Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

WRZ 16, 2016
3004 VIEWS
Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ!

Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo MON przykłada szczególną wagę do samowystarczalności obronnej naszego kraju. Sojusze nie mogą zastępować zdolności Polski do przeciwstawienia się agresji.

Warunkiem koniecznym tej samowystarczalności musi być zdolność polskiego przemysłu obronnego do wyposażania wojska w sprzęt przy jak najmniejszym udziale dostawców zagranicznych. Nigdy przecież nie wiadomo, jak potencjalny kryzys wpłynie na ich zdolność i gotowość do dalszej współpracy gospodarczej.

Abstrahując od kwestii, czy nasze państwo stać na całkowitą samowystarczalność, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wobec postępującej globalizacji procesów wytwórczych jest ona w ogóle możliwa. Szczególnie w zakresie urządzeń bardziej zaawansowanych technologicznie od żołnierskiej saperki i wygodnych butów.

SZWSB – kryptonim ROSOMAK BMS

9 września 2016 roku Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął postępowanie mające na celu wyłonienie dostawcy Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu (SZWSB) o kryptonimie „ROSOMAK BMS”. Zamawiający wyszczególnił szereg warunków, które powinna spełnić każda zgłaszająca się firma. Przeanalizujmy kilka punktów zawartych w opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu.

III. 1. Zamówienie, którego dotyczy niniejszej postępowanie, realizowane będzie w celu ochrony podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa i wiąże się z uzyskaniem i utrzymaniem narodowego, kompleksowego niezawodnego potencjału w zakresie: produkcji, modernizacji i serwisowania SZWSB oraz jego kluczowych komponentów na terenie RP na potrzeby sytuacji kryzysowych i wojny.

Bez wątpienia to właśnie zdanie wyraża oczekiwanie zamawiającego, że dostawca zadeklaruje pełną suwerenność przemysłową w zakresie kluczowych elementów systemu. Kluczowych, to znaczy tych, które są niezbędne do zapewnienia podstawowej funkcjonalności SZWSB.

W kolejnych punktach sprecyzowano, że główny wykonawca zamówienia musi być polskim podmiotem kontrolowanym przez Skarb Państwa. Może on w łańcuchu dostaw wykorzystywać w roli podwykonawców wyłącznie podmioty krajowe, choć w przypadku oprogramowania aplikacyjnego i szerokopasmowej radiostacji IP może „posiłkować się” rozwiązaniami zagranicznymi, o ile pozyska zdolności i uprawnienia do ich produkcji, modernizacji i serwisowania.

Łańcuch dostaw

Teraz proszę wszystkich o szczególną uwagę, przed nami bowiem ważna definicja:

Łańcuch dostaw obejmuje wszystkie czynności, począwszy od pozyskania podstawowych surowców (takich, których źródłem jest ziemia, woda lub powietrze), a skończywszy na sprzedaży końcowemu nabywcy produktu finalnego i utylizacji tego, co z niego zostaje po zużyciu.

Cóż to oznacza? Otóż na przykład to, iż dostawca powinien mieć możliwość przemienienia piasku z bałtyckiej plaży w ruter sieciowy zgodny z protokołami opracowanymi przez firmę Cisco i stanowiącymi jej własność.

Żeby nie było co do tego żadnej wątpliwości, w dalszej treści dokumentu Inspektorat Uzbrojenia jednoznacznie wymaga od wykonawcy:

  • dysponowania narzędziami, materiałami i urządzeniami technicznymi lub źródłami zaopatrzenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją na temat możliwości sprostania ewentualnemu wzrostowi uzasadnionych potrzeb zamawiającego w szczególności w następstwie sytuacji kryzysowej, a także zapewnienia utrzymania, modernizacji oraz adaptacji dostaw będących przedmiotem zamówienia;
  • dysponowania zdolnościami do ustanowienia potencjału niezbędnego do realizacji zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dysponowania narzędziami, materiałami lub urządzeniami technicznymi oraz uprawnieniami do ustanowienia i utrzymania potencjału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dysponowania podmiotami, które będą wykonywać lub uczestniczyć w ustanowieniu potencjału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Będzie sobie ruter

Wróćmy teraz do przykładu rutera, który z pewnością stanowi kluczowy element infrastruktury sieciowej SZWSB. Uproszczony łańcuch dostaw niezbędny do wyprodukowania urządzenia elektronicznego wygląda następująco:

  1. Materiały są produkowane z surowców pozyskiwanych z ziemi, wody lub powietrza (stal, aluminium, miedź, lit, tantal, tworzywa sztuczne, półprzewodniki itp.).
  2. Komponenty powstają z materiałów (płyty metalowe, śruby, podkładki, układy scalone, rezystory, kondensatory, akumulatory itp.).
  3. Moduły stanowią zmontowane z komponentów bloki o ściśle zdefiniowanej funkcjonalności (obudowy, kable, moduły elektroniczne, wyświetlacze itp.).
  4. Urządzenia powstają w wyniku złożenia modułów w jedną, gotową do wykorzystania przez końcowego użytkownika całość.

Żeby dodatkowo nie komplikować wywodu, celowo pominąłem kwestię oprogramowania i dokumentacji takiego urządzenia.

W przypadku importu całych urządzeń, dostawca SZWSB powinien zakupić ich tyle, żeby mógł „sprostać ewentualnemu wzrostowi uzasadnionych potrzeb zamawiającego w szczególności w następstwie sytuacji kryzysowej”. Podobnie sprawa wygląda w przypadku importowanych modułów, komponentów i materiałów. Warto sobie zdać sprawę, że żaden kraj na świecie nie dysponuje całym łańcuchem dostaw, pozwalającym wyprodukować jakiekolwiek urządzenie elektroniczne. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że wiele komponentów nie ma zamienników i muszą być kupowane od jedynego światowego wytwórcy. Nawet najpotężniejszy producent świata – firma Apple – nie jest suwerenny w swojej działalności. Lista jego dostawców obejmuje ponad 200 podmiotów z całego świata, w tym z Chin.

Smutna, acz oczywista prawda jest taka, że na pełną suwerenność przemysłową i to w ograniczonym zakresie mogą sobie z trudem pozwolić tylko światowe mocarstwa. Wszyscy chcielibyśmy, żeby Polska była jednym z nich, ale na obecnym etapie rozwoju nie jest to realne.

Papier jest cierpliwy

Czy zatem na zaproszenie Inspektoratu Uzbrojenia nie zgłosi się żaden dostawca? Cóż… zapewne się zgłosi. Zapewne zadeklaruje w załączniku numer 9, że i owszem: (1) posiada narzędzia, materiały i urządzenia techniczne lub źródła zaopatrzenia oraz (2) posiada możliwości sprostania ewentualnemu wzrostowi potrzeb zamawiającego, w szczególności w następstwie sytuacji kryzysowej, a także zapewnienia wsparcia technicznego, modernizacji oraz adaptacji dostaw będących przedmiotem zamówienia.

Zapewne też, zgodnie z procedurą, zadeklarowane możliwości zostaną skontrolowane przez ministerialną komisję, która na widok stołów montażowych po horyzont szerokich i hal produkcyjnych pod niebo wysokich, nie będzie miała żadnych wątpliwości, że dostawca da radę.

Czy jednak w przypadku prawdziwego kryzysu będziemy gotowi zachować sprawność systemów i w szybkim tempie doposażyć kolejne jednostki wchodzące do boju? Wszak dopiero wówczas okaże się, które źródła zaopatrzenia staną się niedostępne. A kraju nie obronimy pisemnymi deklaracjami dostawców i zdjęciami ich potencjału produkcyjnego.

Jaka jest więc alternatywa? Niestety kosztowna. I to podwójnie. Po pierwsze wymaga politycznej odwagi, żeby zerwać z pozornymi wymaganiami, pozornymi deklaracjami dostawców i pozornymi weryfikacjami. A po drugie wymaga zwiększenia zamówień do poziomu, który sprosta „ewentualnemu wzrostowi potrzeb zamawiającego, w szczególności w następstwie sytuacji kryzysowej”.

Czy jesteśmy gotowi przestać się czarować i ponieść koszty zmierzenia się z rzeczywistością?

Krzysztof Wysocki

Krzysztof Wysocki

Popularyzator wiedzy o zasadach skutecznego działania. Autor przewodnika „Teraz! Jak już dziś zmienić jutro?” Współzałożyciel WB Electronics SA

PODOBNE ARTYKUŁY

Józef Piłsudski a wojna niemiecka: idealizm vs realizm

Józef Piłsudski a wojna niemiecka: idealizm vs realizm

Józef Piłsudski był jednym z największych realistów w historii Polski XX w. Wraz z innymi realistami II Rzeczypospolitej brał pod uwagę zarówno wojnę, jak i pokój z III Rzeszą. Świadczy

READ MORE
Menu bezpieczeństwa narodowego dla Polski

Menu bezpieczeństwa narodowego dla Polski

W zeszłym tygodniu opinia publiczna poznała tzw. jawną część dokumentu Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: KORP) opracowaną przez resort obrony przy udziale szerokiego grona polityków, urzędników, wojskowych i specjalistów z

READ MORE
Realpolitik Rzeczypospolitej

Realpolitik Rzeczypospolitej

W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

READ MORE
Jakie interesy ma Polska?

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

READ MORE
Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE
Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Refleksje po 53. Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium

Transatlantyckie partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi, a Europą przez przeszło 50 lat stanowiło podstawę dla wielkiej strategii USA, czyli zamorskiego równoważenia (więcej o tej strategii: Artur Brzeskot – Jaka strategia może odrodzić

READ MORE
Antidotum na intelektualną truciznę

Antidotum na intelektualną truciznę Popular

Cywilizacja europejska stoi w obliczu konfrontacji z zupełnie nowym zagrożeniem. Na chwile obecną, przegrywa tę konfrontację przede wszystkim na kluczowej płaszczyźnie – intelektualnej. Wyraźnie widoczny jest brak instrumentów skutecznej reakcji

READ MORE
Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kultura relacji – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 22-24.02.2017 w gościnnych progach Pałacu i Folwarku Galiny odbędzie się: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura Pokoju”. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: „KULTURA RELACJI”. Celem konferencji jest rzeczowa wymiana

READ MORE
Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Jaka strategia może odrodzić wielkość USA i Polski?

Po raz pierwszy w najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych duża liczba Amerykanów otwarcie zaczęła kwestionować wielką strategię ich kraju. W kwietniu 2016 r. według sondażu Pew 57% obywateli USA wyraziło

READ MORE
Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?

Dlaczego przegrana Clinton jest dobrą nowiną dla Polski?


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sztab/domains/sztab.org/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons/includes/class-easy-social-share-buttons.php on line 773

W Polsce większość publicystów, a nawet niektórzy amerykaniści, kiedy próbowali znaleźć argument przeciwko Hillary Clinton wymieniali przede wszystkim reset między USA i Rosją. W ich mniemaniu był on szkodliwy dla

READ MORE
Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Waszyngton vs Moskwa: możliwy zwrot o 180 stopni?

Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych pokazują, iż kandydat partii republikańskiej Donald Trump ma duże poparcie wśród społeczeństwa amerykańskiego. Mimo ostatnio przegranych debat zajmuje on czołowe miejsce w rankingach politycznych i

READ MORE
Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem

Sprawa śmigłowców dla Polski politycznym balonem Popular

Polska scena polityczna a za nią świat mediów żyje niezrealizowanym kontraktem na francuskie śmigłowce Caracal dla polskiej armii. Niestety wszystkie strony – tak naprawdę politycznego i emocjonalnego – konfliktu żyją

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE