Kultura zachodnia w obliczu obecnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym

Kultura zachodnia w obliczu obecnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym

STY 11, 2015
645 VIEWS
Kultura zachodnia w obliczu obecnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym

Terroryzm wymyśliliśmy sami, tak, my sami jako ludzie. Po wizji totalnej apokalipsy czyli użyciu broni jądrowej, terroryzm to największe draństwo na jakie wpadł ludzki umysł. Już nawet wojna (konwencjonalna) wydaje się bardziej „sprawiedliwa”, gdy to naprzeciw siebie stają członkowie zantagonizowanych obozów.

Terroryzm nie jest niczym nowym w historii świata, jednakże to w wieku XX a teraz w XXI przybiera najostrzejsze formy i staje się coraz bardziej dostępnym i skutecznym orężem wpływu, bo walka jest tylko środkiem a celem właśnie wpływ.

Organizacje terrorystyczne w aspekcie badań politologicznych można by rozpatrywać i analizować jako ruchy społeczne. Jednakże ich ewolucja, złożone i różnorodne struktury zarządzania i organizacji, łączności i komunikacji, przepływu zasobów ludzkich i finansowych, decyzyjności a wręcz profesjonalizacja każą się zastanowić czy to jeszcze ruchy społeczne a nie grupy interesów…

Terroryzm a bezpieczeństwo

Żaden kraj na świecie nie jest wolny od terroryzmu czy samych zagrożeń terrorystycznych. Wolna od nich i bezpieczna nie jest i Polska. Eksperci w swoich opiniach i komentarzach dzielą się na dwie grupy, tych którzy twierdzą, że zagrożenie jest na niskim poziomie oraz tych którzy zaznaczają, iż nie jesteśmy na takie zagrożenia przygotowani. Co ciekawe jedni i drudzy opierają się po części na tych samych faktach i założeniach, a same opinie końcowe wcale się wzajemnie nie wykluczają. Z tym, że wg tej drugiej grupy zagrożenie wcale nie jest takie niskie.

Po ostatnich tragicznych wydarzeniach we Francji, pojawiły się pytania o bezpieczeństwo Polski w aspekcie zagrożeń terrorystycznych. W Polsce swoje działania opieramy praktycznie o 4 fazy zarządzania kryzysowego: zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowę. Na każdą z tych faz składają się różne działania różnych służb. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, może i niedoskonała ale jest. Czy możemy za to mówić o istnieniu systemu antyterrorystycznego w Polsce? Zdania są podzielone, formalno-prawnie takiego systemu nie ma, ale mamy elementy, które mogą taki system tworzyć. Spoiwem jako takim jest centralna jednostka analityczna czyli Centrum Antyterrorystyczne ABW. Jakby jednak nie patrzeć brakuje formalnie przyjętego systemu oraz ustawy antyterrorystycznej. Co więcej, w polskiej nomenklaturze nie rozróżnia się nawet pojęć antyterroryzm i kontrterroryzm.

Podsumowując wydarzenia w Paryżu, biorąc pod uwagę liczbę ofiar można przyjąć, że były to małe zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Niektórzy komentatorzy porównują je do wrześniowych zamachów w USA i nazywają drugim 9/11, z zaznaczeniem, że w kwestii mediów. Jest to jednak raczej porównanie na wyrost, jedynie oddźwięk medialny jest podobny. Oczywiście mimo diametralnie małej liczby ofiar, terroryści odnieśli sukces: dokonali zamachów, zastraszyli media i społeczeństwo, zaangażowali wielkie siły państwowe i na swój sposób sparaliżowali funkcjonowanie państwa.

Antyterrorystyczna Polska

W Polsce w grudniu ubiegłego roku przyjęto Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015 – 2019. Niestety nie znajdziemy w nim informacji o planach wprowadzenia systemu oraz ustawy antyterrorystycznej czy uproszczeniu procedur związanych np. z użyciem wojska – nadal w takiej sytuacji konieczne jest przejście 12 szczebli decyzyjnych.

Nasze służby i siły działają dobrze, często nawet słychać pochwały na temat naszego materiału ludzkiego. Gorzej jest z formalną kwestią działalności służb, kompetencje często się nakładają a przepisy są nieprecyzyjne. Do dziś nie przeprowadzono też reformy specsłużb a wywiad (AW) i kontrwywiad (ABW) cywilny nadal mają wspólną ustawę.

Mimo to nasze służby jak dotąd skutecznie przeciwdziałają zagrożeniom terrorystycznym, zdobywają i analizują informacje, kontrolują przepływ osób, broni, substancji i technologii niebezpiecznych a wszystko to jest coraz trudniejsze w wolnej Europie bez granic. Gdzieś jednak ten system i procedury już zawiodły we Francji, gdzie kontrwywiad DGSI ostatecznie odpuścił braciom Kouachi, kiedy przeszli w stan „uśpienia”.

Bepieczeństwo a prawa człowieka

Problemem jest także źle pojmowana demokracja i prawa człowieka w kulturze zachodniej. Jesteśmy samozakładnikami przyjętych norm. Przykładów nie trzeba daleko szukać: terroryści skarżący Polskę (za tajne więzienia CIA), bracia Kouachi (wcześniejsze wyroki, skrócenie i zawieszenie kary), czy najgroźniejszy grecki terrorysta (mimo kary 6-krotnego dożywocia wyszedł na przepustkę, gdzie planował atak na więzienie). Do tego na wszelkie możliwe sposoby walczymy z elektroniczną inwigilacją, która paradoksalnie jest warunkiem naszego bezpieczeństwa. Może lepiej zastanówmy się zabezpieczyć owoce owej inwigilacji, by nie zostały wykorzystane przeciwko społeczeństwu?

Zagrożeń jest niemało. Europa przez lata przyjmowała emigrantów interpretując ich przybycie jedynie przez pryzmat reżimu politycznego i/lub gospodarczego w jakim funkcjonowali. Aktualnie w Europie mamy wielu dżihadystów, w samym Zjednoczonym Królestwie ok. 500 a we Francji i Niemczech po ok. 400 a to tylko największe ich „skupiska”. Niezapominajmy także o konwertytach, będących także często ekstremistami. Znamienne jest także wystąpienie szefa MI5, ostrzegającym przez zagrożeniami w całej Europie a zaznaczyć należy iż publicznie występuje on niezwykle rzadko, ostatni raz w 2013 roku.

Jak działać?

Służby to wiedzą, analizują sytuacje i współpracują ze sobą, także na płaszczyźnie międzynarodowej. Przydałaby się jednak bardziej spójna polityka międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. Ważne będzie także m.in. lepsze zabezpieczenie elektrowni atomowych oraz skuteczne uszczelnienie zewnętrznych unijnych granic. Terroryści zauważyli, że Zachód skupił się po zamachach 11 września za bardzo na zabezpieczaniu głównie transportu masowego, postanowili więc stosować mieszane metody działania. Możemy się więc spodziewać różnorakich i masowych prób zamachów, w tym mniejszych uderzeń punktowych, także na wcześniej wytypowane cele ludzkie oraz na wiele celi naraz.

Artur Dubiel
Wydawca Portalu Sztab.org, nauczyciel akademicki, ekspert European Institute for Strategic Studies

PODOBNE ARTYKUŁY

Realpolitik Rzeczypospolitej

Realpolitik Rzeczypospolitej

W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

READ MORE
Jakie interesy ma Polska?

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

READ MORE
Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE
Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

READ MORE
Antidotum na intelektualną truciznę

Antidotum na intelektualną truciznę Popular

Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

READ MORE
Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

READ MORE
Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

READ MORE
Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

READ MORE
Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

READ MORE
Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ! Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Turecki EXIT z NATO?

Turecki EXIT z NATO? Popular

Ostatnie relacje Turcji z Rosją a także z USA, a tym samym z NATO, uległy zmianie o 180 stopni. Aby bardziej przybliżyć okoliczności w jakich doszło do zmian, należy przeanalizować

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina Popular

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych”

Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” Popular

W ramach cyklu „Z biblioteczki Artura D.” po raz kolejny pojawia się pozycja dotycząca terroryzmu i ponownie w ujęciu mocno naukowym. „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” to dzieło czworga specjalistów (A. Nowakowska

READ MORE
Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

W krótszej perspektywie czasowej możemy, niestety, spodziewać się ciągle dużej liczby ataków terrorystycznych na terenie Europy. Co do deradykalizacji – tak, na jej efekty trzeba czekać i jej wielkim problemem

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”

Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”

Po raz kolejny wracamy z cyklem czytelniczym „Z biblioteczki Artura D.”. Tym razem zapowiadana już poprzednio, recenzja drugiego, uzupełnionego wydania „Terroryzmu międzynarodowego” prof. Tomasza R. Aleksandrowicza. Zwłoka ma swój mały

READ MORE
Polska w walce z tzw. państwem islamskim

Polska w walce z tzw. państwem islamskim Popular

Postanowieniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy Polska wyśle dwa Polskie Kontyngenty Wojskowe do wsparcia globalnej koalicji w walce z tzw. państwem islamskim. Do Kuwejtu uda się komponent lotniczy w sile 150

READ MORE
Ślepiec w fabryce okularów

Ślepiec w fabryce okularów

Wprowadzenie do obiegu publicznego terminu „Wojna Hybrydowa” jest prawdopodobnie jednym z większych sukcesów „zewnętrznych” specjalistów od prowadzenia działań „nieregularnych”. Z technicznej strony – preparując specoperacje psychologiczne – najpierw opracowuje się

READ MORE
My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

Dramatyczny konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował śmierć setki tysięcy ludzi, z których połowa to  były dzieci. Domy większości migrantów są zniszczone, nie mają oni zapewnionych podstawowych warunków do życia. Ci, którym udało

READ MORE
Dobremu wiatr w oczy

Dobremu wiatr w oczy

Dobrzy ludzie mają trudniej. Muszą przestrzegać zasad i reguł, które nie krępują złoczyńców. Dlatego tak skomplikowanym zadaniem jest uzyskanie przewagi w walce z przestępcami i terrorystami korzystającymi z udogodnień globalnego

READ MORE
Falowość terroryzmu

Falowość terroryzmu

Terroryzm – zjawisko, które w ostatnich latach jest poruszane przez wielu specjalistów.  Jednak czy różnorodność definicji pomaga w zrozumieniu działań terrorystów? Analizując zjawisko terroryzmu należy odnieść się do tzw. „falowości

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna wzbudza wśród obywateli wielkie emocje. Jak się jednak okazuje, w większości niepotrzebnie gdyż ów emocje podgrzewają głównie politycy, realizując swoje polityczne cele. Najczęściej bazują oni na niskich pobudkach, grając

READ MORE
Superterroryzm zagraża Europie

Superterroryzm zagraża Europie

Po ostatnich zamachach terrorystycznych w Brukseli, świat obiegła szokująca wiadomość: terroryści planowali atak na podbrukselską elektrownię atomową. Poniżej kilka słów o tym, czy i dlaczego takie zagrożenia są realne oraz

READ MORE
Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

Zamachy terrorystyczne te dzisiejsze, czy niedawne w Paryżu uświadamiają jedno: jesteśmy cały czas jeden krok za „banditos” i najwyższy czas to zmienić. Aby to zrobić, musimy zdjąć „białe” rękawiczki z

READ MORE
Antyterroryzm po polsku

Antyterroryzm po polsku

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz zapowiedział udział Polski w walce z tzw. państwem islamskim. Zapowiedź ta padła w kwaterze głównej NATO, w efekcie spotkania sojuszniczych ministrów obrony. Zaangażowanie Polski w

READ MORE
Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Dzisiejsze (2 stycznia 2016 r.), internetowe wydanie Deutsche Welle informuje, iż Niemcy chcą zacieśnić współpracę ze służbami specjalnymi państw trzecich. Jest to pokłosie niedoszłych, sylwestrowych zamachów terrorystycznych w Monachium. W

READ MORE
Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Kończy się rok 2015, rok wielu wydarzeń i zmian, często tragicznych w skutkach. Na naszych łamach poruszaliśmy wiele tematów będących na ustach świata. Staraliśmy się przedstawiać wydarzenia i fakty nie

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Polski rząd zapowiada wprowadzenie pierwszej w historii III RP ustawy antyterrorystycznej, mylonej przez dziennikarzy z zapisami o kontroli operacyjnej. Czy faktycznie potrzebujemy takiej ustawy, czy może wystarczy zmienić Ustawę o

READ MORE