Islam w Europie: problem współistnienia dwóch odrębnych kultur

Islam w Europie: problem współistnienia dwóch odrębnych kultur

CZE 03, 2015
3037 VIEWS
Islam w Europie: problem współistnienia dwóch odrębnych kultur

Świat muzułmański dla przeciętnego Europejczyka jest czymś dalekim, niejasnym i często związanym z terroryzmem. Kojarzy się on z religią, niezrozumiałą kulturą, wojną czy wrześniowym zamachem w Stanach Zjednoczonych.

Relacje muzułmańsko-europejskie od samego początku były trudne i bardzo często nasycone zbrojną przemocą. Po raz pierwszy rdzenni zachodni Europejczycy mieli okazję spotkać się na masową skalę z ludnością muzułmańską 30 kwietnia 711 r., gdy oddziały berberyjskich muzułmanów pod wodzą Tariqa ibn Ziyada wylądowały w Gibraltarze[1]. Pierwsze spotkanie tych dwóch kręgów cywilizacyjnych odbyło się w walkach o ziemię i władzę. Walka ta w niektórych regionach trwa i do dzisiaj. Pierwsze stulecia kontaktów dwóch cywilizacji miały miejsce przeważnie na polach bitew. Na początku kontakty te były związane z próbami podboju kontynentu europejskiego poprzez muzułmanów, a później z ofensywnymi działaniami wojsk chrześcijańskich w Ziemi Świętej, kontrolowanej przez muzułmanów. Podłożem tych konfliktów cywilizacyjnych są sprzeczne poglądy religijne i idee. Relacje miały złożony i trudny charakter, który cechował się brakiem zaufania i wrogim nastawieniem.

Z jednej strony Europa jest otwarta dla każdego. Turysta ma możliwość zwiedzić każde państwo, trafić do każdego miasta czy zobaczyć świątyni religijne. Natomiast z drugiej strony świat muzułmański często jest zamknięty dla Europy.

Mekka – główna świątynia Islamu, centrum religijne muzułmanów, które jest dostępne tylko dla wyznawców tej religii. W latach 1503-1931 dwudziestu pięciu Europejczyków odwiedziło Mekkę i po powrocie barwnie opisało tę podróż[2]. Wszyscy podawali się za muzułmanów, ryzykując swoim życiem, bo był to jedyny sposób by trafić do tej świątyni. Ten przykład jak najlepiej przedstawia sytuację, w której znajdujemy się od początków dziejów, mając do czynienia ze zbyt otwarta Europą i zbyt zamkniętym światem Islamu. Czy taki stan rzeczy nie doprowadzi do tego, że muzułmanie będą próbować przenosić swoje wartości, normy i zasady religii na tereny zachodnie, tym samym spychając na margines cywilizację zachodnią?

Świat zachodni z rosnącym niepokojem śledzi rozprzestrzenianie się ruchów islamskich. Coraz bardziej rozpowszechnia się tendencja do upatrywania w Islamie potencjalnego przeciwnika. Niektórzy traktują tą tendencje jako nową, lecz wielu Europejczyków uważa to za powrót do antycznej sprzeczności, zakorzenionej w kwestiach politycznych, historycznych i kulturowych.

Brak równowagi gospodarczej, kryzys ekonomiczny, wzrost bezrobocia w krajach islamskich spowodował początkowo powolny, chociaż z czasem coraz bardziej lawinowy napływ migrantów. Współczynnik dzietności wśród tych imigrantów był większy niż wśród ludności rdzennej. Wynikało to z dwóch powodów. Po pierwsze, osoby te pochodziły głównie z terenów wiejskich gdzie współczynnik przyrostu naturalnego jest o wiele większy niż w miastach. Po drugie, w społecznościach muzułmańskich posiadanie licznego potomstwa jest uwarunkowane obyczajowo i kulturowo, a nawet społecznie. Jednocześnie współczesny Europejczyk jest skłonny do ograniczania liczby potomstwa. Choć liczba Muzułmanów, mieszkających w Europie wynosi za ledwo 5 % populacji, to ich obecność jest coraz bardziej widoczna. Jak wskazują liczne badania, znacząca liczba populacji muzułmańskich imigrantów w kwestiach wskaźników aktywności zawodowej, kontynuowania edukacji czy poziomu nabytych kwalifikacji zawodowych jest znacznie niższa od przeciętnej. Lecz wskaźniki bezrobocia, korzystania z instytucji pomocy społecznej są zdecydowanie wyższe niż w grupach migrantów, pochodzących z innych kręgów cywilizacyjnych[3]. Także muzułmanie stanowią większy odsetek wśród osób, przebywających we więzieniach.

W procesie integracji, muzułmanie napotykają się na szereg problemów związanych z niższym statusem ekonomicznym i społecznym. W głównej mierze to jest spowodowane niskim poziomem wykształcenia, albo jego brakiem. Także pracodawcy często odrzucają podanie o pracę ze względu na niski poziom kwalifikacji i brak znajomości języka. Warto tu zauważyć, że nawet działania edukacyjne państwa, które próbuje ułatwić proces integracji, nie jest w tej sytuacji skutecznym. Wynika to z prostej przyczyny, większość z nich nie chce uczyć się, ulepszać swoje kwalifikacje czy iść pracować, przecież o wiele łatwiej jest żądać od państwa przyjmującego pomocy społecznej. Wyżej wspomniane czynniki stały się podłożem konfliktogennym w relacjach pomiędzy Muzułmanami, a nie Muzułmanami. Konflikt w Zatoce Perskiej, tzw. Afera Salmana Rushdiego, konflikt na Bałkanach, wojna w Syrii i wiele innych, które były postrzegane w różny sposób przez ludność muzułmańską w Europie. Ich poglądy różniły się od tych, które panowały w krajach europejskich i w większości były sprzeczne z opiniami rządów w tej części świata.

Kwestia zróżnicowania poglądów na konflikty zbrojne była tylko iskrą, która w niektórych wypadkach przekształciła się w zagrożenia terroryzmem. Po raz pierwszy w Europie doszło do tragicznych konsekwencji w Hiszpanii, gdzie w serii zamachów bombowych zniszczonych zostało kilka pociągów. W wyniku tego zdarzenia w ciągu czterech minut zginęło 191 osób, ponad 2000 zostało rannych. Po tym zamachu odnaleziono kasetę, na której jeden z przywódców Al-Kaidy przyznał się do zamachów i powiedział, ze to była odpowiedz na udział wojsk hiszpańskich w Iraku[4].Wydarzenia te całkowicie zmieniły sytuacje polityczną w tym kraju. Jednocześnie Europa stała się obszarem konfliktu miedzy zachodem, a światem muzułmańskim.

Wydarzeniem odległym od kontynentu, ale mającym duży wpływ na rozbieżność opinii,  była I Wojna w Zatoce Perskiej. Skutki, podbicia Kuwejtu poprzez Saddama Husajna, wykroczyły daleko poza region w którym miało ono miejsce. Gdy prezydent USA George Bush zebrał koalicje (w tym Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Holandia, Belgia, Grecja) i rozpoczął przygotowania do odbicia Kuwejtu w świecie muzułmański pojawiły się negatywne komentarze, dotyczące tych planów. Wojska koalicji przerzucono na terytorium Arabii Saudyjskiej, gdzie znajdują się najświętsze miejsca islamu: Medyna i Mekka. Dyslokacja wojsk zachodnich była traktowana, jako wtrącenie się w wewnętrzny konflikt w świecie islamu. W Wielkiej Brytanii rozpoczęły się protesty 35 muzułmańskich organizacji przeciwko interwencji sił zachodnich.

 7 lipca 2005 roku w Londynie w metrze eksplodowała bomba, uniemożliwiając ewakuację pasażerów. Po tej eksplozji, prawie w tym samym czasie miały miejsce kolejne dwie eksplozji pociągów, kilka minut póżniej wybuchła bomba podłożona w autobusie. W zamachu zginęło 56 osób i 700 zostało rannych[5]. Do zamachu przyznała się nieznana do tej pory organizacja Al-Kaidy Dżihad w Europie. Na jednej ze stron internetowych pojawiła się informacja, że ten atak był zemstą przeciwko Brytyjczykom za zaangażowanie się w wojnę w Iraku i w Afganistanie.

„Bohaterscy mudżahedini przeprowadzili uświęcony atak, i oto Brytania płonie w przerażeniu i terrorze na północy, południu, wschodzie i zachodzi. Wielokrotnie ostrzegaliśmy rząd i obywateli brytyjskich, a teraz wprowadziliśmy nasze groźby w czyn. Ostrzegamy rząd Danii, Włoch i innych krzyżowców, że spotka je identyczna kara, jeśli nie wycofają się z Iraku i Afganistanu[6]”.

Cel zamachu osiągnięto, świat po raz kolejny został zastraszony, ale jednocześnie zaalarmowany, co powoduje, że się skonsoliduje w walce przeciwko terroryzmowi. Te wydarzenia zmobilizowały koalicje antyterrorystyczną i dały do zrozumienia, że tylko natychmiastowe i konkretne działania pomogą przewidzieć i uchronić się przed kolejnymi atakami. To także pokazało, że 3% ludności muzułmańskiej, mieszkającej w Anglii stanowi o wiele większy problem, a niż się wydawało do tej pory.

Kolejnym przykładem konfliktu kulturowego w Europie było zabójstwo reżysera filmowego Theo Van Gogha w Holandii, 2004 roku. Celem tego zabójstwa nie była przypadkowa osoba, lecz postać znienawidzona przez muzułmańskich ekstremistów za współautorstwo kontrowersyjnego filmu o przemocy stosowanej wobec kobiet-muzułmanek[7].

7 stycznia 2015 roku w Paryżu odbył się zamach terrorystyczny na redakcję tygodnika, znanego z satyry wymierzonej w radykalny islam „Charlie Chebdo[8]” w wyniku którego zginęło 12 osób. Magazyn wielokrotnie był krytykowany w świecie muzułmańskim w związku z publikacją satyrycznych wizerunków Mahometa. Pismo to było pozwane do sądu w 2007 przez organizacje muzułmańskie i oskarżone o rasizm, lecz sprawę wygrało. Zamach na redakcję stał zemstą za obrazę  „Posłańca Boga”, jak podkreślił na nagraniu opublikowanym na jednym z portali szef organizacji terrorystycznej Nasir ben Ali al-Ansi[9].

Wydarzenia te, raz jeszcze udowadniają obecność środowisk radykalnych muzułmanów w Europie i skutków ich działań. Wyżej opisane akty terrorystyczne to tylko kilka przykładów długiej listy zamachów, która z roku na rok się zwiększa. Działalność radykalnych Muzułmanów stanowi poważne zagrożenia dla światu zachodniego. Relacje pomiędzy Europejczykami a Muzułmanami nabierają coraz bardziej złożony i skomplikowany charakter. Konflikty, napięcia, zamieszki uliczne, oraz polityczny ekstremizm prowadzą do wybuchów zbrojnej przemocy, czyli aktów terrorystycznych.

Muzułmanie są szczególną grupą wśród społeczeństw Europejskich. Wkrótce ich odsetek  dzięki swej liczebności i zdyscyplinowaniu będzie w stanie nie tylko mieć swoja reprezentacja w rządach, a wygrywać demokratyczne wybory do najwyższych stanowisk w państwach Europejskich. Niski status ekonomiczno-społeczny, nie równe traktowanie w strukturze społeczno-zawodowej, trudna sytuacja muzułmanek-imigrantek. Te wszystkie kwestie stają się tylko bodźcami dla wybuchu nowych konfliktów i zamieszek.  Kwestia integracji muzułmanów w Europie w tej chwili jest daleka od uregulowania istniejącej sytuacji. Jeżeli muzułmanie przejdą  proces integracji, wpisując się w kolarz kultur europejskich, i uzyskają akceptację, to będzie miało istotny wpływ na kształtowanie ładu międzynarodowego i sytuacji geopolitycznej w Europie. Natomiast jeżeli nastąpi dalszy wzrost fundamentalizmu islamskiego to wygeneruje społeczne konflikty na coraz większą skale nie tylko w Europie, ale i w całym świecie.

[1] Ryszard M. Machnikowski, Muzułmanie w Europie Zachodniej– między integracją a radykalizacją?, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa, 2010, str.5

[2] http://www.eioba.pl/a/245/fascynacja-mekka, As-Sadaka nr 6-7 1981 r., str. 48-51

[3] T. Abbas, Muslim Britain. Communities under Pressure, Zed Books, London, 2005; S. Hussain, Muslims on the Map…; J. Laurence, J. Vaisse, Integrating Islam….

[4] L. Vidino, Al Qaeda in Europe. The New Battleground of International Jihad, Prometheus Books, New York 2006

[5] Przyczyny, przebieg i skutki zamachu w Londynie z 7 lipca 2005b roku, http://www.terroryzm.com/przyczyny-przebieg-i-skutki-zamachu-w-londynie-z-7-lipca-2005-roku/, z dnia 16.04.2015

[6] Przyczyny, przebieg i skutki zamachu w Londynie z 7 lipca 2005b roku, http://www.terroryzm.com/przyczyny-przebieg-i-skutki-zamachu-w-londynie-z-7-lipca-2005-roku/, z dnia 16.04.2015

[7] Holandia według Iana Burumy, Piotr Napierała, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,8636, z dnia 21.04.2015

[8] M. Milczanowski, Charlie Hebdo: Islam vs Islamizm, http://sztab.org/islam-islamizm-terroryzm-charlie-hebdo/, z dnia 03.06.2015

[9] Al- Kaida przyznaje się do ataku na „Charlie hebdo”. http://swiat.newsweek.pl/zamach-na-redakcje-charlie-hebdo-al-kaida-stoi-za-atakiem-w-paryzu,artykuly,355125,1.html, z dnia 21.04.2015

Yana Cherniak

Yana Cherniak

Członek Z-Centrum ds. Rozwiązywania Konfliktów, Europejski Instytut Bezpieczeństwa
  • mahomecik

    Islam to dno, barbarzynstwo. a nie zadna kultura, „kultura”, ktora mentalnie pozostala w sredniowieczu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Realpolitik Rzeczypospolitej

Realpolitik Rzeczypospolitej

W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

READ MORE
Jakie interesy ma Polska?

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

READ MORE
Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE
Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

READ MORE
Antidotum na intelektualną truciznę

Antidotum na intelektualną truciznę Popular

Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

READ MORE
Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

READ MORE
Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

READ MORE
Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

READ MORE
Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

READ MORE
Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ! Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Turecki EXIT z NATO?

Turecki EXIT z NATO? Popular

Ostatnie relacje Turcji z Rosją a także z USA, a tym samym z NATO, uległy zmianie o 180 stopni. Aby bardziej przybliżyć okoliczności w jakich doszło do zmian, należy przeanalizować

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina Popular

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych”

Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” Popular

W ramach cyklu „Z biblioteczki Artura D.” po raz kolejny pojawia się pozycja dotycząca terroryzmu i ponownie w ujęciu mocno naukowym. „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” to dzieło czworga specjalistów (A. Nowakowska

READ MORE
Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

W krótszej perspektywie czasowej możemy, niestety, spodziewać się ciągle dużej liczby ataków terrorystycznych na terenie Europy. Co do deradykalizacji – tak, na jej efekty trzeba czekać i jej wielkim problemem

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”

Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”

Po raz kolejny wracamy z cyklem czytelniczym „Z biblioteczki Artura D.”. Tym razem zapowiadana już poprzednio, recenzja drugiego, uzupełnionego wydania „Terroryzmu międzynarodowego” prof. Tomasza R. Aleksandrowicza. Zwłoka ma swój mały

READ MORE
Polska w walce z tzw. państwem islamskim

Polska w walce z tzw. państwem islamskim Popular

Postanowieniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy Polska wyśle dwa Polskie Kontyngenty Wojskowe do wsparcia globalnej koalicji w walce z tzw. państwem islamskim. Do Kuwejtu uda się komponent lotniczy w sile 150

READ MORE
Ślepiec w fabryce okularów

Ślepiec w fabryce okularów

Wprowadzenie do obiegu publicznego terminu „Wojna Hybrydowa” jest prawdopodobnie jednym z większych sukcesów „zewnętrznych” specjalistów od prowadzenia działań „nieregularnych”. Z technicznej strony – preparując specoperacje psychologiczne – najpierw opracowuje się

READ MORE
My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

Dramatyczny konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował śmierć setki tysięcy ludzi, z których połowa to  były dzieci. Domy większości migrantów są zniszczone, nie mają oni zapewnionych podstawowych warunków do życia. Ci, którym udało

READ MORE
Dobremu wiatr w oczy

Dobremu wiatr w oczy

Dobrzy ludzie mają trudniej. Muszą przestrzegać zasad i reguł, które nie krępują złoczyńców. Dlatego tak skomplikowanym zadaniem jest uzyskanie przewagi w walce z przestępcami i terrorystami korzystającymi z udogodnień globalnego

READ MORE
Falowość terroryzmu

Falowość terroryzmu

Terroryzm – zjawisko, które w ostatnich latach jest poruszane przez wielu specjalistów.  Jednak czy różnorodność definicji pomaga w zrozumieniu działań terrorystów? Analizując zjawisko terroryzmu należy odnieść się do tzw. „falowości

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna wzbudza wśród obywateli wielkie emocje. Jak się jednak okazuje, w większości niepotrzebnie gdyż ów emocje podgrzewają głównie politycy, realizując swoje polityczne cele. Najczęściej bazują oni na niskich pobudkach, grając

READ MORE
Superterroryzm zagraża Europie

Superterroryzm zagraża Europie

Po ostatnich zamachach terrorystycznych w Brukseli, świat obiegła szokująca wiadomość: terroryści planowali atak na podbrukselską elektrownię atomową. Poniżej kilka słów o tym, czy i dlaczego takie zagrożenia są realne oraz

READ MORE
Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

Zamachy terrorystyczne te dzisiejsze, czy niedawne w Paryżu uświadamiają jedno: jesteśmy cały czas jeden krok za „banditos” i najwyższy czas to zmienić. Aby to zrobić, musimy zdjąć „białe” rękawiczki z

READ MORE
Antyterroryzm po polsku

Antyterroryzm po polsku

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz zapowiedział udział Polski w walce z tzw. państwem islamskim. Zapowiedź ta padła w kwaterze głównej NATO, w efekcie spotkania sojuszniczych ministrów obrony. Zaangażowanie Polski w

READ MORE
Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Dzisiejsze (2 stycznia 2016 r.), internetowe wydanie Deutsche Welle informuje, iż Niemcy chcą zacieśnić współpracę ze służbami specjalnymi państw trzecich. Jest to pokłosie niedoszłych, sylwestrowych zamachów terrorystycznych w Monachium. W

READ MORE
Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Kończy się rok 2015, rok wielu wydarzeń i zmian, często tragicznych w skutkach. Na naszych łamach poruszaliśmy wiele tematów będących na ustach świata. Staraliśmy się przedstawiać wydarzenia i fakty nie

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Polski rząd zapowiada wprowadzenie pierwszej w historii III RP ustawy antyterrorystycznej, mylonej przez dziennikarzy z zapisami o kontroli operacyjnej. Czy faktycznie potrzebujemy takiej ustawy, czy może wystarczy zmienić Ustawę o

READ MORE