Spory i kontrowersje wokół emerytur mundurowych

Spory i kontrowersje wokół emerytur mundurowych

MAR 15, 2015
711 VIEWS
Spory i kontrowersje wokół emerytur mundurowych

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (K 39/13 z dn. 3 marca 2015 r.) do publicznej debaty powraca temat tzw. emerytur mundurowych. W telegraficznym skrócie: wyrokiem tym Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją pominięcie celników w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (oraz ich rodzin). 

Wyrok wyrokiem, ale jak zapowiedział w rozmowie ze mną na Twitterze wiceminister finansów a jednocześnie nadinspektor celny i Szef Służby Celnej Jacek Kapica, nie należy się spodziewać wprowadzenia zmian jeszcze w tej kadencji. Przyznał także, że resort musi przeanalizować sytuację i zastanowić się nad zmianami, zaznaczył jednocześnie, że wymaga to wyliczeń oraz zastanowienia czy uprawnienia miałyby dotyczyć wszystkich celników.

Celnicy w swoich żądaniach powoływali się m.in. na zbieżność obowiązków i zadań z uprawnioną w ustawie Strażą Graniczną czy Policją, zmianowy system pracy i dyspozycyjność, możliwość ich alokacji oraz uprawnienie do broni palnej i środków przymusu bezpośredniego. Pomijając już powyższe kwestie należy zadać jednak ogólne pytanie wg jakiego klucza ustawodawca dobierał uprawnione formacje?

Przepisy emerytalne uprawniają żołnierzy i funkcjonariuszy zawodowych wojska, policji, ABW, Agencji Wywiadu, SKW, SWW, CBA, Straży Granicznej, BOR, Służby Więziennej i strażaków. Można więc ogólnie przyjąć iż przywileje obejmują służby odpowiedzialne za szeroko rozumiane bezpieczeństwo i porządek publiczny, służby specjalne oraz zawodowych strażaków jako służbę ratowniczo-gaśniczą. Poza strażą pożarną wszystkie te służby są uzbrojone, często też posiadają specjalistyczne jednostki. Wszystkie w/w formacje są także zadaniowane w zarządzaniu kryzysowym oraz systemie antyterrorystycznym (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Antyterrorystyczne ABW, itd.). Służba Celna także…

Ciekawą kwestią jest także pomysł dzielenia celników na uprawnionych i nieuprawnionych. Można się domyślać, iż uprawnieni mieliby zapewne być celnicy z grup mobilnych. Czy taki podział jest zasadny i uczciwy? W policji każdy funkcjonariusz jest uprawniony, niezależnie od tego czy jest – za przeproszeniem – gaciowym, krawężnikiem, kryminalnym czy AT-ekiem, każdy z nich jest ważny w swej organizacji, każdy posiada broń służbową i każdy może być skierowany do innego, niebezpiecznego zadania. Jednak i ten problem można łatwo rozwiązać, choć całościowo, systemowo. Wystarczy, by w ramach całego mundurowego systemu emerytalnego wprowadzić więcej ogólnych przeliczników, odpowiednich do zajmowanego stanowiska, np. dla stanowisk logistycznych, sztabowych, wywiadowczych, interwencyjnych, bojowych, itd, itp.

Społeczeństwo w większości oczywiście nie lubi grup uprzywilejowanych i wcześniejsze emerytury traktuje jako niesprawiedliwy przywilej, produkujący armię młodych emerytów, którzy i tak dalej pracują w cywilu, zajmując miejsca innym. I można zrozumieć takie podejście do sprawy. Jest tylko jedno „ale”. To nie przywilej, to ukłon dla tych którzy poświecili swoje życie, zdrowie, rodziny dla bezpieczeństwa ogółu. Niestety służba w organizacji o szczególnej dyscyplinie odbija się na zdrowiu, także tym psychicznym. Amerykańskie badania wskazują, iż funkcjonariusz maksymalnie co 7 lat powinien zmieniać wydział, dla swojego dobra i zdrowia. Dla malkontentów wskazówka – emeryt dorabiając pozbywa się odpowiedniej, proporcjonalnej części emerytury.

„Przywileje” i odpowiednie warunki służby mają być nagrodą a nie magnesem do przyjścia do służby. Niestety u nas „przywileje” się tnie a wymogi obniża, najlepsi wcale już nie chcą przychodzić, za to dostają się ci, którym „wojsko życie uratowało”. Problemem jest także brak odpowiednich ścieżek kariery, zwłaszcza w pododdziałach gdzie zdrowie i sprawność mają znaczenie a tego nie ma się zagwarantowanego na całe życie…

Na koniec rodzynek. Ilu z Was Drodzy Czytelnicy wie, że w Polsce mamy dość dobrze i ustawowo uzbrojonych i umundurowanych – uwaga – cywili? Tak, w resorcie finansów funkcjonują Wydziały Realizacyjne (pod UKS oraz MF). I oni także wykonują zadania zbliżone po policji, SG, Służby Celnej, ABW, CBŚP – czy także nie zasługują na ujęcie w mundurowym systemie emerytalnym?

Zapytany przeze mnie o to minister Kapica stwierdził, że to droga i rzadko używana zabawka. Droga może i owszem (choć jako nieliczna „zwraca” nakłady na nią), a rzadko używana jedynie do „właściwych”, głównych zadań. Odpowiem pytaniem: ile razy w III RP policyjne pododdziały antyterrorystyczne zajmowały się fizyczną likwidacją terroryzmu?

Jeśli w dobie obecnych zagrożeń chcemy mieć bezpieczne i silne państwo, musimy inwestować w bezpieczeństwo oraz służby i ludzi je zapewniające. Bezpieczeństwa nie da się wycenić a nakłady się fizycznie nie zwracają, jeśli nie liczyć naszego wspólnego bytu…

Artur Dubiel
Wydawca Portalu Sztab.org, nauczyciel akademicki, ekspert European Institute for Strategic Studies

PODOBNE ARTYKUŁY

Realpolitik Rzeczypospolitej

Realpolitik Rzeczypospolitej

W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

READ MORE
Jakie interesy ma Polska?

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

READ MORE
Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE
Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

READ MORE
Antidotum na intelektualną truciznę

Antidotum na intelektualną truciznę Popular

Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

READ MORE
Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

READ MORE
Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

READ MORE
Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

READ MORE
Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

READ MORE
Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ! Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Turecki EXIT z NATO?

Turecki EXIT z NATO? Popular

Ostatnie relacje Turcji z Rosją a także z USA, a tym samym z NATO, uległy zmianie o 180 stopni. Aby bardziej przybliżyć okoliczności w jakich doszło do zmian, należy przeanalizować

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina Popular

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE
Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków

Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków Popular

W dniu dzisiejszym (1 września 2016 r.) posłanka Katarzyna Lubnauer w imieniu partii .Nowoczesna Ryszarda Petru, zażądała od Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, wyjaśnień w sprawie tragicznej śmierci operatora GROM. Posłanka Lubnauer

READ MORE
Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych

Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych Popular

Jeszcze tylko miesiąc pozostał zainteresowanym na złożenie wniosku przez kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. 30 września 2016 r. upływa termin dla cywili ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia „Commando”

READ MORE
Próba technologizowania twórczości operacyjnej

Próba technologizowania twórczości operacyjnej

Poniższy tekst jest odniesieniem do bardzo ciekawego wątku, wprowadzonego przez Piotra Wrońskiego w artykule „Nowy projekt PiS w przygotowaniu”, który ukazał się na łamach Naszego Dziennika. Technologizowanie operacyjnej pracy twórczej (prowadzenie wywiadu agenturalnego)

READ MORE
Ślepiec w fabryce okularów

Ślepiec w fabryce okularów

Wprowadzenie do obiegu publicznego terminu „Wojna Hybrydowa” jest prawdopodobnie jednym z większych sukcesów „zewnętrznych” specjalistów od prowadzenia działań „nieregularnych”. Z technicznej strony – preparując specoperacje psychologiczne – najpierw opracowuje się

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna wzbudza wśród obywateli wielkie emocje. Jak się jednak okazuje, w większości niepotrzebnie gdyż ów emocje podgrzewają głównie politycy, realizując swoje polityczne cele. Najczęściej bazują oni na niskich pobudkach, grając

READ MORE
Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

Szef MON Antoni Macierewicz spotkał się z dziennikarzami po raz pierwszy w miejscu, gdzie w lipcu odbędzie się szczyt NATO, na Stadionie Narodowym. Wyjaśniał, że wszelkie publikacje o przeniesieniu szczytu

READ MORE
Polityczna gra służbami

Polityczna gra służbami

Służby są apolityczne, no przynajmniej z zasady. Podlegają cywilnemu nadzorowi, ba, nawet część z nich jest cywilna. Ów nadzór wynika z zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Jednakże cywilny nadzór to

READ MORE
Wojskowy rytuał salutowania

Wojskowy rytuał salutowania

Stara maksyma mówi, że jak nas widzą tak nas piszą ma szczególne zastosowanie w wojsku. W dzisiejszych czasach kiedy to wystąpienia żołnierzy nie tylko są relacjonowane na żywo ale także

READ MORE
Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Mało kto wie o Izbie Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego mieszczącej się w podziemiach siedziby Służby Kontrwywiadu Wojskowego przy ul. Oczki 1. Ta trudna jak na muzeum lokalizacja jest przyczyną, że

READ MORE
Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Dzisiejsze (2 stycznia 2016 r.), internetowe wydanie Deutsche Welle informuje, iż Niemcy chcą zacieśnić współpracę ze służbami specjalnymi państw trzecich. Jest to pokłosie niedoszłych, sylwestrowych zamachów terrorystycznych w Monachium. W

READ MORE
Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Kończy się rok 2015, rok wielu wydarzeń i zmian, często tragicznych w skutkach. Na naszych łamach poruszaliśmy wiele tematów będących na ustach świata. Staraliśmy się przedstawiać wydarzenia i fakty nie

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Polski rząd zapowiada wprowadzenie pierwszej w historii III RP ustawy antyterrorystycznej, mylonej przez dziennikarzy z zapisami o kontroli operacyjnej. Czy faktycznie potrzebujemy takiej ustawy, czy może wystarczy zmienić Ustawę o

READ MORE
Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

W dniach 9 – 10 listopada 2015 r. na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe „Współpraca organów ścigania i innych instytucji państwowych w zakresie ochrony

READ MORE
Wojna w Donbasie – próba odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu

Wojna w Donbasie – próba odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu

Wojna w Donbasie stała się próbą odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu. Warto rozpatrzyć tą opcję w której wojna w Donbasie – to tylko sposób destabilizacji politycznej oraz ekonomicznej sytuacji

READ MORE