Polska w walce z tzw. państwem islamskim

Polska w walce z tzw. państwem islamskim

Czy Polska powinna się angażować w walkę z tzw. państwem islamskim (IS)?

CZE 19, 2016
8721 VIEWS
Polska w walce z tzw. państwem islamskim

Postanowieniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy Polska wyśle dwa Polskie Kontyngenty Wojskowe do wsparcia globalnej koalicji w walce z tzw. państwem islamskim. Do Kuwejtu uda się komponent lotniczy w sile 150 żołnierzy i pracowników wojska wraz w czterema F-16, a do Iraku uda się 60 polskich komandosów Wojsk Specjalnych. Czy w interesie Polski jest angażowanie się w konflikt z tzw. państwem islamskim?

Przede wszystkim należy zauważyć, iż z założenia oba kontyngenty nie mają mieć charakteru typowo bojowego. Polscy lotnicy stacjonujący w Kuwejcie mają wykonywać zadania rozpoznawcze (jednak element działań bojowych) a komandosi w Iraku zajmować się szkoleniem tamtejszych służb.

Polskie F-16 na Bliskim Wschodzie

Oczywiście obecność polskich Jastrzębi m.in. nad syryjskim niebem niesie za sobą pewne ryzyka, od możliwych ataków na same samoloty, po prowokacje ze strony obecnego tam rosyjskiego lotnictwa i służb specjalnych. Nie można jednak zapominać, iż polscy piloci Jastrzębi nie posiadają doświadczenia bojowego, nie prowadzili też działań w rejonie działań wojennych. Misje Baltic Air Policing w wykonaniu polskich Sił Powietrznych realizowane są przy uzyciu MiG-29. Żadne symulatory, ćwiczenia czy manewry nie zastąpią doświadczenia zdobytego podczas działań wykonywanych w warunkach realnego zagrożenia. Drugi ważny aspekt to charakter wykonywanych zadań czyli rozpoznania. Funkcjonowanie w systemie wywiadowczym z sojusznikami z NATO może przynieść same korzyści, od zacieśnienia i doskonalenia współpracy, po dostęp do informacji wywiadowczych.

Polskie Wojska Specjalne w Iraku

W Iraku 60 polskich specjalsów ma się zająć szkoleniem tamtejszych służb. 60 doświadczonych komandosów to dość dużo, by sprawnie przeprowadzić szkolenia bardzo wielu funkcjonariuszy i żołnierzy irackich służb. Liczba może też świadczyć o tym, że polscy specjalsi będą mieli rozszerzone działania ze szkoleniowych na szeroko pojęte „doradztwo”, łącznie z nadzorem i realizacją nad operacjami specjalnymi. Można się także liczyć z prowadzeniem i osłanianiem operacji wywiadowczych. Etat wydzielonych komponentów z konkretnych jednostek Wojsk Specjalnych na rzecz PKW zapewne wiele by powiedział, ale takiej informacji nikt nie ujawni.

Przed Szczytem NATO

Różne środowiska – głównie polityczne – zarzucają obecnej władzy podjęcie decyzji o wysłaniu obu PKW, zwłaszcza w przededniu Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO. Podnoszone są argumenty o bezzasadnym i nieprzemyślanym narażaniu Polski i jej obywateli na niebezpieczeństwa związane z terroryzmem islamskim. Należy jednak pamiętać, iż przynajmniej teoretycznie nasz udział w obu misjach ma charakter nie bojowy a już wcześniej angażowaliśmy się w globalną walkę z terroryzmem i wysyłaliśmy komponenty bojowe do Iraku i Afganistanu.

Decyzja o wysłaniu Polskich Kontyngentów Wojskowych do Iraku i Kuwejtu ma wymiar przede wszystkim polityczny. Pozwoli to Polsce na najbliższym Szczycie NATO na stawianie wymagań i żądanie solidarności. Udział Polski jako państwa niedotkniętego islamskim terroryzmem, w misjach na kierunku flanki południowej uprawnia polskie delegacje do stawiania wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa flanki wschodniej. Cztery bataliony w sile po ok. 1000 żołnierzy to przecież wymiar symboliczny.

Wschodnia flanka NATO

Polska „dając”, ma moralne prawo wymagać, owe cztery bataliony powinny być tylko wstępem i pierwszym krokiem ku realnemu zabezpieczeniu wschodniej flanki. Oczywiście należy przyjąć rozwiązania nie tylko siłowe i militarne, gdyż nie można dopuścić do niekontrolowanego wyścigu zbrojeń. Zlokalizowanie czterech „rotacyjnych” batalionów w krajach bałtyckich oraz Polsce niesie za sobą nie tylko pozytywy, ale i zagrożenia, zwłaszcza w krajach bałtyckich. To właśnie te kraje zamieszkują niemałe mniejszości rosyjskie, które mogą łatwo zostać wykorzystane przeciwko stacjonującym żołnierzom NATO. Wysyłane kadry na potrzeby batalionów muszą być w pełni profesjonalne i świadome, bardzo zdyscyplinowane i o wysokiej kulturze wojskowej.

Międzynarodowa pozycja Polski

Wysłanie dwóch Polskich Kontyngentów Wojskowych do Iraku i Kuwejtu to jasny sygnał, że Polska chce podnosić swą pozycję na arenie międzynarodowej. Rozpadająca się obecna Unia Europejska, możliwy Brexit, działania czy raczej częściej zaniechania naszych sojuszników na czele z Niemcami, sezon wyborów prezydenckich – to wszystko powoduje, iż widocznie polskie władze budowę pozycji międzynarodowej Polski chcą zacząć od NATO, bazując na potrzebach bezpieczeństwa, jako podstawowych potrzebach egzystencjalnych narodów. Oczywiście drugim krokiem musi być rozszerzenie i transfer tych działań na platformę Unii Europejskiej.

Zestawiając i robiąc bilans potencjalnych zysków i strat, w obecnej sytuacji geopolitycznej niech każdy odpowie sobie sam czy powinniśmy się angażować bezpośrednio czy pośrednio w walkę z islamskim terroryzmem, niezależnie od jego szyldu…

Artur Dubiel
Wydawca Portalu Sztab.org, nauczyciel akademicki, ekspert European Institute for Strategic Studies
  • Dodajmy że nigdy nasze szkolenia nie przyniosły efektów i wojska przegrywają szkolone , vide Irak

    • Bartek, to duże uproszczenie. Byliśmy i jesteśmy częścią różnych sojuszy i koalicji, jesteśmy niestety tylko wykonawcami na poziomie taktycznym, poziom strategiczny to tylko USA. Na swój sposób jest to usprawiedliwione gdyż samo NATO funkcjonuje głównie dzięki zaangażowaniu USA, bez nich NATO byłoby jako UE… Jak pisałem, żadne ćwiczenia czy poligony nie zastąpią doświadczenia zdobytego w polu, prawdziwym polu, przy realnym zagrożeniu, w funkcjonowaniu prawdziwego stresu. To dzięki misjom nastąpiła transformacja naszego wojska, transformacja ogromna, sprzętowa i mentalna, na każdym poziomie.

  • Bartek, to duże uproszczenie. Byliśmy i jesteśmy częścią różnych sojuszy i koalicji, jesteśmy niestety tylko wykonawcami na poziomie taktycznym, poziom strategiczny to tylko USA. Na swój sposób jest to usprawiedliwione gdyż samo NATO funkcjonuje głównie dzięki zaangażowaniu USA, bez nich NATO byłoby jako UE… Jak pisałem, żadne ćwiczenia czy poligony nie zastąpią doświadczenia zdobytego w polu, prawdziwym polu, przy realnym zagrożeniu, w funkcjonowaniu prawdziwego stresu. To dzięki misjom nastąpiła transformacja naszego wojska, transformacja ogromna, sprzętowa i mentalna, na każdym poziomie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Realpolitik Rzeczypospolitej

Realpolitik Rzeczypospolitej

W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

READ MORE
Jakie interesy ma Polska?

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

READ MORE
Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE
Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

READ MORE
Antidotum na intelektualną truciznę

Antidotum na intelektualną truciznę Popular

Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

READ MORE
Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

READ MORE
Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

READ MORE
Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

READ MORE
Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

READ MORE
Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ! Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Turecki EXIT z NATO?

Turecki EXIT z NATO? Popular

Ostatnie relacje Turcji z Rosją a także z USA, a tym samym z NATO, uległy zmianie o 180 stopni. Aby bardziej przybliżyć okoliczności w jakich doszło do zmian, należy przeanalizować

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina Popular

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych”

Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” Popular

W ramach cyklu „Z biblioteczki Artura D.” po raz kolejny pojawia się pozycja dotycząca terroryzmu i ponownie w ujęciu mocno naukowym. „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” to dzieło czworga specjalistów (A. Nowakowska

READ MORE
Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

W krótszej perspektywie czasowej możemy, niestety, spodziewać się ciągle dużej liczby ataków terrorystycznych na terenie Europy. Co do deradykalizacji – tak, na jej efekty trzeba czekać i jej wielkim problemem

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”

Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”

Po raz kolejny wracamy z cyklem czytelniczym „Z biblioteczki Artura D.”. Tym razem zapowiadana już poprzednio, recenzja drugiego, uzupełnionego wydania „Terroryzmu międzynarodowego” prof. Tomasza R. Aleksandrowicza. Zwłoka ma swój mały

READ MORE
Ślepiec w fabryce okularów

Ślepiec w fabryce okularów

Wprowadzenie do obiegu publicznego terminu „Wojna Hybrydowa” jest prawdopodobnie jednym z większych sukcesów „zewnętrznych” specjalistów od prowadzenia działań „nieregularnych”. Z technicznej strony – preparując specoperacje psychologiczne – najpierw opracowuje się

READ MORE
My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

Dramatyczny konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował śmierć setki tysięcy ludzi, z których połowa to  były dzieci. Domy większości migrantów są zniszczone, nie mają oni zapewnionych podstawowych warunków do życia. Ci, którym udało

READ MORE
Dobremu wiatr w oczy

Dobremu wiatr w oczy

Dobrzy ludzie mają trudniej. Muszą przestrzegać zasad i reguł, które nie krępują złoczyńców. Dlatego tak skomplikowanym zadaniem jest uzyskanie przewagi w walce z przestępcami i terrorystami korzystającymi z udogodnień globalnego

READ MORE
Falowość terroryzmu

Falowość terroryzmu

Terroryzm – zjawisko, które w ostatnich latach jest poruszane przez wielu specjalistów.  Jednak czy różnorodność definicji pomaga w zrozumieniu działań terrorystów? Analizując zjawisko terroryzmu należy odnieść się do tzw. „falowości

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna wzbudza wśród obywateli wielkie emocje. Jak się jednak okazuje, w większości niepotrzebnie gdyż ów emocje podgrzewają głównie politycy, realizując swoje polityczne cele. Najczęściej bazują oni na niskich pobudkach, grając

READ MORE
Superterroryzm zagraża Europie

Superterroryzm zagraża Europie

Po ostatnich zamachach terrorystycznych w Brukseli, świat obiegła szokująca wiadomość: terroryści planowali atak na podbrukselską elektrownię atomową. Poniżej kilka słów o tym, czy i dlaczego takie zagrożenia są realne oraz

READ MORE
Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

Zamachy terrorystyczne te dzisiejsze, czy niedawne w Paryżu uświadamiają jedno: jesteśmy cały czas jeden krok za „banditos” i najwyższy czas to zmienić. Aby to zrobić, musimy zdjąć „białe” rękawiczki z

READ MORE
Antyterroryzm po polsku

Antyterroryzm po polsku

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz zapowiedział udział Polski w walce z tzw. państwem islamskim. Zapowiedź ta padła w kwaterze głównej NATO, w efekcie spotkania sojuszniczych ministrów obrony. Zaangażowanie Polski w

READ MORE
Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Dzisiejsze (2 stycznia 2016 r.), internetowe wydanie Deutsche Welle informuje, iż Niemcy chcą zacieśnić współpracę ze służbami specjalnymi państw trzecich. Jest to pokłosie niedoszłych, sylwestrowych zamachów terrorystycznych w Monachium. W

READ MORE
Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Kończy się rok 2015, rok wielu wydarzeń i zmian, często tragicznych w skutkach. Na naszych łamach poruszaliśmy wiele tematów będących na ustach świata. Staraliśmy się przedstawiać wydarzenia i fakty nie

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Polski rząd zapowiada wprowadzenie pierwszej w historii III RP ustawy antyterrorystycznej, mylonej przez dziennikarzy z zapisami o kontroli operacyjnej. Czy faktycznie potrzebujemy takiej ustawy, czy może wystarczy zmienić Ustawę o

READ MORE