Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

LIS 12, 2015
655 VIEWS
Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

W dniach 9 – 10 listopada 2015 r. na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe „Współpraca organów ścigania i innych instytucji państwowych w zakresie ochrony interesów ekonomicznych i finansowych RP i UE w związku z obrotem paliwami ciekłymi”. Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie we współpracy z Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.

W ramach dwudniowego seminarium odbyły się dwa panele: „Międzynarodowe i krajowe aspekty instytucjonalnego zwalczania nieprawidłowości na rynku paliw płynnych” oraz „Rola służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny w procesie zapobiegania i zwalczania przestępczości w obrocie paliwami płynnymi”. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 100 osób, na co dzień zaangażowanych głównie w zwalczanie przestępczości na rynku paliw i związanych z tym uszczuplaniem i wyłudzaniem podatku VAT. Obecni byli m.in. prokuratorzy, policjanci KGP, KWP i Zarządów CBŚP, inspektorzy kontroli skarbowej, przedstawiciele firm doradczych, ARM, UDT, UKS, Ministerstwa Finansów oraz branży paliwowej.

Prelegenci w trakcie swoich wystąpień przedstawili skalę zjawiska, system zwalczania nieprawidłowości, kompetencje, role, sposoby i formy współpracy organów ścigania i innych instytucji państwowych, aspekty karne, modus operandi sprawców, case studies oraz systemowe rozwiązania problemu nadużyć VAT. Podniesiono także formalne i praktyczne problemy związane z wykrywaniem przestępstw w przedmiotowym zakresie i ściganiu ich sprawców.

WSPol

  Jak się okazuje przestępczość „paliwowa” to nie jest problem wyłącznie branży paliw. Ze względu na swoją skalę zarówno w Polsce, jak i w innych, wybranych rejonach Europy ma ona pośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa. Wg ekspertów luka w VAT w Polsce na 2015 rok szacowana jest na 3% czyli ok. 52 mld zł, przy budżecie MON na poziomie 42 mld zł. Tym samym szkody nieuczciwej konkurencji na rynku paliw odbijają się i na samej branży, jak i znacząco na samym budżecie państwa.

  Międzynarodowe grupy przestępcze m.in. na wewnątrzwspólnotowym obrocie i tzw. karuzelach, angażując setki firm (często słupów) dokonują oszustw na tradycyjnych paliwach a także olejach opałowych czy smarowych a nawet paliwie lotniczym. Działanie takie prowadzi do nieuczciwej konkurencji na rynku, ogromnych strat dla branży oraz budżetu państwa poprzez uszczuplanie oraz wyłudzanie podatku VAT. Przedstawiciele branży domagają się lepszej ochrony ze strony państwa oraz skuteczniejszych instrumentów prawnych do zwalczania i ograniczania tego typu przestępczości. Zauważają także z jednej strony skuteczność i zaangażowanie służb w zwalczaniu procederu, z drugiej zaś problem z satysfakcjonującą i sprawiedliwą kwalifikacją prawną czynów i niskimi sankcjami dla sprawców.

  Kwestia właściwej kwalifikacji ma coraz poważniejsze znaczenie, gdyż przestępcy coraz częściej zmieniają profil swojej działalności, odchodzą od ryzykownych dziedzin gdzie sankcje są dotkliwe (narkotyki, napady, haracze, sutenerstwo, podrabianie pieniędzy) a przechodzą w dziedziny gdzie działalność nie jest od razu zauważana przez organa ścigania, ewentualne sankcje są mało dotkliwe, wyroki w zawieszeniu a ryzyko kar izolacyjnych bardzo znikome.

  Luka podatkowa to nie tylko problem Polski. Jak pokazują statystyki i zestawienia, największy problem występuje w krajach byłego bloku socjalistycznego oraz południa Europy. Sytuacja wymaga uszczelnienia polskiego systemu podatkowego ale z pomocą przedstawicieli zainteresowanych branż. Równie ważna jest współpraca międzynarodowa z krajami naszego regionu, celem minimalizacji tak szkodliwego procederu przestępczego. Zmiany muszą także prowadzić do zwiększenia świadomości uczestników systemu podatkowego oraz ograniczenia negatywnych efektów działań odbijających się na uczciwych podatnikach. Pozytywnie oceniono działania medialne Ministerstwa Finansów w postaci kampanii „Nie daj się zrobić w słupa” czy akcji „Weź paragon” oraz „Loterii Paragonowej”.

  Dyskusyjna jest podnoszona przez przedstawicieli różnych instytucji kwestia dostępu do różnych baz danych. Wydaje się, że po to ustawowo rozproszono uprawnienia, by ograniczyć możliwość nadużyć w demokratycznym systemie. Celowe może okazać powołanie roboczych grup międzyresortowych, celem synergicznego wykorzystania możliwości, kompetencji, sił i środków w walce z szerzącą się przestępczością, uderzającą w nasze wspólne dobra i interesy.

  Artur Dubiel
  Wydawca Portalu Sztab.org, nauczyciel akademicki, ekspert European Institute for Strategic Studies

  PODOBNE ARTYKUŁY

  Józef Piłsudski a wojna niemiecka: idealizm vs realizm

  Józef Piłsudski a wojna niemiecka: idealizm vs realizm

  Józef Piłsudski był jednym z największych realistów w historii Polski XX w. Wraz z innymi realistami II Rzeczypospolitej brał pod uwagę zarówno wojnę, jak i pokój z III Rzeszą. Świadczy

  READ MORE
  Menu bezpieczeństwa narodowego dla Polski

  Menu bezpieczeństwa narodowego dla Polski

  W zeszłym tygodniu opinia publiczna poznała tzw. jawną część dokumentu Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: KORP) opracowaną przez resort obrony przy udziale szerokiego grona polityków, urzędników, wojskowych i specjalistów z

  READ MORE
  Realpolitik Rzeczypospolitej

  Realpolitik Rzeczypospolitej

  W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

  READ MORE
  Jakie interesy ma Polska?

  Jakie interesy ma Polska?

  Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

  READ MORE
  Gazociąg OPAL a sprawa polska

  Gazociąg OPAL a sprawa polska

  Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

  READ MORE
  Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

  Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

  Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

  READ MORE
  Antidotum na intelektualną truciznę

  Antidotum na intelektualną truciznę Popular

  Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

  READ MORE
  Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

  READ MORE
  Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

  Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

  Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

  READ MORE
  Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

  Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

  W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

  READ MORE
  Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

  Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

  Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

  READ MORE
  Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

  Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

  Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

  READ MORE
  Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

  Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

  Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

  READ MORE
  Suwerenność przemysłowa

  Suwerenność przemysłowa

  Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ! Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo

  READ MORE
  Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

  Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

  Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

  READ MORE
  Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków

  Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków Popular

  W dniu dzisiejszym (1 września 2016 r.) posłanka Katarzyna Lubnauer w imieniu partii .Nowoczesna Ryszarda Petru, zażądała od Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, wyjaśnień w sprawie tragicznej śmierci operatora GROM. Posłanka Lubnauer

  READ MORE
  Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych

  Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych Popular


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

  Jeszcze tylko miesiąc pozostał zainteresowanym na złożenie wniosku przez kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. 30 września 2016 r. upływa termin dla cywili ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia „Commando”

  READ MORE
  Próba technologizowania twórczości operacyjnej

  Próba technologizowania twórczości operacyjnej

  Poniższy tekst jest odniesieniem do bardzo ciekawego wątku, wprowadzonego przez Piotra Wrońskiego w artykule „Nowy projekt PiS w przygotowaniu”, który ukazał się na łamach Naszego Dziennika. Technologizowanie operacyjnej pracy twórczej (prowadzenie wywiadu agenturalnego)

  READ MORE
  Ślepiec w fabryce okularów

  Ślepiec w fabryce okularów


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

  Wprowadzenie do obiegu publicznego terminu „Wojna Hybrydowa” jest prawdopodobnie jednym z większych sukcesów „zewnętrznych” specjalistów od prowadzenia działań „nieregularnych”. Z technicznej strony – preparując specoperacje psychologiczne – najpierw opracowuje się

  READ MORE
  Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

  Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

  Ustawa antyterrorystyczna wzbudza wśród obywateli wielkie emocje. Jak się jednak okazuje, w większości niepotrzebnie gdyż ów emocje podgrzewają głównie politycy, realizując swoje polityczne cele. Najczęściej bazują oni na niskich pobudkach, grając

  READ MORE
  Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

  Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

  Szef MON Antoni Macierewicz spotkał się z dziennikarzami po raz pierwszy w miejscu, gdzie w lipcu odbędzie się szczyt NATO, na Stadionie Narodowym. Wyjaśniał, że wszelkie publikacje o przeniesieniu szczytu

  READ MORE
  Polityczna gra służbami

  Polityczna gra służbami

  Służby są apolityczne, no przynajmniej z zasady. Podlegają cywilnemu nadzorowi, ba, nawet część z nich jest cywilna. Ów nadzór wynika z zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Jednakże cywilny nadzór to

  READ MORE
  Wojskowy rytuał salutowania

  Wojskowy rytuał salutowania

  Stara maksyma mówi, że jak nas widzą tak nas piszą ma szczególne zastosowanie w wojsku. W dzisiejszych czasach kiedy to wystąpienia żołnierzy nie tylko są relacjonowane na żywo ale także

  READ MORE
  Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Mało kto wie o Izbie Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego mieszczącej się w podziemiach siedziby Służby Kontrwywiadu Wojskowego przy ul. Oczki 1. Ta trudna jak na muzeum lokalizacja jest przyczyną, że

  READ MORE
  Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

  Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

  Dzisiejsze (2 stycznia 2016 r.), internetowe wydanie Deutsche Welle informuje, iż Niemcy chcą zacieśnić współpracę ze służbami specjalnymi państw trzecich. Jest to pokłosie niedoszłych, sylwestrowych zamachów terrorystycznych w Monachium. W

  READ MORE
  Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

  Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

  Kończy się rok 2015, rok wielu wydarzeń i zmian, często tragicznych w skutkach. Na naszych łamach poruszaliśmy wiele tematów będących na ustach świata. Staraliśmy się przedstawiać wydarzenia i fakty nie

  READ MORE
  Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

  Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

  Polski rząd zapowiada wprowadzenie pierwszej w historii III RP ustawy antyterrorystycznej, mylonej przez dziennikarzy z zapisami o kontroli operacyjnej. Czy faktycznie potrzebujemy takiej ustawy, czy może wystarczy zmienić Ustawę o

  READ MORE
  Wojna w Donbasie – próba odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu

  Wojna w Donbasie – próba odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu

  Wojna w Donbasie stała się próbą odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu. Warto rozpatrzyć tą opcję w której wojna w Donbasie – to tylko sposób destabilizacji politycznej oraz ekonomicznej sytuacji

  READ MORE