbań, który zostaje w tempie natychmiastowym naprawiany. Bez wątpienia można stwierdzić, iż tworzenie nowych składowych systemu bezpieczeństwa jest procesem długoletnim oraz wymagającym nakładu dużych sił i środków, aby mógł funkcjonować prawidłowo. Przyszłe wojska OT można porównać do ,,łatki” przyszytej do dziurawych spodni, której celem jest wypełnienie brakującego materiału. Słaba proporcjonalność liczebności armii wobec powierzchni terytorium kraju powoduje, że OT ma na celu ,,załatać” braki. Warto sobie zadać pytanie z czego one wynikają? Na pewno wynikać to będzie z kwestii ekonomicznych. Modernizacja armii, inwestycje w badania naukowe, współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO oraz bieżące wydatki MON powoduje, że polski system obrony narodowej potrzebuje podmiotu, który małymi kosztami będzie zdolny przystosować się do różnych okoliczności. Kolejne pytanie jakie się nasuwa to czy, aby na pewno małymi nakładami osiągniemy dobrą jakość OT?

Adekwatność

Kolejnym aspektem, który daje spore pole do rozważań jest użycie wojsk OT do wytyczonych konkretnych zadań. Pamiętajmy, że szeregi OT głównie zasilać będą młodzi ludzie, którzy albo są po podstawowych przeszkoleniach wojskowych albo wstępują z ,,czystym” kontem. Jednostki o charakterze dywersyjnym czy powietrzno – desantowym tworzą specjalnie wyszkoleni żołnierze, którzy swoje umiejętności i doświadczenie nabywali latami nie tylko na terenie swojego kraju, ale także poza jego granicami. Są świetnie wyszkoleni do zaadaptowania się w zmiennych warunkach, jak i działania w nich. Czy aby na pewno OT w okresie kilku lat będzie adekwatnym środkiem oraz siłą mogącą zwalczać zagrożenia o takim charakterze? Czy może warto zastanowić się nad doinwestowaniem potencjału obecnych wojsk operacyjnych, które stanowią bardziej wiarygodną siłę do ich zwalczania?

Potencjał

Chęć i motywacja młodych, ale również i tych starszych obywateli do pełnienia ,,służby” na rzecz obrony jest rzeczą bezcenną dla ojczyzny. Stanowią oni bardzo dobry potencjał na żołnierzy OT a tym samym zaplecze dla Sił Zbrojnych RP. Taki zapał do służenia dla dobra kraju na pewno przyda się do realizacji zadań przez OT w ramach Obrony Cywilnej, przeprowadzaniu różnych szkoleń, symulacji, aby wzrosła świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń z jakimi musimy się obecnie zmagać. Chęci i motywacja to niestety nie wszystko. Szybko one spadną, jeżeli członkowie OT nie będą mieli odpowiedniego wyposażenia sprzętowego, który będą mogli wykorzystać do zwalczania zagrożeń. Niestety ograniczony finansowo resort ON nie daje wielu możliwości do uzyskania odpowiedniego potencjału uzbrojenia. Charakter OT wymaga od niej posiadania broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej, przeciw piechocie. Aktualnie w stanie jesteśmy wyposażyć przyszłe pododdziały w broń, którą wycofano z użytkowania przez wojska operacyjne. Jest to broń o ograniczonych możliwościach bojowych. Wpłynie to na małą efektywność i zasięg rażenia pododdziałów OT. Samo posiadanie broni (bez względu jaka ona by nie była) jest niewystarczające. Przyszli żołnierze OT muszą mieć również możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności z zakresu posługiwania się sprzętem. Wymaga to dużych nakładów amunicji i szkoleń poligonowych. Warto również rozważyć funkcjonowanie OT nie tylko na płaszczyźnie działań w terenie, ale również w cyberprzestrzeni. Przyszli ,,żołnierze” OT przede wszystkim będą ochotnikami. Każdy ma jakiś swój ,,fach w ręku”, dlatego też warto jest go wykorzystać, np. osoby będące informatykami lub osoby interesujące się nią mogą tworzyć dobre zaplecze do działań w cyberprzestrzeni.

Cywile czy żołnierze?

Następny aspekt pozostający pod znakiem zapytania. Kim tak naprawdę będą członkowie Obrony Terytorialnej. Formalnie mówimy już o nich jako o piątym rodzaju Sił Zbrojnych RP. Brak uregulowań prawnych w postaci ustawy stawia duże wątpliwości. Czy w razie godziny ,,W” członkowie OT będą traktowani jako kombatanci, cywile a może walcząca ludność cywilna, która w świetle prawa międzynarodowego nie istnieje?

Podsumowanie

Co do zasadności istnienia samej Obrony terytorialnej w naszym kraju nie mam żadnej wątpliwości. Jest to potrzebny element wsparcia Polskich Sił Zbrojnych oraz społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Dzisiejsza geopolityka, ale również historia jaką mamy za sobą sprawia, że musimy sami dbać o swoje bezpieczeństwo. Sam jako członek organizacji paramilitarnej mam wiele wątpliwości co widać poprzez stawiane przeze mnie pytania w artykule. Czy nie powinniśmy mierzyć siły na zamiary? Czy zadania jakie stawia się OT nie powinny być uzależnione m.in. od posiadanego potencjału w postaci sprzętu? I jeżeli w planach mamy zamiar tworzyć z danych grup paramilitarnych pododdziały OT czy nie należałoby sprawdzać ich uczestników, aby w przyszłych szeregach nie doszło do infiltracji po przez działania obcych jednostek wywiadowczych? Chociażby po to, aby dezinformować przyszłych dowódców?

Paweł Romanowski

Paweł Romanowski

Student Akademii Marynarki Wojennej. Zainteresowania: obronność, służby, geopolityka

PODOBNE ARTYKUŁY

Realpolitik Rzeczypospolitej

Realpolitik Rzeczypospolitej

W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

READ MORE
Jakie interesy ma Polska?

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

READ MORE
Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE
Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

READ MORE
Antidotum na intelektualną truciznę

Antidotum na intelektualną truciznę Popular

Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

READ MORE
Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

READ MORE
Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

READ MORE
Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

READ MORE
Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

READ MORE
Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ! Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Turecki EXIT z NATO?

Turecki EXIT z NATO? Popular

Ostatnie relacje Turcji z Rosją a także z USA, a tym samym z NATO, uległy zmianie o 180 stopni. Aby bardziej przybliżyć okoliczności w jakich doszło do zmian, należy przeanalizować

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina Popular

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE