Analiza porównawcza mediów rosyjskich, polskich oraz ukraińskich pod kątem sposobu komentowania wojny na wschodzie Ukrainy

Analiza porównawcza mediów rosyjskich, polskich oraz ukraińskich pod kątem sposobu komentowania wojny na wschodzie Ukrainy

LIS 10, 2015
2730 VIEWS
Analiza porównawcza mediów rosyjskich, polskich oraz ukraińskich pod kątem sposobu komentowania wojny na wschodzie Ukrainy

Wstęp

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie stały się początkiem zmian tego państwa. „Rewolucja godności” udowodniła, że naród ukraiński ma silną tożsamość, a państwo ukraińskie jest na drodze do zmian w kierunku proeuropejskim. Niestety, rewolucja pociągnęła za sobą aneksję Krymu i trwającą do tej pory wojnę w Donbasie. W  ten sposób Putin chciał odzyskać swe guziki wpływu na Ukrainie.

Konflikt na wschodzie Ukrainy stał się wielkim ciężarem nie tylko dla obecnej władzy ukraińskiej, ale i dla całego narodu ukraińskiego. Wspomniane wyżej wydarzenia są bardzo ważne dla przyszłości nie tylko państwa ukraińskiego, ale również kształtowania ładu międzynarodowego, co pokazują liczne spotkania liderów państw europejskich dotyczące tematyki ukraińskiej. Z tego względu bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na opinie światowe na temat Ukrainy w ogóle oraz postrzegania obecnej sytuacji w Donbasie są media. Media, wykonując jedną ze swoich najważniejszych funkcji, czyli informacyjną, przedstawiają wydarzenia w tym czy innym świetle, co powoduje kształtowanie opinii społecznej na pewien temat. Dla wielu osób na świecie media są jedynym źródłem informacji, dlatego ich zawartość oraz sposób przedstawiania treści jest bardzo ważny. Konflikt na wschodzie Ukrainy nie jest wyjątkiem, od początku działań wojennych na miejscach zdarzeń pracowali dziennikarze z Rosji, Polski, Ukrainy, Francji, Niemiec oraz wielu innych państw. Bieżące informacje pojawiały się na portalach informacyjnych oraz w wiadomościach telewizyjnych. Co interesujące, te same zdarzenia w różnych mediach były wieloznacznie interpretowane i odbierane później przez społeczeństwo. Żeby głębiej przyjrzeć się takim różnicom, poddałam analizie porównawczej wybrane media, a dokładnie portale informacyjne z Rosji, Polski i Ukrainy, co pozwoli ukazać silny wpływ mediów na kształtowanie opinii publicznej.

Wybrane media to: Komsomolska Prawda[1] (rosyjski), Unian[2] (ukraiński), Onet[3] (polski). Według licznych badań portale te zajmują czołowe miejsca w rankingach popularności, a także są najchętniej czytane wśród użytkowników portali. Z tego względu wybrałam je do analizy porównawczej.

1. Portal informacyjny Komsomolska Prawda

Portal informacyjny Komsomolska Prawda to dziennik propagandowy, który został założony jeszcze w 1925 roku. Za czasów ZSRR dziennik ten był narzędziem wywierania wpływów, kształtowania opinii publicznej oraz wdrażania komunistycznej propagandy. Na przestrzeni lat forma dziennika zmieniła się, teraz jest to portal informacyjny, a jednocześnie gazeta o formacie tabloidowym. Mimo tych zmian główne zadania i cele pozostały niezmienione od czasów radzieckich. Cele te to dezinformacja, propaganda i przekazywanie treści korzystnych dla obecnej władzy. Spójrzmy na komentarze oraz opinie dotyczące wojny na Ukrainie, pojawiające się na tym portalu.

Wojna w Donbasie jest przedstawiona jako konflikt wewnętrzny w państwie ukraińskim. Po jednej stronie konfliktu znajdują się zwolennicy „Majdanu” i obecna władza na Ukrainie, po drugiej ludność Donbasu, która nie chce przyłączenia do UE i nie potrzebuje żadnej eurointegracji. Rosja nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się w Donbasie i z tymi żołnierzami, którzy walczą za DRL i LRL[4]. Rosja jest przedstawiona jako państwo, które dąży do pokoju i pomaga ludności w Donbasie poprzez wysyłanie konwojów humanitarnych. Wojna w Donbasie jest przedstawiona jako dobrze zorganizowana misja „majdanowców”, którzy od wielu lat przygotowywali się do wojny z ludnością mieszkającą w obwodach Donieckim i Ługańskim.  Tzw. państwo „Noworosija”, które chcą stworzyć liderzy DRL i LRL jest przedstawione jako najlepszy sposób na rozwiązanie konfliktu. Pojawia się wiele artykułów, które w sposób bardzo szczegółowy opisują wydarzenia w Donbasie twierdząc, że jest to walka państwa „Noworosiji” o niepodległość i szansa na to, że Kijów w końcu zacznie liczyć się z Donbasem i nie będzie narzucać eurointegracji. Najważniejszym kierunkiem współpracy tego państwa będzie Rosja, a w szczególności Euroazjatycka Unia Celna, która ma tworzyć, jak twierdzą dziennikarze KP, organizację będącą przeciwwagą dla Unii Europejskiej.

Dużo uwagi w kwestiach wojny na wschodzie jest poświęcone także tematyce dotyczącej zezwoleniu obcokrajowcom na stanie się żołnierzami w wojsku ukraińskim[5]. Z tego względu pojawia się mnóstwo informacji o tym, że po stronie ukraińskiej, która niszczy Donbas, infrastrukturę i zabija ludzi, oprócz żołnierzy ukraińskich walczą również Amerykanie i Polacy. Również dziennikarze tego portalu nagłaśniają ciągle informacje o tym, że USA rzekomo dostarczają Ukrainie broń, żeby zabijać cywilów w Donbasie oraz podtrzymywać wojnę.

Portal informacyjny Komsomolska prawda jest jednym z najbardziej popularnych i najbardziej propagandowych portali w Rosji. Przedstawia on Ukrainę jako państwo podzielone na pół, gdzie czymś odrębnym jest Donbas, a czymś innym reszta Ukrainy. Władze ukraińską przedstawia się jako niedemokratycznie wybrany rząd, który doprowadził do wojny w Donbasie. Sama wojna jest przedstawiona jako konflikt wewnętrzny, w którym Rosja jest tylko obserwatorem, który stara się wspierać ludność Donbasu.

2. Portal informacyjny Unian

Unian jest czołowym portalem informacyjnym na Ukrainie. Założony został w 1993 roku. Portal ten jest wiodącym medium na Ukrainie, jest najczęściej odwiedzany przez użytkowników i, jak twierdzą badania, najbardziej wiarygodny dla większości Ukraińców. Portal ten przedstawia wydarzenia od początków zamieszek w Donbasie. Każdego dnia podawana jest szczegółowa informacja o sytuacji na froncie, liczbie ofiar, zwycięstwach i porażkach ukraińskich żołnierzy. Portal przedstawia konflikt w Donbasie jako wojnę ukraińsko-rosyjską podkreślając, że ani władze Rosji, ani sami Rosjanie nie przyznają się do udziału Rosji. Na portalu pojawiają się różnego rodzaju dowody o obecności rosyjskich żołnierzy oraz najemców walczących za DRL i LRL. Dużo informacji podaje się na temat prób rozstrzygnięcia konfliktu, podkreśla się ważność umów zawartych w Mińsku oraz konieczność ich wykonywania. Ciekawym jest fakt, iż na tym portalu podaje się informacje o żołnierzach DRL, o ich problemach oraz celach, co wydaje się dziwne w kontekście tego, że medium ma charakter pro-ukraiński[6]. Często opisywanym wątkiem są sprawozdania OBWE[7], wykonywanie jej zadań, terminy, dostępność do terytorium, bezpieczeństwo oraz problematyka realizacji pracy  członków tej organizacji. Często podaje się informacje o atakach ze strony terrorystów oraz o wycofaniu broni z terytorium działań wojennych. W sposób szczegółowy podaje się informacje o bieżących bitwach, stratach od początku wojny, przełomowej bitwie o lotnisko oraz próbie realizacji zawartych umów dotyczących stabilizacji sytuacji w Donbasie. Medium to przedstawia dużo relacji, sprawozdań i felietonów opisujących wojnę oraz stanowisko rosyjskie na ten temat, co pozwala na uzyskanie większej liczby informacji oraz głębszą analizę dla osób korzystających z tego portalu.

W odróżnieniu od portali informacyjnych Rosji informacje zawarte w Unian nie są treściami propagandowymi, które muszą przekonać ludzi do zmiany ich zdania na pewien temat. Dziennikarze tego portalu starają się w sposób możliwie obiektywny opisywać zjawiska oraz potwierdzać je faktami. Często pokazywane są relacje z dwóch stron konfliktu[8], a zatem sytuacja nie jest przedstawiona jednostronnie. To w dużym stopniu odróżnia Unian od KP, w której nie ma żadnych informacji o tym, jak naprawdę wygląda sytuacja po stronie ukraińskich żołnierzy, a jeżeli  informacja ta jest podawana, to jej treść jest przeładowana propagandą i nierzeczywistymi danymi dotyczącymi sytuacji na wschodzie Ukrainy.

Portal informacyjny Unian jest medium, które przedstawia analizy, przeprowadza badania i w ten sposób dostarcza bardziej wiarygodnych informacji o wojnie w Donbasie, którą przedstawia się na portalu. Ze względu na takie podejście portal staje się popularniejszy wśród użytkowników sieci.

3. Onet

Onet – portal informacyjny, jeden z największych polskich mediów internetowych. Według wyników badań Megapanelu PBI/Gemius w roku 2012 był drugim najczęściej odwiedzanym polskim portalem. W rankingu polskich domen, według zasięgu miesięcznego, Onet zajmuje 4 miejsce[9]. Warto zwrócić uwagę, iż analiza treści dotyczących wojny na Ukrainie na polskim portalu daje możliwość spojrzenia z innego punktu widzenia, niż było to przedstawione w wyżej opisanych mediach ukraińskich i rosyjskich.

W porównaniu do większości mediów europejskich media polskie przedstawiały o wiele więcej informacji i szczegółów  dotyczących spraw w Donbasie, zmian terytorialnych oraz liczby ofiar. Onet nie był wyjątkiem. Po wpisaniu hasła „kryzys ukraiński” albo „wojna na Ukrainie” na portalu onet wyszukiwarka gogle pokazuje 71 500 wyników. Dla porównania na bardzo popularnym portalu informacyjnym w Niemczach Aktuelle Nachrichten po wpisaniu tego samego hasła mamy 4 650 wyników.

Na portalu pojawiają się cykliczne informacje o obecnej sytuacji na wschodzie Ukrainy oraz o możliwych skutkach tego konfliktu dla Polski. Pojawiające się artykuły często dotyczą przedstawienia dowodów obecności rosyjskich sił militarnych na wschodzie Ukrainy, które są zaangażowane w konflikt po stronie rehabilitantów DRL i LRL[10].

Sytuacja jest pokazana w podobny sposób jak w mediach ukraińskich, czyli nie jako wojna domowa i konflikt wewnętrzny, ale jako agresja militarna ze strony Rosji wobec Ukrainy. Czasami pojawiają się również artykuły, według których w kryzysie ukraińskim winne są Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie, które chcą wprowadzić na Ukrainie „swoje zasady demokracji[11]”.

Dużą uwagę zwraca się także na skutki prowadzenia działań wojennych w Donbasie dla samej Rosji. Wojna na Ukrainie sprawiła, że Rosja straciła i nadał traci nie tylko zaufanie zachodnich partnerów, ale i odpływ zagranicznego kapitału, co powoduje pogłębianie się kryzysu gospodarczego tego państwa[12].

Jednym z wątków, który ciągle jest rozwijany są także umowy Mińskie i konieczność ich wykonywania w celu  uregulowania konfliktu. Skupiania się na wycofaniu ciężkiej broni, życiu na ukraińskim froncie oraz zaangażowaniu państw Zachodnich w ten konflikt. Rola Polski oraz jej pomoc w rozwiązaniu kryzysu na Ukrainie, wsparcie finansowe oraz pomoc w realizacji reform, przyczyny historyczne pogłębiania konfliktu, skutki wsparcia oraz pomocy, które mogą się przełożyć na zmianę stosunków polsko-rosyjskich – to są często pojawiające się tematy na tym portalu.

Warto zaznaczyć, iż media polskie, na przykładzie portalu Onet, w porównaniu do innych mediów europejskich starają się przedstawiać jak najwięcej wydarzeń, podać jak najwięcej szczegółów, przedstawić społeczeństwu realną sytuację na Ukrainie. Opisywanie bitwy Cyborgów o lotnisko w Doniecku, bitwa w Debalcewie oraz wiele innych przełomowych wydarzeń przybliżają przeciętnemu użytkownikowi portalu Onet obecną sytuacją w Donbasie.

 

Wnioski

Wyżej przedstawiona analiza jest bardzo ogólna, ale pokazuje, jak media odnoszą się do władzy i jak w rękach władzy stają się one narzędziem manipulacji społeczeństwem. Konflikt na wschodzie Ukrainy nadal zostaje aktualnym tematem w przestrzeni portali informacyjnych wyżej opisanych państw. W każdym z tych portali pojawiają się podobne tematy takie jak: liczba ofiar w Donbasie, umowy w Mińsku, skutki kryzysu dla Rosji, wpływ aktualnej sytuacji na wschodzie Ukrainy czy sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej państw. Na portalu rosyjskim, w odróżnieniu od innych, przeprowadza się kampanię anty-ukraińską, wydarzenia nie są pokazane w realnym świetle, a działania Rosji przedstawione są jako pomoc humanitarna, bez wspomnienia o tym, iż rosyjskie siły zbrojne walczą w Donbasie. To jeszcze raz udowodnia, iż państwo rosyjskie jest przepełnione propagandą, a media w tym państwie są tylko narzędziem wdrażania pro-Putinowskiej polityki.

Portale polski i ukraiński w podobny sposób przedstawiają sytuację z tą różnicą, iż dziennikarze portalu Onet zwracają dużo uwagi na skutki kryzysu dla Polski oraz zmiany kierunków współpracy, a także samej polityki zagranicznej państwa. Portal Unian natomiast stara się przybliżyć w dużej mierze stanowisko zachodnie wobec sytuacji na Ukrainie przez  pryzmat obrad w Mińsku i zawartych umów, mających na celu stabilizacje sytuacji w Donbasie.

Analiza porównawcza pokazuje, jak jedno wydarzenie, w tym przypadku kryzys ukraiński i wojna w Donbasie może być przedstawione w tak zróżnicowany sposób w zależności od obecnej władzy oraz swobody wypowiedzi w danym państwie.

[1] Portal informacyjny Komsomolska prawda, http://www.kp.ru/, z dnia 06.11.2015

[2]Portal informacyjny Unian, http://www.unian.ua/, z dnia 06.11.2015

[3] Portal informacyjne Onet, http://www.onet.pl/, z dnia 06.11.2015

[4] Doniecka i Ługanska Republika Ludowa (DRL, LRL)

[5] Poroszenko zezwolił na służbę w armii ukraińskiej zagranicznym najemnikom http://www.kp.ru/daily/26453/3324249/, z dnia 08.11.2015

[6] Bojownicy w Doniecku skarżą się, że ich „rzucili”: „My, włóczędzy, nie ma pieniędzy nawet na papierosy”, http://www.unian.ua/war/1174464-boyoviki-v-donetsku-skarjatsya-scho-jih-kinuli-mi-yak-bomji-nemae-groshey-navit-na-tsigarki-video.html, z dnia 06.11.15

[7] OBWE odnotowała zwiększoną aktywność w rejonie lotniska w Doniecka, http://www.unian.ua/war/1175107-misiya-obse-zafiksuvala-zrostannya-aktivnosti-v-rayoni-aeroportu-donetska.html, z dnia 07.11.15

[8] W Doniecku strzelanina między bojownikami, 15 zabitych i dziesiątki rannych – wywiad, http://www.unian.ua/war/1176234-u-donetsku-mij-boyovikami-zavyazalasya-perestrilka-15-zagiblih-i-desyatki-poranenih-rozvidka.html, z dnia 07.11.15

[9] Najpopularniejsze serwisy tematyczne, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-i-facebook-rosna-onet-i-nk-pl-sporo-w-dol/page:2, z dnia 11.07.15

[10] Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/atlantic-council-rosja-prowadzi-wojne-z-ukraina/nxz0fc, z dnia 08.11.15

[11] Winni kryzysu na Ukrainie są Zachód i NATO, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/foreign-affairs-winni-kryzysu-na-ukrainie-sa-zachod-i-nato/ktl31, z dnia 08.11.15

[12]Rosja płaci wysoką cenę za kryzys na Ukrainie,  http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/rosja-placi-wysoka-cene-za-kryzys-na-ukrainie-straty-sa-bolesne/0q9hc, z dnia 08.11.15

Yana Cherniak

Yana Cherniak

Członek Z-Centrum ds. Rozwiązywania Konfliktów, Europejski Instytut Bezpieczeństwa

PODOBNE ARTYKUŁY

MH17 nie był pierwszy…

MH17 nie był pierwszy…

17 lipca 2014 r. świat obiegła bardzo smutna wiadomość o zestrzeleniu nad terytorium Ukrainy samolotu rejsowego Malezyjskich Linii Lotniczych i śmierci 298 pasażerów znajdujących się na pokładzie. Samolot został strącony

READ MORE
Komunikacja strategiczna w praktyce

Komunikacja strategiczna w praktyce

Ostatni tydzień przyniósł nadzwyczajną aktywność Izraela w kontekście procedowanej przez Rząd Polski Ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach

READ MORE
Polska nie powinna ulec Izraelowi

Polska nie powinna ulec Izraelowi

Państwa mają różne cele w swojej polityce narodowej, niemniej najważniejszy to przetrwanie narodu. Oczywiście jest to radykalne uproszczenie czynione dla dobra zrozumienia rzeczywistości jaka nas otacza. Nie ważne czy owo

READ MORE
Brytyjska Policja i jej współczesne oblicze – struktura, zadania i „apolityczność”…

Brytyjska Policja i jej współczesne oblicze – struktura, zadania i „apolityczność”…

Zanim przystąpię do krótkiego omówienia współczesnego oblicza Brytyjskej Policji warto przybliżyć jej strukturę i historię powstania, gdyż zdaniem wielu brytyjskich uczonych to właśnie historia wraz z czynnikami społeczno – ekonomicznymi

READ MORE
Czas kupić amerykański system obrony powietrznej Patriot

Czas kupić amerykański system obrony powietrznej Patriot

Relacja Stanów Zjednoczonych i Polski jest fundamentalna dla bezpieczeństwa Europy Środkowej. Wraz z nowymi wytycznymi, które Waszyngton i Warszawa podpisały w 2016 r. sojusz ten nigdy nie był silniejszy i

READ MORE
Militarna strategia a konwencjonalne odstraszanie

Militarna strategia a konwencjonalne odstraszanie

Co ma wspólnego strategia i konwencjonalne odstraszanie? Wydaje mi się, że obie te rzeczy są bezpośrednio powiązane z kwestią jak siły zbrojne danego narodu mają być użyte, aby osiągnąć specyficzne

READ MORE
Rusza kampania promocyjna Agencji Wywiadu

Rusza kampania promocyjna Agencji Wywiadu Popular

Agencja Wywiadu ma nową stronę internetową, Agencja Wywiadu pojawiła się na Twitterze, teraz Agencja Wywiadu rusza ze swoją kampanią promocyjną. A to dopiero początek, czeka nas cała seria kampanii informacyjnych

READ MORE
„Agencja badań internetowych” – czyli propaganda po rosyjsku

„Agencja badań internetowych” – czyli propaganda po rosyjsku

Agencja badań internetowych – taką nazwę nosi rosyjska organizacja, realizująca masową propagandę w mediach społecznościowych. Głównym celem działalności organizacji jest wpływ na opinię publiczną poprzez szerzenie w mediach internetowych dezinformacji,

READ MORE
Wzbierający sztorm USA-Chiny

Wzbierający sztorm USA-Chiny

Wojny były są i będą, ale nie wszystkie niosą ten sam potencjał destrukcji i zmian w systemie. Czym innym jest wojna Armenia-Azerbejdżan ciągnąca się od kilku dekad, a czym innym

READ MORE
Słowo roku – tylko konkurs?

Słowo roku – tylko konkurs?

Vape, selfie Mniej więcej co roku opinię publiczną elektryzuje informacja o wyborze kolejnego słowa roku  wybieranego w plebiscycie słownika oxfordzkiego. Ten specyficzny, ale elitarny konkurs wyłania każdego roku jedno najbardziej

READ MORE
Czy Polska potrzebuje komunikacji strategicznej?

Czy Polska potrzebuje komunikacji strategicznej?

Środowisko informacyjne Niewątpliwie od jakiegoś czasu środowisko informacyjne Europy bombardowane jest niezliczoną ilością treści, szczególnie takich które mają charakter dezinformacyjny czy propagandowy. Identyfikacja i dalsza analiza tego zjawiska wskazuje na

READ MORE
Wilczy sojusz Chiny – Rosja

Wilczy sojusz Chiny – Rosja

Najpotężniejsze i najbardziej wydajne w zabijaniu i niszczeniu są mocarstwa lądowe. To ich armie mogą przenosić najwięcej potęgi, więcej niż lotniskowce, krążowniki, okręty podwodne czy nawet bombowce strategiczne i pociski

READ MORE
Nie wysyłać broni na Ukrainę

Nie wysyłać broni na Ukrainę

Ukraiński kryzys trwa już ponad trzy lata, ale Rosja osiągnęła swój cel. Separatyści okopali się na swoich pozycjach we wschodniej Ukrainie, a prezydent Władimir W. Putin nie przejawia żadnych oznak

READ MORE
Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

Niegdyś słabsze mocarstwa, jak Prusy lub Austria mogły poprawić swoją pozycję przez zawarcie sojuszu, który uzupełniał siłę ich wojsk siłą obcych armii. Czy dzisiaj średnie państwa europejskie takie, jak Wielka

READ MORE
Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

Bez przerwy słyszę od komentatorów, dyplomatów i polityków – w różnych mediach – że Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla Ameryki. Jeśli bliżej przyjrzymy się twardym faktom, ten wykreowany

READ MORE
NATO jest realne czy liberalne?

NATO jest realne czy liberalne?

Według pracy Stephena M. Walt’a „The Origins of Alliances” najważniejszy zewnętrzny czynnik determinujący spójność sojuszy to realne zagrożenie. Aspektami wtórnymi są intencje agresora, jego bliskość geograficzna, militarne zdolności: ofensywne lub

READ MORE
Mity i fakty: ZAPAD 2017

Mity i fakty: ZAPAD 2017

Ćwiczenia wojskowe ZAPAD 2017, które odbędą się na Białorusi we wrześniu przyciągają coraz większą uwagę krajowej i zachodniej prasy. Według napływających doniesień można odtworzyć trzy scenariusze rosyjsko-białoruskich manewrów. Pierwszy, to

READ MORE
Jak osiodłać nuklearną błyskawicę?

Jak osiodłać nuklearną błyskawicę?

W ostatnich miesiącach cały świat doświadcza gorącej debaty, jaki jest najlepszy sposób dla Waszyngtonu i Seulu, aby odpowiedzieć na nuklearną aktywność Kim Dzong Una. Stany Zjednoczone uszczelniają i tak już

READ MORE
Analitycy od „wojen informacyjnych” pilnie poszukiwani!

Analitycy od „wojen informacyjnych” pilnie poszukiwani!

Sytuacja społeczno – polityczna w Polsce w ostatnim czasie przyciąga ponadstandardową uwagę zarówno niemieckich publicystów, ekspertów od „spraw polskich”, jak też niektórych niemieckich polityków. Pewna część ich publicznych wypowiedzi może

READ MORE
O rosyjsko – chińskich manewrach na Bałtyku

O rosyjsko – chińskich manewrach na Bałtyku

U schyłku lipca na wodach Morza Bałtyckiego odbyły się wspólne manewry flot wojennych Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republiki Ludowej. Ćwiczenia trwały w dniach 24 – 28 lipca. Oba mocarstwa postanowiły

READ MORE
Przedwyborcza Francja w relacjach z Rosją

Przedwyborcza Francja w relacjach z Rosją

Marine Le Pen, kandydatka na prezydenta Francji w wyborach 2017 – jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci politycznych Europy. Jej skrajnie prawicowe wypowiedzi dotyczące przyszłości UE, relacji z Rosją albo

READ MORE
Więźniowie polityczni Kremla

Więźniowie polityczni Kremla

Historia Nadiyi Savchenko, do niedawna więźnia politycznego Putina, była jedną z najbardziej medialnych spraw na całym świecie. Dzisiaj, deputowana od partii „Batkiwszczyna” w Radzie Najwyższej Ukrainy Nadiya reformuje kraj, próbuje

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE
Polska jako jedyna w Europie znacząco zwiększy budżet obronny

Polska jako jedyna w Europie znacząco zwiększy budżet obronny

Sytuacja gospodarcza i pozostające na niezmiennym poziomie budżety państw na obronność powodują, że gospodarka światowa coraz bardziej uniezależnia się od rozwoju sektora wojskowego. Wydatki 50 państw-liderów w dziedzinie obronności będą

READ MORE
Amerykańska tarcza przeciwrakietowa w Europie

Amerykańska tarcza przeciwrakietowa w Europie

W ostatniej dekadzie Stany Zjednoczone kilka razy zmieniały swoje plany dotyczące tzw. „tarczy przeciwrakietowej” w Europie. Wątek ten dotyczył również Polski w 2009 r., kiedy administracja prezydenta Obamy ogłosiła realizację

READ MORE
Nasza Nadiya

Nasza Nadiya

25 maja o godzinie 15:00 ukraińskiego czasu na lotnisku w Kijowie wylądował samolot, który przywiózł naszą Nadije do domu. Ukraiński pilot Nadiya Savchenko, która trafiła do niewoli rosyjskiej, podczas walk

READ MORE
My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

Dramatyczny konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował śmierć setki tysięcy ludzi, z których połowa to  były dzieci. Domy większości migrantów są zniszczone, nie mają oni zapewnionych podstawowych warunków do życia. Ci, którym udało

READ MORE
Ukraina vs Rosja: przyszłość ukraińsko-rosyjskich relacji

Ukraina vs Rosja: przyszłość ukraińsko-rosyjskich relacji

Od 2014 roku pomiędzy Rosją, a Ukrainą trwa wojna hybrydowa. Liczne spotkania liderów wielkich mocarstw oraz działania międzynarodowej dyplomacji nie są w stanie rozwiązać konfliktu w Donbasie. Ciągłe negocjacje nie

READ MORE
Operacje humanitarne elementem bezpieczeństwa państwa

Operacje humanitarne elementem bezpieczeństwa państwa

Stosując prosty, dychotomiczny podział  bezpieczeństwa na wewnętrzne i zewnętrzne i jednocześnie nakładając na niego kalkę z interesami i celami narodowymi, możemy łatwo zaobserwować, że wzmacnianie np. poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez

READ MORE
Tureckie szachy czyli geopolityka XXI wieku

Tureckie szachy czyli geopolityka XXI wieku

Przemyślane działania tureckiego rządu przynoszą oczekiwane skutki, Ankara doskonale wykorzystuje zaistniałe okoliczności do realizacji swych politycznych celów na arenie międzynarodowej, przez co Turcja staje się coraz ważniejszym graczem światowej rozgrywki

READ MORE