Brytyjska Policja i jej współczesne oblicze – struktura, zadania i „apolityczność”…

Brytyjska Policja i jej współczesne oblicze – struktura, zadania i „apolityczność”…

STY 31, 2018
696 VIEWS
Brytyjska Policja i jej współczesne oblicze – struktura, zadania i „apolityczność”…

Zanim przystąpię do krótkiego omówienia współczesnego oblicza Brytyjskej Policji warto przybliżyć jej strukturę i historię powstania, gdyż zdaniem wielu brytyjskich uczonych to właśnie historia wraz z czynnikami społeczno – ekonomicznymi ukształtowala filozofię jej działania, tzw. „policing by consent„. Filozofia ta opiera się na podstawowym założeniu: Policja służy społeczenstwu i jest jednocześnie jego odzwierciedleniem – „the Police are the public and the public are the police”.

Zatem każdy policjant, ktόry wkracza w jej szeregi staje się obrońcą praw obywatelskich, służąc również koronie brytyjskiej, Królowej, a nie samemu państwu. W ten sposób organizacja ta przyjmuje postawę apolityczną, kierując się zasadami, które często nawiązują do dziewięciu wytycznych tzw. „9 principals of policing„, udokumentowanych w 1829 roku, kiedy to Parlament Brytyjski z Sir Robertem Peel na czele, przyjął pierwszą Ustawę o Policji (tzw. Metropolitan Police Act (1829). Dzięki tej ustawie stworzono na terenie Londynu pierwszą jednostkę policji  Metropolitan Police Service (MET), która liczy dziś ok. 32 000 policjantów; 8 732 pracowników cywilnych; 1 464 policjantów tzw. „Police community support officers” oraz 2 763 wolontariuszy, nazywanych „Special constables„.

Należy jednak zwrócić uwagę, że Brytyjska Policja, która obejmuje swoim obszarem nie tylko Anglię, ale również Walię, Szkocję i Północną Irlandię, opiera się na zdecentralizowanym modelu działania.

Model ten to kilkadziesiąt niezależnych od siebie formacji policyjnych (np. Metropolitan Police Service (MET); Police Scotland (PS); Police Service of Nothern Ireland (PSNI)), na czele których stoi zazwyczaj Komendant ‘’Chief Constable’’ wraz z Komisarzem ‘’Police and Crime Commissioner’’. Sprawują oni pośrednią i bezpośrednią kontrolę nad daną jednostką (wyjątkiem jest tutaj City of London Police) współpracując jednocześnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych „Home Office”, które koordynuje ich pracę. Nadzór zaś nad ich działaniami przeprowadza co roku Inspektorat Policyjny Jej Wysokości „Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary„.

Warto jednak zauważyc, że wprowadzenie w 2012 roku  nowego stanowiska, jakim jest Komisarz, miało i ma za zadanie: zmniejszyć wpływy i kontrolę poszczególnych Komendantów nad danymi jednostkami policyjnymi, przybliżyć ich pracę społeczeństwu, gdyż to ono wybiera co cztery lata swojego Komisarza, oraz zapewnić demokratyczny podział władzy w ich szeregach.

  Niestety, pomimo powyższej dokonanej zmiany, nadal zarzuca się, że to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Londynie, ma ostatnie zdanie na temat budżetu czy struktury jednostek policji działających na terenie Anglii i Walii. Natomiast Parlament Szkocji oraz Parlament Północnej Irlandii teoretycznie same decydują o potrzebach finansowych każdej jednostki. Dlatego też, koncepcja apolityczności nie jest w pełni prawdziwa, gdyż wielu uczonych uważa, że Policja Brytyjska od zawsze była i będzie instytucją, która nie uchroni się od wpływów władzy centralnej. Zatem temat kontroli nad działaniami każdej jednostki policyjnej jest w dalszym ciągu tematem problematycznym, ponieważ sama formacja jest jednym z najważniejszych organów państwowych, który powołany został do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, niezależnie od sfery lub obszaru na którym funkcjonuje.

  Śledząc brytyjskie media oraz zmiany jakie zachodzą w Wielkiej Brytanii, widać że oprócz atakόw terrostycznych, polityki imigracyjnej, Brexit itp., to właśnie budżet, funkcje i rola policji stały się kwestiami spornymi pomiędzy politykami, samą organizacją, a Brytyjskim społeczeństwem. Świadczą o tym protesty społeczne i liczne demonstracje, które kilkukrotnie miały miejce na jej terenie: strajk górnikόw w 1984 roku; zamieszki w Londynie w 1981 czy w 2011 roku, a także liczne afery odnoszące się do rasizmu, dyskryminacji, nadużycia władzy przez samą Policję: słynna sprawa Stephena Lawrence (1993 r.); tragedia w Hillsborough (1989 r.) lub sprawa w Rotherham (2010 r.).

  To właśnie te wydarzenia, stały sie przyczyną przeprowadzania wielu reform zmieniających strukturę i rolę samej Policji, a wiele raportów, czy to zleconych przez rząd, czy też przygotowanych przez niezależne instytucje, stały sie podłożem do debat na temat przyszłości, wizerunku i zmieniających się obowiązków samej organizacji. Również dyskusja na temat profesjonalnego podejścia z etosem zawodowym każdego policjanta zaczęła coraz częściej pojawiać się w brytyjskiej prasie, ktόra w ostatnim czasie coraz łaskawiej zaczęła wypowiadać sie na temat pracy Policji, ukazując drastyczne cięcia budżetowe, ktόre miały miejsce przez ostatnie 10 lat lub pisząc na temat odwagi oficerów, którzy codziennie narażają swoje życie będąc wyposażonym jedynie w pałki, kamery, radia i paralizatory elektryczne.

  Oczywiście, mowa jest tu o wyposażeniu podstawowym oficerów z patrolu, gdyż jednostki specjalne (np. SCO19; ARV; TPU; TST; SRO) mają na stałym wyposażeniu różnego rodzaju broń: Glock 17, Heckler& Koch, MP5SF 9mm, G36C(SF). Niestety, użycie broni lub innych środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariusza policji zawsze było i będzie kwestią sporną, szczegόlnie w Wielkej Brytanii (np. sprawa zastrzelenia Marka Duggan w 2011 roku). Zdaniem wielu brytyjskich uczonych i polityków zaprzecza to celowi dla którego organizacja ta została stworzona – Policja nie jest jednostką militarną; powinna być „przyjacielem” i częścią społeczeństwa; nie ma prawa użycia siły fizycznej (wyłącznie wtedy kiedy zachodzi ryzyko narażenia czyjegoś życia) i ma chronić owe społeczenstwo, ktόre samo powinno przestrzegać obowiązującego na danym terenie prawa (tzw. teoria „social contract theory„).

  Nie zmienia to jednak faktu, że samo społeczeństwo nie zawsze zachowuje się według litery prawa. Coraz częściej debatuje się np. w Parlamencie Brytyjskim lub w samych jednostkach policyjnych o potrzebie zwiększenia uprawnień policjanta lub zaostrzeniu kar dla osób, które dopuściły się napadu na pracownika Policji. Niestety jest to dość obszerny temat i może kolejnym razem zajmę się tą kwestią, omawiając kampanię „Chronić tych, którzy nas chronią” („Protect the Protectors„) lub dokładnie przyglądając się ustawom, które określają obowiązki i etos pracy każdego policjanta (np. PACE (1984)Code of Ethics). Ale wracając do struktury Policji w Wielkiej Brytanii…

  Struktura Policji Brytyjskiej opiera się w większości na formacjach policji terytorialnej (np. West Yorkshire Police (WYP); Greater Manchester Police (GMP)), której działania uzupełniają tzw. Policje specjalne. Są to formacje wyspecjalizowane: National Crime Agency (NCA), British Transport Police (BTP) itp. Każda z nich ma swoje logo, fason munduru, wyposażenie techniczne. Ma również własną stronę internetową, gdzie każdy może przeczytać na temat jej pracy lub zgłosić anonimowo podejrzenie o dokonaniu przestępstwa lub zakłócaniu porządku publicznego.

  Pomimo takiego zróżnicowania organizacyjnego, podstawowymi numerami kontaktowymi jest numer 999, który należy używać tylko w sytuacjach zagrażających życiu oraz numer 101, ktόry wykorzystywany jest do zgłaszania zagadnień lub zjawisk o charakterze mniej szkodliwym dla społeczeństwa.

   Zatem, zapewne zastanawiacie się Państwo, kto odpowiada za ochronę mieszkańcόw Wysp Brytyjskich?

   Policja terytorialna tylko na wstępie zajmuje się wszystkimi zagadnieniami przestępczości (np. antyspołecznym zachowaniem, kradzieżą mienia, przestępczością zoorganizowaną), gdyż w trybie rozpoznawczym przekazuje „poważniejsze sprawy” (np. zabójstwa, handel ludźmi, handel narkotykami, bronią) do swoich poszczególnych wydziałów (np. wydział kryminalny (CID))  lub do policji specjalnych, które współpracują z Prokuraturą („Crown Prosecution Service” (CPS)) oraz innymi organami ścigania np. MI5MI6 lub NCA w celu przygotowania materiałów dowodowych.

   Zatem kontrola nad bezpieczeństwem państwa i ich obywateli rozłożona jest na wielu aktorόw. Każdy z kryminologów wie, że niezależnie od kraju, Policja nie działa sama. Dlatego też należy podkreślić, że kontrola bezpieczeństwa na poziomie lokalnym stała się także ważnym elementem Brytyjskiego modelu, szczególnie po ostatnich atakach terrorystystycznych i wzroście zjawisk przestępczości takich jak napady z użyciem noża, przemoc w rodzinie czy cyberprzestępczość.

   Tym samym prewencja, współpraca z lokalnymi organizacjami, urzędami miasta, szkołami, organizacjami charytatywnymi, woluntariuszami oraz z uczelniami stała się podstawą i przyszłością Brytyjskiej Policji. Te reaktywne i proaktywne działanie nabrało większego znaczenia w latach 1980 – 1990 po przyjęciu kilku ważnych ustaw: Police Act (1964), PACE (1984)Crime and Disorder Act (1998)Terrorrism Act (2000)Terrorism Act (2006)Police Reform Act (2002), Police Reform and Social Responsibility Act (2011)Anti-Social Behaviour, Crime and Policing Act (2014), Policing and Crime Act (2017).

   To one nadały Policji różne uprawnienia umożliwiając jednocześnie przyjęcie wielu strategii lub modeli działania, ktόre zmieniły system „kontroli” nad bezpieczeństwem brytyjskiego społeczeństwa. Mówimy tu o tzw. „Evidence Based Policing” (EBP), „partnership” czy „problem solving approach„, „intelligence-led policing” i wielu innych czynnikach; wzrost znaczenia technologii czyli pojawienie sie monitoringu w miejscach publicznych; wyposażenie policjantów w kamery; cyfrowe pioniery lub nadanie dodatkowych uprawnień instytucjom edukacyjnym w celu przekazywania danych na temat osób podejrzanych np. o działalność terrorystyczną lub handel narkotykami.

   Wszystkie te zmiany oraz metody działania policji zasługują na zwiększoną uwagę, gdyż każdy z tych elementów wykorzystywany jest odrębnie lub jednocześnie, w zależności od powagi sprawy, rodzaju przestępstwa lub danego problemu. Niestety, dokonanie tak gruntowej analizy wraz z połączeniem jej z różnymi założeniami teoretycznymi w dzisiejszym wpisie nie jest możliwe, gdyż komentarz mój ograniczył się wyłącznie do podstawowych zagadnień stanowiących wprowadzenie do przedmiotu o Policji i jej działaniach tzw. „Police and Policing”, który zazwyczaj wykładany jest na tutejszych uniwersytetach przez caly rok akademicki (głównie na wydziale Kryminologii). Również model funkcjonowania Policji z Północnej Irlandii lub Szkockiej Policji wraz ze zmianami ustawodawczymi nie został tu omówiony, ponieważ moim zdaniem zasługują one na odrebną dyskusję.

   Podsumowując, Brytyjska Policja przeszła i nadal przechodzi wiele zmian, starając sie przy tym zachować swoją apolityczność. Każda jednostka nadal opiera się na filozofii „policing by consent„, gdyż zdaniem wielu polityków, uczonych oraz samych pracowników Policji, odróżnia ją to od pozostałych organizacji policyjnych działających w innych krajach. Niestety filozofia Sir. Roberta Peel nie zawsze się sprawdza, a zachowanie statutu niezależności nie jest łatwe, zwłaszcza gdy pojawiają się to coraz nowsze zagrożenia – cyberprzestępczość, terrorryzm, które wymagają dużych nakładów finansowych, odpowiednio przeszkolonej kadry oraz wzmożenia obecności uzbrojonych jednostek specjalnych, szczególnie w miejscach publicznych (np. na stacjach kolejowych, lotniskach lub w centrum miast). Dlatego też jest rzeczą istotną aby stworzyć odpowiednie zaplecze finansowe, naukowe oraz ustawodawcze, tak aby każda formacja policyjna mogła być odzwierciedleniem samego społeczeństwa (podejście brytyjskie) oraz aby mogła ona szybko reagować na zachodzące zmiany społeczne lub ustrojowe, nie tylko w strefie lokalnej, ale również i globalnej.

   Zapewne dla wielu uczonych, to ostatnie stwierdzenie nie będzie wielkim zaskoczeniem, ale jest ono bardzo istotne, gdyż pozostali czytelnicy powinni zdać sobie sprawę, że istnieje wiele czynnikόw będących podstawą sukcesu każdej organizacji publicznej, nie tylko Policji, gdzie to właśnie dyskrecja stanowi istotną część w procesie wykonywania obowiazków służbowych i to ona może wpłynąć na wizerunek i efektywność danej instytucji… ale to już jest temat na inną okazję…

   Monika Baylis

   Monika Baylis

   Doktorant - University of Huddersfield, School of Human and Health Sciences, UK. Obszary naukowe i badawcze: międzynarodowe podejścia służb specjalnych, Policja, przestępstwa i wykroczenia młodocianych, zachowania antyspołeczne zachowanie, demoralizacja, mechanizmy zachowań służb policyjnych, międzynarodowe systemy sprawiedliwości.

   PODOBNE ARTYKUŁY

   MH17 nie był pierwszy…

   MH17 nie był pierwszy…

   17 lipca 2014 r. świat obiegła bardzo smutna wiadomość o zestrzeleniu nad terytorium Ukrainy samolotu rejsowego Malezyjskich Linii Lotniczych i śmierci 298 pasażerów znajdujących się na pokładzie. Samolot został strącony

   READ MORE
   Komunikacja strategiczna w praktyce

   Komunikacja strategiczna w praktyce

   Ostatni tydzień przyniósł nadzwyczajną aktywność Izraela w kontekście procedowanej przez Rząd Polski Ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach

   READ MORE
   Polska nie powinna ulec Izraelowi

   Polska nie powinna ulec Izraelowi

   Państwa mają różne cele w swojej polityce narodowej, niemniej najważniejszy to przetrwanie narodu. Oczywiście jest to radykalne uproszczenie czynione dla dobra zrozumienia rzeczywistości jaka nas otacza. Nie ważne czy owo

   READ MORE
   Czas kupić amerykański system obrony powietrznej Patriot

   Czas kupić amerykański system obrony powietrznej Patriot

   Relacja Stanów Zjednoczonych i Polski jest fundamentalna dla bezpieczeństwa Europy Środkowej. Wraz z nowymi wytycznymi, które Waszyngton i Warszawa podpisały w 2016 r. sojusz ten nigdy nie był silniejszy i

   READ MORE
   Militarna strategia a konwencjonalne odstraszanie

   Militarna strategia a konwencjonalne odstraszanie

   Co ma wspólnego strategia i konwencjonalne odstraszanie? Wydaje mi się, że obie te rzeczy są bezpośrednio powiązane z kwestią jak siły zbrojne danego narodu mają być użyte, aby osiągnąć specyficzne

   READ MORE
   Rusza kampania promocyjna Agencji Wywiadu

   Rusza kampania promocyjna Agencji Wywiadu Popular

   Agencja Wywiadu ma nową stronę internetową, Agencja Wywiadu pojawiła się na Twitterze, teraz Agencja Wywiadu rusza ze swoją kampanią promocyjną. A to dopiero początek, czeka nas cała seria kampanii informacyjnych

   READ MORE
   „Agencja badań internetowych” – czyli propaganda po rosyjsku

   „Agencja badań internetowych” – czyli propaganda po rosyjsku

   Agencja badań internetowych – taką nazwę nosi rosyjska organizacja, realizująca masową propagandę w mediach społecznościowych. Głównym celem działalności organizacji jest wpływ na opinię publiczną poprzez szerzenie w mediach internetowych dezinformacji,

   READ MORE
   Wzbierający sztorm USA-Chiny

   Wzbierający sztorm USA-Chiny

   Wojny były są i będą, ale nie wszystkie niosą ten sam potencjał destrukcji i zmian w systemie. Czym innym jest wojna Armenia-Azerbejdżan ciągnąca się od kilku dekad, a czym innym

   READ MORE
   Słowo roku – tylko konkurs?

   Słowo roku – tylko konkurs?

   Vape, selfie Mniej więcej co roku opinię publiczną elektryzuje informacja o wyborze kolejnego słowa roku  wybieranego w plebiscycie słownika oxfordzkiego. Ten specyficzny, ale elitarny konkurs wyłania każdego roku jedno najbardziej

   READ MORE
   Czy Polska potrzebuje komunikacji strategicznej?

   Czy Polska potrzebuje komunikacji strategicznej?

   Środowisko informacyjne Niewątpliwie od jakiegoś czasu środowisko informacyjne Europy bombardowane jest niezliczoną ilością treści, szczególnie takich które mają charakter dezinformacyjny czy propagandowy. Identyfikacja i dalsza analiza tego zjawiska wskazuje na

   READ MORE
   Wilczy sojusz Chiny – Rosja

   Wilczy sojusz Chiny – Rosja

   Najpotężniejsze i najbardziej wydajne w zabijaniu i niszczeniu są mocarstwa lądowe. To ich armie mogą przenosić najwięcej potęgi, więcej niż lotniskowce, krążowniki, okręty podwodne czy nawet bombowce strategiczne i pociski

   READ MORE
   Nie wysyłać broni na Ukrainę

   Nie wysyłać broni na Ukrainę

   Ukraiński kryzys trwa już ponad trzy lata, ale Rosja osiągnęła swój cel. Separatyści okopali się na swoich pozycjach we wschodniej Ukrainie, a prezydent Władimir W. Putin nie przejawia żadnych oznak

   READ MORE
   Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

   Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

   Niegdyś słabsze mocarstwa, jak Prusy lub Austria mogły poprawić swoją pozycję przez zawarcie sojuszu, który uzupełniał siłę ich wojsk siłą obcych armii. Czy dzisiaj średnie państwa europejskie takie, jak Wielka

   READ MORE
   Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

   Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

   Bez przerwy słyszę od komentatorów, dyplomatów i polityków – w różnych mediach – że Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla Ameryki. Jeśli bliżej przyjrzymy się twardym faktom, ten wykreowany

   READ MORE
   Józef Piłsudski a wojna niemiecka: idealizm vs realizm

   Józef Piłsudski a wojna niemiecka: idealizm vs realizm

   Józef Piłsudski był jednym z największych realistów w historii Polski XX w. Wraz z innymi realistami II Rzeczypospolitej brał pod uwagę zarówno wojnę, jak i pokój z III Rzeszą. Świadczy

   READ MORE
   Niezrealizowane marzenie Ukrainy

   Niezrealizowane marzenie Ukrainy

   Po zakończeniu Rewolucji Godności, zmianie elity rządzącej, obaleniu reżimu Janukowicza i usunięciu prorosyjskich marionetek z najwyższych stanowisk państwowych, przeciętny obywatel oczekiwał zmian na lepsze. Każdy chciał, żeby nowa władza przeprowadziła

   READ MORE
   Falowość terroryzmu

   Falowość terroryzmu

   Terroryzm – zjawisko, które w ostatnich latach jest poruszane przez wielu specjalistów.  Jednak czy różnorodność definicji pomaga w zrozumieniu działań terrorystów? Analizując zjawisko terroryzmu należy odnieść się do tzw. „falowości

   READ MORE
   Gotowana żaba

   Gotowana żaba

   Powszechnie znana jest legenda o żabie, która wrzucona do wrzątku od razu z niego wyskakuje i uchodzi z życiem. Natomiast powoli podgrzewana w wodzie nie zauważa problemu, rozkoszuje się rosnącą

   READ MORE
   Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

   Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

   Mało kto wie o Izbie Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego mieszczącej się w podziemiach siedziby Służby Kontrwywiadu Wojskowego przy ul. Oczki 1. Ta trudna jak na muzeum lokalizacja jest przyczyną, że

   READ MORE
   Komputery i artyleria

   Komputery i artyleria

   Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że sprytny, wszystkoumiejący telefon komórkowy trafił do ich kieszeni za sprawą artylerii. Tak, artylerii – królowej pola walki skutecznie eliminującej oddalone o wiele

   READ MORE
   Z biblioteczki Artura D. #6: „Szpieg, który wiedział za mało”

   Z biblioteczki Artura D. #6: „Szpieg, który wiedział za mało”

   Po dobrze ponad półrocznej przerwie wracam do kontynuowania cyklu czytelniczego „Z biblioteczki Artura D.„. Dla niezorientowanych, opisuję w nim książki z własnej biblioteczki, po które w mojej opinii, z różnych

   READ MORE
   Współpraca austriacko-niemiecka po wojnie. Austria w cieniu RFN.

   Współpraca austriacko-niemiecka po wojnie. Austria w cieniu RFN.

   Od czasu, gdy Austria weszła do Unii Europejskiej w 1995 r., stosunki RFN i z „mniejszym bratem niemieckim” zaczęły się normalizować. Obecnie relacje bilateralne układają się wzorowo, a stopień sympatii

   READ MORE
   Kultura vs propaganda w państwach totalitarnych

   Kultura vs propaganda w państwach totalitarnych

   Opisanie zagadnienia tak rozległego jak kultura w państwach totalitarnych wiąże się z koniecznością zdefiniowania pojęcia jakim jest totalitaryzm. Totalitaryzm (od łac. totus cały) to dążenia państwa do zapewniania kontroli nad

   READ MORE
   Czy Stalin planował III wojnę światową?

   Czy Stalin planował III wojnę światową? Popular

   Stalin chciał wyruszyć na podbój Europy już w roku 1941, może w 1942. Hitler ubiegł go i jako pierwszy zaatakował ZSRR. Związek Sowiecki został zepchnięty do defensywy. Jednak ostatecznie to

   READ MORE
   Afganistan. Relacja Borowika

   Afganistan. Relacja Borowika

   Już 20 marca br. rusza przedsprzedaż drugiego, poprawionego wydania książki „Afganistan. Relacja Borowika”. Ten sfabularyzowany dokument autorstwa Władysława Zdanowicza oraz funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu tworzącego pod pseudonimem Jan Jagoda, opowiada

   READ MORE
   Quis custodiet ipsos custodes?

   Quis custodiet ipsos custodes?

   Quis custodiet ipsos custodes? czyli słów kilka o służbach specjalnych starożytnych Rzymian Mars et Honos Jeszcze w V wieku p.n.e. nic nie zapowiadało przyszłej wielkości Rzymu. Dopiero około 300 roku

   READ MORE
   Kalendarium terroryzmu – LUTY

   Kalendarium terroryzmu – LUTY

     Zbiór wybranych zdarzeń o charakterze terrorystycznym na całym świecie, mających miejsce w lutym. Uwaga: w wielu źródłach daty różnych wydarzeń różnią się o jeden dzień [bieżąca aktualizacja 1853 –

   READ MORE
   Jack Ryan czyli Tom Clancy wielkim pisarzem był…

   Jack Ryan czyli Tom Clancy wielkim pisarzem był…

   Tom Clancy wielkim pisarzem był… To truizm, leczy w momencie, kiedy poznajemy bliżej Jacka Ryan’a stwierdzenie to nabiera ważkości. Aby wyjaśnić kim był Ryan najpierw trzeba jednak opowiedzieć kilka słów

   READ MORE
   Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

   Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

   Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

   READ MORE
   Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków

   Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków Popular

   W dniu dzisiejszym (1 września 2016 r.) posłanka Katarzyna Lubnauer w imieniu partii .Nowoczesna Ryszarda Petru, zażądała od Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, wyjaśnień w sprawie tragicznej śmierci operatora GROM. Posłanka Lubnauer

   READ MORE
   Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych

   Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych Popular

   Jeszcze tylko miesiąc pozostał zainteresowanym na złożenie wniosku przez kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. 30 września 2016 r. upływa termin dla cywili ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia „Commando”

   READ MORE
   Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

   Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

   Ustawa antyterrorystyczna wzbudza wśród obywateli wielkie emocje. Jak się jednak okazuje, w większości niepotrzebnie gdyż ów emocje podgrzewają głównie politycy, realizując swoje polityczne cele. Najczęściej bazują oni na niskich pobudkach, grając

   READ MORE
   Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

   Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

   Szef MON Antoni Macierewicz spotkał się z dziennikarzami po raz pierwszy w miejscu, gdzie w lipcu odbędzie się szczyt NATO, na Stadionie Narodowym. Wyjaśniał, że wszelkie publikacje o przeniesieniu szczytu

   READ MORE
   Polityczna gra służbami

   Polityczna gra służbami

   Służby są apolityczne, no przynajmniej z zasady. Podlegają cywilnemu nadzorowi, ba, nawet część z nich jest cywilna. Ów nadzór wynika z zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Jednakże cywilny nadzór to

   READ MORE
   Wojskowy rytuał salutowania

   Wojskowy rytuał salutowania

   Stara maksyma mówi, że jak nas widzą tak nas piszą ma szczególne zastosowanie w wojsku. W dzisiejszych czasach kiedy to wystąpienia żołnierzy nie tylko są relacjonowane na żywo ale także

   READ MORE
   Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

   Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

   Dzisiejsze (2 stycznia 2016 r.), internetowe wydanie Deutsche Welle informuje, iż Niemcy chcą zacieśnić współpracę ze służbami specjalnymi państw trzecich. Jest to pokłosie niedoszłych, sylwestrowych zamachów terrorystycznych w Monachium. W

   READ MORE
   Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

   Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

   Kończy się rok 2015, rok wielu wydarzeń i zmian, często tragicznych w skutkach. Na naszych łamach poruszaliśmy wiele tematów będących na ustach świata. Staraliśmy się przedstawiać wydarzenia i fakty nie

   READ MORE
   Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

   Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

   Polski rząd zapowiada wprowadzenie pierwszej w historii III RP ustawy antyterrorystycznej, mylonej przez dziennikarzy z zapisami o kontroli operacyjnej. Czy faktycznie potrzebujemy takiej ustawy, czy może wystarczy zmienić Ustawę o

   READ MORE
   Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

   Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

   W dniach 9 – 10 listopada 2015 r. na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe „Współpraca organów ścigania i innych instytucji państwowych w zakresie ochrony

   READ MORE