Superterroryzm zagraża Europie

Superterroryzm zagraża Europie

Superterroryzm jako narzędzie postnowoczesnych terrorystów

MAR 28, 2016
1889 VIEWS
Superterroryzm zagraża Europie

Po ostatnich zamachach terrorystycznych w Brukseli, świat obiegła szokująca wiadomość: terroryści planowali atak na podbrukselską elektrownię atomową. Poniżej kilka słów o tym, czy i dlaczego takie zagrożenia są realne oraz o tym, że superterroryzm to nie zagrożenie jutra.

Superterroryzm

Samo słowo terroryzm brzmi złowieszczo, a tu dochodzi jeszcze superterroryzm. Czym jest superterroryzm, pojęcie tak mało znane poza światem służb i nauki? Superterroryzm to nic innego jak terroryzm dokonywany za pomocą broni masowego rażenia (broń BMR czy ABC), można więc przyjąć, iż jest ogólnym określeniem narzędzia używanego w stosowaniu terroryzmu.

Superterroryzm obejmuje więc terroryzm nuklearny (atomowy), terroryzm biologiczny i terroryzm chemiczny. Niestety ten straszny arsenał trzeba jeszcze rozszerzyć o terroryzm radiologiczny. Całość tworzy nam katalog tzw. środków CBRN, który umożliwia terrorystom stworzenie wyrafinowanego zagrożenia.

Brudna bomba

Nie sposób przy superterroryzmie nie poruszyć tematu brudnej bomby. Brudna bomba to bomba wykorzystująca materiał wybuchowy, ale mająca na celu rozrzucenie materiału promieniotwórczego, nie jest bombą jądrową. Jest łatwiejsza w konstrukcji, gdyż nie wymaga materiałów rozszczepialnych a jedynie radioaktywnych elementów.

Oczywiście w niektórych kręgach jeszcze łatwiejsze może okazać się zdobycie materiałów biologicznych czy chemicznych z toksycznymi środkami przemysłowymi na czele, stanowiące niebywałe i złożone zagrożenie w przypadku użycia w ataku terrorystycznym.

Superterroryzm jako narzędzie pożądane

Superterroryzm to nie zagrożenie jutra, na swój sposób nieaktualne jest nawet pytanie „nie czy a kiedy”, gdyż akty superterroryzmu miały już miejsce i zdecydowanie będą się nasilać. Jest i będzie to pożądane narzędzie wszystkich postnowoczesnych terrorystów.

Najgłośniejszym aktem superterroryzmu był atak na tokijskie metro w 1995 roku, przy użyciu gazu o nazwie sarin. Co ciekawe, gaz ten miał być użyty w zamachu na warszawskie metro 10 lat później – alarm oficjalnie uznano za fałszywy, do dziś służby nie wykluczyły kilku ciekawych hipotez.

Superterroryzm stał się pożądanym narzędziem z wielu powodów. Pierwszym stała się możliwość przejścia od szantażu po prawdziwy atak, niewiele trudniej sprawnej organizacji zaatakować wrażliwą instalację niż tylko sabotować czy szantażować.

Analizując możliwość dostępu do środków CBRN i ryzyka ich zdobycia w stosunku do efektu użycia, stają się one bardzo atrakcyjnym celem. Mnogość i rozsianie po całej Europie państwowych i prywatnych laboratoriów, zakładów i innych podmiotów działających w branży chemicznej, biologicznej czy ochrony zdrowia, daje duże pole do popisu. Wykorzystanie w zdobyciu środków elementów szantażu, groźby, porwania czy podobnych, praktycznie gwarantuje pełen sukces. A możliwości przecież jest wiele, od kradzieży, przemytu, kupna po własne konstruowanie.

Nie bez znaczenia jest także możliwość ataku nie tylko na duże instalacje infrastruktury krytycznej (np. elektrownie atomowe, rafinerie, zakłady chemiczne), ale także na skromne elementy, funkcjonujące praktycznie w co drugim, co trzecim mieście. Atak na te „skromne elementy” praktyczne nie chronione, przyniósłby opłakane skutki, zwłaszcza w metropoliach czy dużych miastach.

Do tego dochodzi szeroki wachlarz zastosowań broni chemicznej, broni biologicznej, broni jądrowej, broni radiologicznej, toksycznych środków przemysłowych, szczepów, wirusów i bakterii, czynników chorobotwórczych powodujących choroby i/lub śmierć ludzi, zwierząt i roślin czy ich skażenia.

Przy ataku pojawia się jeszcze element zaskoczenia, do końca nie wiadomo co się stało i jakich środków użyto. Przez to służby ratunkowe mogą nie rozpoznawać środków, nie znać metod neutralizacji czy postępowania, nie posiadać odpowiednich sił czy środków – co miało miejsce właśnie w metrze w Tokio. W efekcie po latach wielu ratowników zachorowało. Tym samym, instytucje państwowe muszą być przygotowane na wielopłaszczyznowe i specjalistyczne reagowanie. Złe przygotowanie powoduje negatywne oddziaływanie zarówno na obywateli, jak i samych członków służb ratunkowych.

Należy także pamiętać o typowo międzynarodowym ujęciu superterroryzmu. Efekty zamachu czy ataku bardzo łatwo mogą się rozprzestrzenić a umowne granice między krajami dla nich nie istnieją. Kraje nie posiadające elektrowni atomowych także nie są wolne od efektów ataków na takie obiekty i powinny być wydatnie zainteresowane bezpieczeństwem takich obiektów, chociażby przez instytucje międzynarodowe. Eksperci zaznaczają także, że „zaginione walizki” w okresie upadku Związku Radzieckiego to nie jedyne elementy mogące stanowić zagrożenie w tym aspekcie.

Reagowanie na superterroryzm

Bezsprzecznie wiodącą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa przed superterroryzmem, tak jak w przypadku terroryzmu będzie pełnił wywiad. Bardzo ważne będą także działania kontrwywiadu oraz służb o charakterze policyjnym. Nie mniej ważna będzie także aktywna ochrona obiektów.

Ze względu na możliwe jawne i skryte ataki, ważna jest rola monitoringu, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Fachowe służby mogą zapewnić właściwą szybkość reakcji i późniejszego działania. Bardzo ważną rolę pełni tu cały system reagowania. W Polsce mówimy tu o Zarządzaniu Kryzysowym i niestety praktycznie nieistniejącej Obronie Cywilnej. Polski system i służba ochrona zdrowia także pozostawia sporo do życzenia a nie można wszystkich zadań zawsze zrzucać na Wojsko Polskie. I to są elementy wymagające natychmiastowej naprawy.

Jaka nie będzie, ważne, że wchodzi w Polsce ustawa antyterrorystyczna, która także zapewne uporządkuje wiele aspektów w opisywanym temacie. To dziś konieczność, posiadać strategię, ustawę i system antyterrorystyczny.

Różnorodność procedur i działania w samej Unii Europejskiej wymaga także stałej i aktywnej współpracy międzynarodowej. Niełatwym zadaniem dla wszystkich służb będzie ochrona, nadzór i kontrola nad transferem technologii, środków i umysłów, przykład operacji Paperclip pokazał jak ważne są ludzkie umysły…

Polecana literatura:

– Y. Aleksander, M. Hoenig, SUPERTERRORYZM

– T. Aleksandrowicz, TERRORYZM MIĘDZYNARODOWY (II wyd.)

– B. Hołyst, TERRORYZM

Artur Dubiel
Wydawca Portalu Sztab.org, nauczyciel akademicki, ekspert European Institute for Strategic Studies

PODOBNE ARTYKUŁY

Realpolitik Rzeczypospolitej

Realpolitik Rzeczypospolitej

W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

READ MORE
Jakie interesy ma Polska?

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

READ MORE
Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE
Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

READ MORE
Antidotum na intelektualną truciznę

Antidotum na intelektualną truciznę Popular

Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

READ MORE
Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

READ MORE
Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

READ MORE
Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

READ MORE
Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

READ MORE
Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ! Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Turecki EXIT z NATO?

Turecki EXIT z NATO? Popular

Ostatnie relacje Turcji z Rosją a także z USA, a tym samym z NATO, uległy zmianie o 180 stopni. Aby bardziej przybliżyć okoliczności w jakich doszło do zmian, należy przeanalizować

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina Popular

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych”

Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” Popular

W ramach cyklu „Z biblioteczki Artura D.” po raz kolejny pojawia się pozycja dotycząca terroryzmu i ponownie w ujęciu mocno naukowym. „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” to dzieło czworga specjalistów (A. Nowakowska

READ MORE
Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

W krótszej perspektywie czasowej możemy, niestety, spodziewać się ciągle dużej liczby ataków terrorystycznych na terenie Europy. Co do deradykalizacji – tak, na jej efekty trzeba czekać i jej wielkim problemem

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”

Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”

Po raz kolejny wracamy z cyklem czytelniczym „Z biblioteczki Artura D.”. Tym razem zapowiadana już poprzednio, recenzja drugiego, uzupełnionego wydania „Terroryzmu międzynarodowego” prof. Tomasza R. Aleksandrowicza. Zwłoka ma swój mały

READ MORE
Polska w walce z tzw. państwem islamskim

Polska w walce z tzw. państwem islamskim Popular

Postanowieniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy Polska wyśle dwa Polskie Kontyngenty Wojskowe do wsparcia globalnej koalicji w walce z tzw. państwem islamskim. Do Kuwejtu uda się komponent lotniczy w sile 150

READ MORE
Ślepiec w fabryce okularów

Ślepiec w fabryce okularów

Wprowadzenie do obiegu publicznego terminu „Wojna Hybrydowa” jest prawdopodobnie jednym z większych sukcesów „zewnętrznych” specjalistów od prowadzenia działań „nieregularnych”. Z technicznej strony – preparując specoperacje psychologiczne – najpierw opracowuje się

READ MORE
My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

Dramatyczny konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował śmierć setki tysięcy ludzi, z których połowa to  były dzieci. Domy większości migrantów są zniszczone, nie mają oni zapewnionych podstawowych warunków do życia. Ci, którym udało

READ MORE
Dobremu wiatr w oczy

Dobremu wiatr w oczy

Dobrzy ludzie mają trudniej. Muszą przestrzegać zasad i reguł, które nie krępują złoczyńców. Dlatego tak skomplikowanym zadaniem jest uzyskanie przewagi w walce z przestępcami i terrorystami korzystającymi z udogodnień globalnego

READ MORE
Falowość terroryzmu

Falowość terroryzmu

Terroryzm – zjawisko, które w ostatnich latach jest poruszane przez wielu specjalistów.  Jednak czy różnorodność definicji pomaga w zrozumieniu działań terrorystów? Analizując zjawisko terroryzmu należy odnieść się do tzw. „falowości

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna wzbudza wśród obywateli wielkie emocje. Jak się jednak okazuje, w większości niepotrzebnie gdyż ów emocje podgrzewają głównie politycy, realizując swoje polityczne cele. Najczęściej bazują oni na niskich pobudkach, grając

READ MORE
Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

Zamachy terrorystyczne te dzisiejsze, czy niedawne w Paryżu uświadamiają jedno: jesteśmy cały czas jeden krok za „banditos” i najwyższy czas to zmienić. Aby to zrobić, musimy zdjąć „białe” rękawiczki z

READ MORE
Antyterroryzm po polsku

Antyterroryzm po polsku

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz zapowiedział udział Polski w walce z tzw. państwem islamskim. Zapowiedź ta padła w kwaterze głównej NATO, w efekcie spotkania sojuszniczych ministrów obrony. Zaangażowanie Polski w

READ MORE
Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Dzisiejsze (2 stycznia 2016 r.), internetowe wydanie Deutsche Welle informuje, iż Niemcy chcą zacieśnić współpracę ze służbami specjalnymi państw trzecich. Jest to pokłosie niedoszłych, sylwestrowych zamachów terrorystycznych w Monachium. W

READ MORE
Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Kończy się rok 2015, rok wielu wydarzeń i zmian, często tragicznych w skutkach. Na naszych łamach poruszaliśmy wiele tematów będących na ustach świata. Staraliśmy się przedstawiać wydarzenia i fakty nie

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Polski rząd zapowiada wprowadzenie pierwszej w historii III RP ustawy antyterrorystycznej, mylonej przez dziennikarzy z zapisami o kontroli operacyjnej. Czy faktycznie potrzebujemy takiej ustawy, czy może wystarczy zmienić Ustawę o

READ MORE