Inżynier i polityk

Inżynier i polityk

GRU 18, 2015
550 VIEWS
Inżynier i polityk

„A co mnie obchodzi moja wczorajsza gadanina!”
– Konrad Adenauer

Polityk

Arystoteles uważał, że polityka to rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. Idealista…

Współczesna, optymistyczna definicja zakłada, że polityka służy uzgadnianiu zachowań współzależnych społeczeństw o sprzecznych interesach.

Natomiast Maks Weber, widząc, co się dzieje, roztropnie zdjął z oczu różowe okulary i stwierdził, że polityka to dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy oraz że istotną właściwością polityki jest „odwoływanie się do przemocy”.

Zauważmy, że w żadnej z tych definicji nie ma mowy o logice, racjonalności lub jakichkolwiek regułach. Liczy się tylko sukces: przekonanie lub zmuszenie innych ludzi do określonego postępowania. Jeśli nie jest to możliwe w obiektywnie istniejącej rzeczywistości, należy tę rzeczywistość zmienić lub chociaż zniekształcić sposób jej postrzegania przez społeczeństwo. Jak? Wygłaszając płomienne przemówienia i uporczywie wmawiając ludziom, że białe nie jest białe.

Rasowy polityk wie, że w jego dziedzinie „zaklinanie rzeczywistości” działa znakomicie, a to, co mówił wczoraj, nie ma żadnego znaczenia ani dziś, ani jutro.

Inżynier

Inżynier łudzi się, że jeśli polityk mówi „A”, to myśli „A” i za godzinę nie stwierdzi, że od urodzenia mówił „B”. Oczekuje logiki i spójności – to znaczy tego, że poszczególne wypowiedzi nie będą sobie wzajemnie przeczyły.

Czyży był niepoprawnym marzycielem?

Nie! Żeby konstruowane przez niego urządzenia działały, musi przestrzegać niezmiennych praw fizyki, logiki i matematyki, które są fundamentem otaczającej go rzeczywistości. W przeciwieństwie do polityka obowiązuje go dyscyplina naukowa, a nie partyjna.

Inżynier żyje w nudnym świecie, w którym zawsze dwa plus dwa równa się cztery. Dla polityka nie jest to oczywiste. Polityk musi otrzymać esemesem aktualny wynik takiego działania – zgodny z bieżącą taktyką walki jego ugrupowania o władzę.

Dwa światy

W przeciwieństwie do światów inżyniera i żołnierza oraz inżyniera i naukowca trudno znaleźć receptę umożliwiającą pogodzenie światów inżyniera i polityka. Opierają się one na całkowicie odmiennych założeniach. W świecie polityki nie ma takiej zasady, której nie można byłoby złamać lub zmienić. W świecie inżynierii rzeczywistość zawsze wymierza sprawiedliwość tym, którzy lekceważą prawa natury.

Póki te dwa światy są rozłączne, iluzja nie wkrada się do rzeczywistości. Jednak ze względu na rosnące znaczenie zaawansowanych technologii politycy coraz częściej starają się nakłaniać inżynierów do myślenia magicznego, całkowicie oderwanego od rzeczywistości. Znakomitym przykładem takiego działania jest lansowany ostatnio pomysł wbudowywania „tylnych drzwi” do algorytmów szyfrujących. Dlaczego ta idea jest sprzeczna z podstawowymi zasadami logiki, wyjaśnię w jednym z kolejnych artykułów.

Inną kwestią stanowiącą poważny problem w komunikacji pomiędzy światem polityki i inżynierii jest skupianie się polityków na nieistotnych aspektach zadań, które zlecają do wykonania inżynierom. Na przykład zamówienie skierowane do przemysłu precyzyjnie specyfikuje wymiary ekranu komputera, zamiast określić, co na tym ekranie powinno zostać wyświetlone.

W idealnym świecie polityk zabiegający o dobro wspólne powinien wyznaczać realne cele temu dobru służące. Inżynier jest w stanie skonstruować wspaniałe urządzenia, jeśli tylko otrzyma jasne zadanie i czas na jego realizację. Ciągła zmiana priorytetów i założeń, ignorowanie rzeczywistości i instrumentalne traktowanie prac badawczo-rozwojowych to dywersja, której jedynym skutkiem – w przypadku przemysłu zbrojeniowego – jest osłabienie zdolności obronnych kraju.

Politycy! Powiedzcie, co trzeba zrobić, żeby inżynierowie mogli skupić swoje wysiłki na tym, co ważne, a nie na tym, co w danej chwili jest modne!

Krzysztof Wysocki

Krzysztof Wysocki

Popularyzator wiedzy o zasadach skutecznego działania. Autor przewodnika „Teraz! Jak już dziś zmienić jutro?” Współzałożyciel WB Electronics SA

PODOBNE ARTYKUŁY

Realpolitik Rzeczypospolitej

Realpolitik Rzeczypospolitej

W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

READ MORE
Jakie interesy ma Polska?

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

READ MORE
Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE
Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

READ MORE
Antidotum na intelektualną truciznę

Antidotum na intelektualną truciznę Popular

Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

READ MORE
Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

READ MORE
Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

READ MORE
Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

READ MORE
Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

READ MORE
Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ! Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Turecki EXIT z NATO?

Turecki EXIT z NATO? Popular

Ostatnie relacje Turcji z Rosją a także z USA, a tym samym z NATO, uległy zmianie o 180 stopni. Aby bardziej przybliżyć okoliczności w jakich doszło do zmian, należy przeanalizować

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina Popular

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE