Ukraina vs Rosja: przyszłość ukraińsko-rosyjskich relacji

Ukraina vs Rosja: przyszłość ukraińsko-rosyjskich relacji

LUT 23, 2016
2034 VIEWS
Ukraina vs Rosja: przyszłość ukraińsko-rosyjskich relacji

Od 2014 roku pomiędzy Rosją, a Ukrainą trwa wojna hybrydowa. Liczne spotkania liderów wielkich mocarstw oraz działania międzynarodowej dyplomacji nie są w stanie rozwiązać konfliktu w Donbasie. Ciągłe negocjacje nie dają żadnych efektów w postaci zawieszenia broni czy rozwiązania konfliktu. Umowy podpisane w Mińsku z lutego 2015 roku miały stać się podłożem do uregulowania konfliktu, lecz przez to, iż nie były one wykonane przez stronę rosyjską, sytuacja w Donbasie nadal pozostaje niestabilną. Ze względu na brak wykonywania umów termin ich realizacji został przedłużony do 2016 roku. Faktycznie konkretna data wykonania nie została ustalona, co oznacza, iż konflikt może trwać jeszcze przez długi okres czasu, nie zmierzając w kierunku rozwiązania.

Sytuacja na wschodzie Ukrainy od dłuższego czasu jest niezmienna – działania wojenne ciągle trwają. Tak Rosja jak i Ukraina mają swoją własną wizję rozwiązania konfliktu, która nie jest akceptowana przez drugą stronę. Ze względu na eskalację problemu terroryzmu, kryzysu migracyjnego w UE, interwencji Rosji w Syrii, konfliktu turecko-rosyjskiego, sytuacja na Ukrainie powoli staje się tylko tłem tych wydarzeń. Przez to wielu europejskich polityków stara się w ten czy inny sposób izolować od konfliktu na Ukrainie lub w ogóle nie nadawać temu znaczenia.

W skutku takiej obojętności większości zachodnich polityków Rosja nadal bezkarnie prowadzi ekspansję terytoriów na wschodzie Ukrainy w celu zniszczenie państwa od wewnątrz. Konflikt w Donbasie nabrał długofalowego charakteru, co oznacza, iż stał się on możliwością dla Putina wywarcia wpływu tak na władzę ukraińską jak i na całe państwo. W takiej sytuacji nie warto oczekiwać pozytywnych zmian w polityce Kremla.

Rosyjska agresja na wschodzie i aneksja półwyspu Krymskiego doprowadziła do głębokich zmian w stosunkach pomiędzy Rosją a Ukrainą. Zostały zniszczone prawne porozumienia Kijów – Moskwa, wyeliminowane zostały mechanizmy instytucjonalne dla prowadzenia stosunków międzyrządowych, uniemożliwione zostały kontakty na najwyższych szczeblach, stosunki dyplomatyczne mają charakter konfrontacyjny, ograniczenia w relacjach gospodarczych (embargo), sankcje, ogromne straty ludzkie, pogorszenie relacji pomiędzy narodami.

W takich warunkach niezbędnym jest stworzenie nowej koncepcji współpracy, która powinna w sobie łączyć plany walki z reżimem Putina, w szczególności z rosyjską propagandą, a także sposoby wznowienia relacji pomiędzy narodami. Żeby stworzyć taką koncepcję warto najpierw poddać analizie konflikt w Donbasie oraz nastroje społeczne panujące w państwie ukraińskim, co pozwoli bardziej zrozumieć zaistniałą sytuację pomiędzy Rosją a Ukrainą.

Istnieją co najmniej dwie możliwe koncepcje tego, jak dalej rozwinie się sytuacja w Donbasie.

Pierwszą, a zarazem najbardziej dramatyczną jest opcja dalszej ofensywy wojsk rosyjskich i próba objęcia swoją kontrolą jeszcze większej liczby miast, rozszerzenie wpływów na inne obwody przez separatystów.

Z jednej strony taka opcja działań wynikać może z następujących czynników:

  • krach planu „Noworosja”;
  • polityka zagraniczna Rosji wobec Ukrainy jest nadal tak w wypowiedziach Putina jak i w działaniach terrorystów dość ostra i agresywna, co udowodniają wystąpienia rosyjskich polityków w mediach, odnoszące się do Ukrainy, oraz brak zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy;
  • blisko granicy rosyjsko – ukraińskiej nadal pozostaje duża liczba stacjonujących wojsk, które w każdej chwili mogą podjąć próbę interwencji na terytorium Ukrainy;
  • na Krymie stacjonują duże oddziały wojsk rosyjskich i jak twierdzą media budują się nowe bazy wojskowe.

Lecz z drugiej strony przez aneksję Krymu i wojnę w Donbasie Rosja coraz bardziej pogłębia się w kryzysie gospodarczym, finansowym i społecznym. Ceny na ropę spadają, a rubel staje się coraz słabszą walutą na rynku finansowym. Ze względu na stanowczość w swych działaniach kierownictwa Kremla, w opinii ekspertów, w najbliższym czasie nie warto oczekiwać pozytywnych zmian w kierunku polepszenia sytuacji gospodarczej w Rosji, a nawet odwrotnie. Z tego wynika, iż za dalszą eskalację konfliktu na Ukrainie Rosja musiałaby zapłacić o wiele większą cenę niż może się to wydawać.

Drugą opcją jest tzw. zamrożenie konfliktu. Jest ona dość prawdopodobna ze względu na poniżej przywołane fakty. Porozumienie, które zostało podpisane w Mińsku, nie określiło ram czasowych dla wykonania przewidzianych w nim postanowień. W konsekwencji zatem postanowienia te nie są realizowane. Tak Rosja, jak i Ukraina mają swoje odrębne spojrzenie na to, jakie są możliwe sposoby rozwiązania konfliktu w Donbasie. Spojrzenia te nie są spójne między sobą, wynika z nich także, iż żadnych ustępstw ani po jednej ani po drugiej stronie nie będzie, co po raz kolejny uniemożliwi ich wykonania. Warto także zauważyć, iż w obecnej sytuacji alternatywa negocjacji w Mińsku nie istnieje.

Nastroje społeczne

Nastroje społeczne na Ukrainie w stosunku do wydarzeń na wschodzie i aneksji Krymu są dość zmienne, czasami radykalne, a nawet agresywne. Ludzie są bombardowani wiadomościami o nowych liczbach ofiar, nowych ostrzałach i sytuacji w Donbasie, która nie ulega zmianie. Mają już dość wojny i życia z obawą, że jutro może ona dotknąć i ich rodziny (np. na skutek mobilizacji do wojska osób z zachodniej części Ukrainy, które mają zastąpić mężczyzn ze Wschodu, uciekających stamtąd i nie walczących o swoją ziemię). Przykładowo wiadomości telewizyjne TSN[1] każdego dnia podczas transmisji podają dane o osobach zmarłych w Donbasie, o sytuacji na froncie i o możliwości nowej fali mobilizacji. Medium takie można nazwać białą propagandą Ukrainy, która poddaje krytyce media rosyjskie i wykrywa rosyjskie „kaczki dziennikarskie[2]”. Według rosyjskich dziennikarzy TSN jest medium profaszystowskim i antydemokratycznym, co pokazują liczne wypowiedzi dziennikarzy rosyjskich. Wynika to z prostej przyczyny, po zamieszczeniu obiektywnej oceny i prawdziwych materiałów wobec kolejnych propagandowych treści na stronie TSN, media rosyjskie tracą jakąkolwiek wiarygodność.

Mimo formalnych zmian ustrojowych sytuacja społeczna i gospodarcza Ukrainy nie poprawia się. Wręcz przeciwnie, ludzie twierdzą, że podstawowe warunki życia ciągle się pogarszają: ceny rosną, pensje maleją, zwiększa się bezrobocie, hrywna traci na wartości. Społeczeństwo znajduje się na granicy nowego wybuchu rewolucyjnego. Przeciętny Ukrainiec nie jest pewien tego, co go czeka jutro. Wybrana władza jest dla niego „kolejną bandą”, która dba o swoje interesy. Rozmawiając z ludźmi często się słyszy, że Poroszenko niczym się nie różni od Janukowycza. Szczególną uwagę zwraca się na to, iż nadal nie sprzedał swych fabryk czekolady „Roshen” (tak twierdzą liczne media), tym samym naruszając Konstytucję Ukrainy. Paradoksalnie ten, który ma stać na straży praworządności, sam miałby prawa nie przestrzegać.

Z drugiej strony patrząc bardziej długofalowo na zaistniałą sytuację w Ukrainie warto zauważyć, że Putin tylko czeka na nowy bunt społeczny, który pozwoliłoby mu odzyskać swe wpływy w nowym rządzie ukraińskim i ustawić nowe marionetki na ważnych stanowiskach w polityce ukraińskiej. Warto pamiętać o tym, iż od niepodległości państwa ukraińskiego do Rewolucji Godności Ukraina była rozwalana i rozkradana poprzez różnych polityków w ciągu 22 lat. Jest co najmniej nie logicznym, a wręcz głupim wymagać od obecnej władzy poprawienia sytuacji politycznej i ekonomicznej w ciągu roku czy dwóch – jest to po prostu nierealne. Wprowadzenie reform, walka z korupcją, ustanowienie liberalnej demokracji – procesy te są pracochłonne i czasochłonne. Potrzebują one wysiłku, cierpliwości i gruntownych zmian nie tylko w strukturach państwowych ale i w mentalności społeczeństwa. Wiele osób niestety nie dostrzega tego, analizując sytuację tylko i wyłącznie z punku widzenia własnych potrzeb i ambicji. Oprócz tego każdy obywatel Ukrainy, narzekając na obecny rząd i władzę, nie potrafi wymienić ani jednej postaci politycznej, która według niego mogłaby zastąpić premiera lub prezydenta. Oznaczać to może tylko jedno – w obecnej polityce ukraińskiej niema lepszej alternatywy do istniejącego rządu.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym czynnikiem, jest uraz, który Ukraińcy żywią do Rosjan od czasu, gdy anektowali Krym i zainicjowali działania wojenne w Donbasie. Nad Dnieprem relacje ukraińsko – rosyjskie i wszystkie inicjatywy z nimi związane będą postrzegane przez pryzmat tych zdarzeń prawdopodobnie jeszcze długo (o ile nie już na zawsze).

Wnioski

Pierwszy i jeden z najważniejszych wniosków dotyczy relacji pomiędzy Ukraińcami a Rosjanami. Relacje pogarszają się i procesu tego nie da się powstrzymać. Dopóki Rosjanie przepełnieni propagandą będą wierzyć w uczciwość swej władzy i mity o faszystach na zachodzie Ukrainy żadne zmiany nie nastąpią. Dlatego ważnym jest prowadzenie informacyjnej polityki skierowanej na zwiększenie ośrodków podających prawdziwe i rzetelne informacje tak na Ukrainie jak i w Rosji (chociaż w tym drugim przypadku, przy obecnym reżimie Putina wydaje się to mało realne).

Drugi wniosek dotyczy sytuacji na Donbasie i jest on ściśle związany z pierwszym. Podanie i przedstawianie prawdziwych treści doprowadzi do tego, iż Rosjanie i wielu Ukraińców z wschodniej części państwa będą świadomi tego, jak naprawdę wygląda sytuacja na Donbasie. Będą wiedzieć o tym, iż Rosja łamiąc prawo międzynarodowe wkroczyła ze swoimi wojskami na terytorium Ukrainy i prowadzi tam działania militarne, finansując stworzone już wcześniej terrorystyczne organizacje DRN i LRN. Także ważnym jest większy nacisk na terrorystów podczas negocjacji w Mińsku w postaci zwolnienia jeńców i zawieszenia broni. Takie działania nie pomogą rozwiązać ten konflikt, lecz mogą zmniejszyć liczbę ofiar w Donbasie i chociaż w jakimś stopniu ustabilizować sytuację na okupowanych terytoriach.

Trzeci wniosek dotyczy walki z propagandą rosyjską, co już po części zostało realizowane przez rząd ukraiński. Dotyczy to stworzenia „fabryki trolli”, na kształt tej w Petersburgu, a także powołanie do życia Ministerstwa polityki informacyjnej tzw. Ministerstwo Prawdy[3]. Działania te nie spotkały się z wielkim entuzjazmem ze strony polityków zachodnich, lecz w sytuacji agresji militarnej wobec Ukrainy, innego sposobu walki z wrogiem jeszcze nie wymyślono.

Ostatni, ale nie mniej ważny wniosek dotyczy pozytywnych aspektów zaistniałej sytuacji. Warto pamiętać o tym, że żaden polityk nie zrobił tyle dla utrwalenia i podniesienia świadomości, dumy i siły ukraińskiego narodu co Władimir Putin. Jeszcze nigdy Ukraina nie była tak zjednoczona i spójna w swych celach bycia państwem demokratycznym i państwem europejskim. Putinowi udało się obudzić cały naród, który stoi na froncie wojskowym, informacyjnym i gospodarczym. Obecna sytuacja dała do zrozumienia wszystkim, iż Ukraińcy nie są „hohlami”, „ukropami” czy częścią rosyjskiego narodu. Ukraiński naród jest wolny, niepodległy i silny. On ma poczucie tożsamości, ma swoją historię, swój język i swoją ziemię, za obronę której będzie stał dopóki wróg jej nie zostawi. Ukraina już nigdy nie będzie taką, jaką była za czasów Janukowycza, już nikt więcej na to nie pozwoli.

[1] Телевізійна Служба Новин, http://tsn.ua/, z dnia 31.01.2016

[2] Przykłady wykrywania rosyjskiej propagandy przez dziennikarzy tsn., http://ru.tsn.ua/politika/rossiyskie-smi-anonsirovali-vozvraschenie-yanukovicha-v-ukrainu-na-pashu-361169.html, http://ru.tsn.ua/svit/rossiyskie-smi-pokazali-lipovogo-svidetelya-terakta-pod-volnovahoy-chtoby-opravdat-boevikov-405540.html, z dnia 01.02.2016

[3]http://tsn.ua/politika/posol-ssha-nazvav-pomilkoyu-ukrayinskoyi-vladi-stvorennya-fabriki-troliv-ta-ministerstva-pravdi-581603.html, z dnia 01.02.2016

 

Yana Cherniak

Yana Cherniak

Członek Z-Centrum ds. Rozwiązywania Konfliktów, Europejski Instytut Bezpieczeństwa

PODOBNE ARTYKUŁY

Szachy bez zasad

Szachy bez zasad

Bliska zagranica Onet: Rosyjska agencja pisze o sojuszu z Polską Operacja mająca na celu destabilizację polskiej sceny politycznej wchodzi w kolejną fazę. Grając wcześniej już sondowaną „kartą resentymentów”, Rosja chce za

READ MORE
Militarna strategia a konwencjonalne odstraszanie

Militarna strategia a konwencjonalne odstraszanie

Co ma wspólnego strategia i konwencjonalne odstraszanie? Wydaje mi się, że obie te rzeczy są bezpośrednio powiązane z kwestią jak siły zbrojne danego narodu mają być użyte, aby osiągnąć specyficzne

READ MORE
Rusza kampania promocyjna Agencji Wywiadu

Rusza kampania promocyjna Agencji Wywiadu Popular

Agencja Wywiadu ma nową stronę internetową, Agencja Wywiadu pojawiła się na Twitterze, teraz Agencja Wywiadu rusza ze swoją kampanią promocyjną. A to dopiero początek, czeka nas cała seria kampanii informacyjnych

READ MORE
Niewidoczny front niewypowiedzianej wojny

Niewidoczny front niewypowiedzianej wojny

Zabezpieczenie kraju przed prowadzeniem inwazyjnych, zewnętrznych działań wywiadowczych o charakterze psychologiczno – informacyjnym jest zadaniem szczególnie trudnym. W pierwszej kolejności wymaga uświadomienia oraz właściwego ustrukturyzowania zagrożenia. Trafnie opracowana struktura zagrożenia

READ MORE
„Agencja badań internetowych” – czyli propaganda po rosyjsku

„Agencja badań internetowych” – czyli propaganda po rosyjsku

Agencja badań internetowych – taką nazwę nosi rosyjska organizacja, realizująca masową propagandę w mediach społecznościowych. Głównym celem działalności organizacji jest wpływ na opinię publiczną poprzez szerzenie w mediach internetowych dezinformacji,

READ MORE
Wzbierający sztorm USA-Chiny

Wzbierający sztorm USA-Chiny

Wojny były są i będą, ale nie wszystkie niosą ten sam potencjał destrukcji i zmian w systemie. Czym innym jest wojna Armenia-Azerbejdżan ciągnąca się od kilku dekad, a czym innym

READ MORE
Informacyjni analfabeci

Informacyjni analfabeci

1. W 2007 roku powstał raport dotyczący likwidacji WSI – oficjalny dokument państwowy. 2. W 2017 roku powstał „raport” dotyczący „likwidacji politycznej” Ministra Obrony Narodowej, który w 2007 roku sporządził

READ MORE
Słowo roku – tylko konkurs?

Słowo roku – tylko konkurs?

Vape, selfie Mniej więcej co roku opinię publiczną elektryzuje informacja o wyborze kolejnego słowa roku  wybieranego w plebiscycie słownika oxfordzkiego. Ten specyficzny, ale elitarny konkurs wyłania każdego roku jedno najbardziej

READ MORE
Czy Polska potrzebuje komunikacji strategicznej?

Czy Polska potrzebuje komunikacji strategicznej?

Środowisko informacyjne Niewątpliwie od jakiegoś czasu środowisko informacyjne Europy bombardowane jest niezliczoną ilością treści, szczególnie takich które mają charakter dezinformacyjny czy propagandowy. Identyfikacja i dalsza analiza tego zjawiska wskazuje na

READ MORE
Wilczy sojusz Chiny – Rosja

Wilczy sojusz Chiny – Rosja

Najpotężniejsze i najbardziej wydajne w zabijaniu i niszczeniu są mocarstwa lądowe. To ich armie mogą przenosić najwięcej potęgi, więcej niż lotniskowce, krążowniki, okręty podwodne czy nawet bombowce strategiczne i pociski

READ MORE
Nie wysyłać broni na Ukrainę

Nie wysyłać broni na Ukrainę

Ukraiński kryzys trwa już ponad trzy lata, ale Rosja osiągnęła swój cel. Separatyści okopali się na swoich pozycjach we wschodniej Ukrainie, a prezydent Władimir W. Putin nie przejawia żadnych oznak

READ MORE
Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

Niegdyś słabsze mocarstwa, jak Prusy lub Austria mogły poprawić swoją pozycję przez zawarcie sojuszu, który uzupełniał siłę ich wojsk siłą obcych armii. Czy dzisiaj średnie państwa europejskie takie, jak Wielka

READ MORE
Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

Bez przerwy słyszę od komentatorów, dyplomatów i polityków – w różnych mediach – że Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla Ameryki. Jeśli bliżej przyjrzymy się twardym faktom, ten wykreowany

READ MORE
Harcerze w Krainie Deszczowców

Harcerze w Krainie Deszczowców

Obca flaga Po podliczeniu wszystkich głosów, GRU/SVR zajęły trzecie miejsce w wyborach do niemieckiego parlamentu. Analizując przestrzeń polityczno / medialną daje się ze zdziwieniem dostrzec, że najgłośniej z powodu wyniku

READ MORE
NATO jest realne czy liberalne?

NATO jest realne czy liberalne?

Według pracy Stephena M. Walt’a „The Origins of Alliances” najważniejszy zewnętrzny czynnik determinujący spójność sojuszy to realne zagrożenie. Aspektami wtórnymi są intencje agresora, jego bliskość geograficzna, militarne zdolności: ofensywne lub

READ MORE
5 rubli czy 5 minut?

5 rubli czy 5 minut?

Projekcja siły wirtualnej Gangster – im jest słabszy, tym bardziej pręży muskuły i groźniej chce wyglądać. To książkowy przykład psychologicznej zależności, w której deficyt siły realnej rekompensuje projekcja siły wirtualnej.

READ MORE
Mity i fakty: ZAPAD 2017

Mity i fakty: ZAPAD 2017

Ćwiczenia wojskowe ZAPAD 2017, które odbędą się na Białorusi we wrześniu przyciągają coraz większą uwagę krajowej i zachodniej prasy. Według napływających doniesień można odtworzyć trzy scenariusze rosyjsko-białoruskich manewrów. Pierwszy, to

READ MORE
ZSRR 2.0

ZSRR 2.0

Trójkąt przyczynowo – skutkowy Początek współczesnej fali terroru, który coraz skuteczniej paraliżuje europejską cywilizację datuje się na rok 2015. Dlaczego ta tendencja nie rozpoczęła się np. w 2013 roku? Wiele

READ MORE
Jak osiodłać nuklearną błyskawicę?

Jak osiodłać nuklearną błyskawicę?

W ostatnich miesiącach cały świat doświadcza gorącej debaty, jaki jest najlepszy sposób dla Waszyngtonu i Seulu, aby odpowiedzieć na nuklearną aktywność Kim Dzong Una. Stany Zjednoczone uszczelniają i tak już

READ MORE
Gra w „Dwa ognie”

Gra w „Dwa ognie”

Terroryzm ewoluuje. Jego najokrutniejsza forma dotąd na szczęście nie dotarła do Polski, i jest duże prawdopodobieństwo, że w takiej formie w jakiej występuje w krajach Europy zachodniej, do Polski nie

READ MORE
Przedwyborcza Francja w relacjach z Rosją

Przedwyborcza Francja w relacjach z Rosją

Marine Le Pen, kandydatka na prezydenta Francji w wyborach 2017 – jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci politycznych Europy. Jej skrajnie prawicowe wypowiedzi dotyczące przyszłości UE, relacji z Rosją albo

READ MORE
Więźniowie polityczni Kremla

Więźniowie polityczni Kremla

Historia Nadiyi Savchenko, do niedawna więźnia politycznego Putina, była jedną z najbardziej medialnych spraw na całym świecie. Dzisiaj, deputowana od partii „Batkiwszczyna” w Radzie Najwyższej Ukrainy Nadiya reformuje kraj, próbuje

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE
Polska jako jedyna w Europie znacząco zwiększy budżet obronny

Polska jako jedyna w Europie znacząco zwiększy budżet obronny

Sytuacja gospodarcza i pozostające na niezmiennym poziomie budżety państw na obronność powodują, że gospodarka światowa coraz bardziej uniezależnia się od rozwoju sektora wojskowego. Wydatki 50 państw-liderów w dziedzinie obronności będą

READ MORE
Amerykańska tarcza przeciwrakietowa w Europie

Amerykańska tarcza przeciwrakietowa w Europie

W ostatniej dekadzie Stany Zjednoczone kilka razy zmieniały swoje plany dotyczące tzw. „tarczy przeciwrakietowej” w Europie. Wątek ten dotyczył również Polski w 2009 r., kiedy administracja prezydenta Obamy ogłosiła realizację

READ MORE
Nasza Nadiya

Nasza Nadiya

25 maja o godzinie 15:00 ukraińskiego czasu na lotnisku w Kijowie wylądował samolot, który przywiózł naszą Nadije do domu. Ukraiński pilot Nadiya Savchenko, która trafiła do niewoli rosyjskiej, podczas walk

READ MORE
My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

Dramatyczny konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował śmierć setki tysięcy ludzi, z których połowa to  były dzieci. Domy większości migrantów są zniszczone, nie mają oni zapewnionych podstawowych warunków do życia. Ci, którym udało

READ MORE
Operacje humanitarne elementem bezpieczeństwa państwa

Operacje humanitarne elementem bezpieczeństwa państwa

Stosując prosty, dychotomiczny podział  bezpieczeństwa na wewnętrzne i zewnętrzne i jednocześnie nakładając na niego kalkę z interesami i celami narodowymi, możemy łatwo zaobserwować, że wzmacnianie np. poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez

READ MORE