Nie wysyłać broni na Ukrainę

Nie wysyłać broni na Ukrainę

PAź 17, 2017
688 VIEWS
Nie wysyłać broni na Ukrainę

Ukraiński kryzys trwa już ponad trzy lata, ale Rosja osiągnęła swój cel. Separatyści okopali się na swoich pozycjach we wschodniej Ukrainie, a prezydent Władimir W. Putin nie przejawia żadnych oznak cofnięcia się przed sankcjami Zachodu. Wręcz przeciwnie, po tym jak Kongres USA wsparł nowe obostrzenia przeciwko Kremlowi, Putin dolał oliwy do ognia przez wydalenie 755 amerykańskich dyplomatów i zagroził dalszymi akcjami odwetowymi.

Zanim te wydarzenia nastąpiły nieoczekiwanie nowy amerykański wysłannik na Ukrainę – Kurt Volker – oznajmił, iż Waszyngton przygląda się czy nie wysłać tam broni, aby Kijów mógł skuteczniej walczyć z separatystami wspieranymi przez Rosję. Podobno, sekretarz obrony James Mattis przychyla się do tego poglądu. Po tych wydarzeniach na przełomie lipca i sierpnia ponownie odezwał się chór głosów w Ameryce, aby uzbrajać Ukrainę.

Nieszczęśliwie zarówno Mattis, jak i Volker są w błędzie. To mógłby być duży błąd dla Stanów Zjednoczonych, NATO jak i samej Ukrainy. W sumie taki krok nie jest wymagany. Chcę przedstawić sześć argumentów przeciwko wysyłaniu broni na Ukrainę.

Po pierwsze, ukraińska armia wzmocniła swój potencjał przez ostatnie trzy lata. Więc ma ona obecnie niezbędne środki, aby stawić czoła separatystom bez zachodniej broni. Ukraińska armia nie wygląda, jak trzy lata temu, kiedy bez jednego wystrzału oddała Krym w ręce Rosji – zielone ludziki. Budżet Ministerstwa Obrony Ukrainy wzrósł z 1% PKB w 2013 r. do 2,5% w 2015 i 2016 r. Ten procent gwarantuje osiągnięcie pułapu 204 tys. żołnierzy czynnej służby i to wystarczy, aby skutecznie powstrzymać rebeliantów.

Po drugie, jeśli założymy najmniej prawdopodobny scenariusz wielkiej wojny między Ukrainą i Rosją to wciąż nie ma sensu wysyłać tam broni. Według wielu ekspertów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie nawet z ogromnym wsparciem ze strony Zachodu ukraińska armia nie będzie w stanie odeprzeć zdeterminowanego ataku armii rosyjskiej. Innymi słowy USA nie może wygrać wyścigu zbrojeń z Rosją na Ukrainie, a zatem pokonać Putina na polu walki.

Po trzecie, rzecznicy wysyłania broni na Ukrainę, rzekomo logicznie, uznają że kluczem do sukcesu nie jest pokonanie Rosji, ale podniesienie kosztów wojny do takiego poziomu, że Kreml się wycofa. Według tego planu Kijów może dążyć do podkopania wpływów Rosji, jej cierpliwości i politycznej woli. W efekcie czego Ukraińcy zmuszą Putina do wycofania jego oddziałów, a to pozwoli przyłączyć Ukrainę do Unii Europejskiej i NATO. Jednak to jest mało prawdopodobne, aby taka strategia działa w praktyce bez względu, jak bardzo będzie bolesna kara wymierzona przez Zachód. Efektywność rosyjskiej potęgi militarnej nie może być ograniczona przez niechęć do ofiar cywilnych, prawne regulacje przebiegu konfliktu zbrojnego lub przez wrażliwość Rosji na własne straty. Zwolennicy uzbrajania Ukrainy nie mogą zrozumieć, że dla wszystkich rosyjskich przywódców Ukraina ma strategiczne znaczenie i nigdy nie zrezygnują oni z bezpieczeństwa własnego państwa i narodu, nawet jeśli będzie to oznaczać absorbowanie ogromnych kosztów.

W najnowszej historii wielkie mocarstwa nie lubią, kiedy w ich bliskości geograficznej odlegli rywale rzutują swoją siłę militarną i próbują tam uczynić swojego sojusznika. To wyjaśnia dlaczego Stany Zjednoczone mają własną doktrynę Monroe, która jest aktualna także w dzisiejszych czasach. Zgodnie z którą żaden amerykański przywódca nie może zgodzić się, aby Kanada lub Meksyk przyłączyły się do jakiegokolwiek sojuszu polityczno-wojskowego kierowanego przez inne wielkie mocarstwo. Prezydent Regan uzasadniał amerykańską interwencję w Ameryce Środkowej w ten sam sposób: „Ameryka Środkowa jest dużo bliżej USA niż wiele innych niespokojnych miejsc na świecie … El Salvador jest bliżej położony Teksasu niż Teksas od Massachusetts. Nikaragua leży bliżej Miami, San Antonio i Tucson niż odległość tych miast od Waszyngtonu”. Rosja także zwraca większą uwagę na sojusznicze wybory bliskiej zagranicy niż na podobne decyzje w odległych krajach np. Zachodniej Hemisfery.

Po czwarte, powinniśmy sobie zdawać sprawę, że podbijanie stawki na Wschodzie Europy grozi niezamierzoną eskalacją. Nie tylko dlatego, że walki na Ukrainie mogą ulec intensyfikacji, ale także z powodu rozlania się tego konfliktu na inne obszary np. Białoruś, Mołdowa lub nawet Litwa, Łotwa, Estonia i Polska. Ukraina wciąż jest w tragicznej sytuacji, ale jeśli jej pozycja geopolityczna będzie pogarszała się, to może być to dla niej niszczące. Oczywiście, możliwość użycia broni nuklearnej przez Rosję wydaje się dzisiaj odległa. Chociaż, jeśli cel uzbrajania Ukrainy będzie podnosił rosyjskie zaangażowanie, Putin może ostatecznie stworzyć poważne zagrożenie nuklearne – tego nie można wykluczyć! W dalszym ciągu zbyt mało wiemy o dynamice eskalacji z poziomu konwencjonalnego do nuklearnego. Jeśli Zachód zagoni Rosję do narożnika to może być bardzo niebezpieczna sytuacja.

Po piąte, wielu rzeczników uzbrajania Ukrainy ma świadomość eskalacyjnego problemu i dlatego oferuje wysłanie tzw. uzbrojenia defensywnego zamiast ofensywnego. Nieszczęśliwie, nie ma zbyt dobrej dystynkcji między tymi dwiema kategoriami. W zasadzie ten problem pojawiał się wiele razy w historii kontroli zbrojeń i rozbrojenia, i za każdym razem nie był rozwiązany. W przypadku Ukrainy jest podobnie, ponieważ każdy rodzaj broni może być użyty zarówno do obrony, jak i do ataku. Stany Zjednoczone mogą być pewne, że Kreml będzie oceniał amerykańską broń, jako ofensywną, biorąc pod uwagę, że Waszyngton nie akceptuje rosyjskiego status quo na Krymie i wschodniej Ukrainie.

Po szóste, jeśli spojrzymy tylko na ukraiński kryzys z rosyjskiego punktu widzenia to można dostrzec, że uzbrajanie Ukrainy jest bezużyteczne. Rosja zdaje sobie sprawę, że okupacja to bardzo trudne i ryzykowne zadanie. Weźmy pod uwagę sowieckie i amerykańskie doświadczenia w Afganistanie, amerykańskie doświadczenia w Wietnamie i Iraku lub rosyjskie przygody w Czeczenii, aby przypomnieć sobie, że okupacje zwykle kończą się źle. Przypadek Ukrainy nie jest inny, ponieważ większość Ukraińców chce pozostać częścią swojego kraju i zapewne stawiłaby opór rosyjskiej agresji. Innymi słowy przeciągająca się wojna może stanowić dla Rosji najgorszy koszmar, gdyż brakuje jej odpowiednich zasobów, aby łatwo i szybko zająć kolejne wschodnie obwody, nie mówiąc o całym kraju. W sumie mierność lub co najwyżej pośledniość rosyjskiej armii daje jej niewielkie szanse na spacyfikowanie całej Ukrainy. Putin i jego kamaryla nie są idiotami i rozumieją, że próba podporządkowania tak dużego kraju może być, jak połknięcie kolczatki.

Zakończenie zimnej wojny zmieniło wiele cech światowej polityki, ale nie zmieniło zasadniczej natury systemu międzynarodowego. Wielkie mocarstwa i mniejsze państwa wciąż funkcjonują w warunkach anarchii, gdzie nie ma rządu nad rządami, aby chronić ich przed innymi. W szczególności, każde państwo musi zapewnić sobie bezpieczeństwo, jak tylko najlepiej potrafi – Rosja nie czyni tutaj wyjątku. W efekcie czego narody mają dużą skłonność do przejmowania się, kiedy jeden kraj staje się silniejszy od pozostałych, jak Stany Zjednoczone, które są tak potężne, że mogą narzucać swoją wolę bezkarnie. Zatem, Rosja nie ustąpi w obliczu sankcji i jest mało prawdopodobne, że uczyni znaczące koncesje, jeśli koszty wojny na Ukrainie wzrosną.

Jeśli chcemy rozwiązać ukraiński kryzys musimy użyć tylko dyplomatycznych środków – nie militarnych. Z punktu widzenia Zachodniej Europy, zwłaszcza Niemcy, wydaje się że uznały ten fakt, iż uzbrajanie Ukrainy to droga donikąd. Problem Berlina polega jednak na tym, że nie wie jak zakończyć ten kryzys. Tragedia tej sytuacji przejawia się przez złudzenie zachodnich przywódców, że Ukraina może być wyciągnięta z rosyjskiej orbity wpływów i zintegrowana z strukturami Zachodu – rosyjscy przywódcy nigdy takiego wyniku nie zaakceptują.

Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudne zadanie, ale jeśli chcemy uratować Ukrainę i odbudować relacje Zachód-Rosja musimy uczynić z Ukrainy neutralny bufor pomiędzy NATO, a Rosją. To może iść za przykładami Austrii lub Finlandii podczas zimnej wojny. Konieczne jest zdjęcie ze stołu negocjacji dalszej ekspansji UE i NATO i wyraźnie zaznaczyć, iż celem jest neutralna Ukraina, która nie stwarza zagrożenia dla Rosji. Międzynarodowe organizacje, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy oraz państwa USA i ich sojusznicy w tym Rosja powinni także pomóc ukraińskiej gospodarce, ponieważ ten cel jest w interesie wszystkich. Zakończenie walk na wschodniej Ukrainie musi bezwzględnie prowadzić do powrotu tamtego regionu pod efektywną władzę Kijowa. Chociaż obwody Donbas i Ługańsk powinny otrzymać znaczącą autonomię i ochronę praw mniejszości rosyjskiej.

W mojej ocenie Krym, ofiara prób Zachodu w promowaniu demokracji i marszu na wschód UE i NATO do bliskości geograficznej Rosji, jest zapewne stracony bezpowrotnie. To jest najlepszy czas, aby odrzucić głupią politykę – liberalnej hegemonii – zanim będą poczynione jeszcze większe szkody zarówno dla samej Ukrainy, jak i relacji Zachód-Rosja.

Artur Brzeskot
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Katedry Badań nad Konfliktami i Pokojem. Ekspert European Institute for Strategic Studies. Zainteresowania: stosunki międzynarodowe teoria i praktyka

PODOBNE ARTYKUŁY

MH17 nie był pierwszy…

MH17 nie był pierwszy…

17 lipca 2014 r. świat obiegła bardzo smutna wiadomość o zestrzeleniu nad terytorium Ukrainy samolotu rejsowego Malezyjskich Linii Lotniczych i śmierci 298 pasażerów znajdujących się na pokładzie. Samolot został strącony

READ MORE
Komunikacja strategiczna w praktyce

Komunikacja strategiczna w praktyce

Ostatni tydzień przyniósł nadzwyczajną aktywność Izraela w kontekście procedowanej przez Rząd Polski Ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach

READ MORE
Polska nie powinna ulec Izraelowi

Polska nie powinna ulec Izraelowi

Państwa mają różne cele w swojej polityce narodowej, niemniej najważniejszy to przetrwanie narodu. Oczywiście jest to radykalne uproszczenie czynione dla dobra zrozumienia rzeczywistości jaka nas otacza. Nie ważne czy owo

READ MORE
Brytyjska Policja i jej współczesne oblicze – struktura, zadania i „apolityczność”…

Brytyjska Policja i jej współczesne oblicze – struktura, zadania i „apolityczność”…

Zanim przystąpię do krótkiego omówienia współczesnego oblicza Brytyjskej Policji warto przybliżyć jej strukturę i historię powstania, gdyż zdaniem wielu brytyjskich uczonych to właśnie historia wraz z czynnikami społeczno – ekonomicznymi

READ MORE
Czas kupić amerykański system obrony powietrznej Patriot

Czas kupić amerykański system obrony powietrznej Patriot

Relacja Stanów Zjednoczonych i Polski jest fundamentalna dla bezpieczeństwa Europy Środkowej. Wraz z nowymi wytycznymi, które Waszyngton i Warszawa podpisały w 2016 r. sojusz ten nigdy nie był silniejszy i

READ MORE
Militarna strategia a konwencjonalne odstraszanie

Militarna strategia a konwencjonalne odstraszanie

Co ma wspólnego strategia i konwencjonalne odstraszanie? Wydaje mi się, że obie te rzeczy są bezpośrednio powiązane z kwestią jak siły zbrojne danego narodu mają być użyte, aby osiągnąć specyficzne

READ MORE
Rusza kampania promocyjna Agencji Wywiadu

Rusza kampania promocyjna Agencji Wywiadu Popular

Agencja Wywiadu ma nową stronę internetową, Agencja Wywiadu pojawiła się na Twitterze, teraz Agencja Wywiadu rusza ze swoją kampanią promocyjną. A to dopiero początek, czeka nas cała seria kampanii informacyjnych

READ MORE
„Agencja badań internetowych” – czyli propaganda po rosyjsku

„Agencja badań internetowych” – czyli propaganda po rosyjsku

Agencja badań internetowych – taką nazwę nosi rosyjska organizacja, realizująca masową propagandę w mediach społecznościowych. Głównym celem działalności organizacji jest wpływ na opinię publiczną poprzez szerzenie w mediach internetowych dezinformacji,

READ MORE
Wzbierający sztorm USA-Chiny

Wzbierający sztorm USA-Chiny

Wojny były są i będą, ale nie wszystkie niosą ten sam potencjał destrukcji i zmian w systemie. Czym innym jest wojna Armenia-Azerbejdżan ciągnąca się od kilku dekad, a czym innym

READ MORE
Słowo roku – tylko konkurs?

Słowo roku – tylko konkurs?

Vape, selfie Mniej więcej co roku opinię publiczną elektryzuje informacja o wyborze kolejnego słowa roku  wybieranego w plebiscycie słownika oxfordzkiego. Ten specyficzny, ale elitarny konkurs wyłania każdego roku jedno najbardziej

READ MORE
Czy Polska potrzebuje komunikacji strategicznej?

Czy Polska potrzebuje komunikacji strategicznej?

Środowisko informacyjne Niewątpliwie od jakiegoś czasu środowisko informacyjne Europy bombardowane jest niezliczoną ilością treści, szczególnie takich które mają charakter dezinformacyjny czy propagandowy. Identyfikacja i dalsza analiza tego zjawiska wskazuje na

READ MORE
Wilczy sojusz Chiny – Rosja

Wilczy sojusz Chiny – Rosja

Najpotężniejsze i najbardziej wydajne w zabijaniu i niszczeniu są mocarstwa lądowe. To ich armie mogą przenosić najwięcej potęgi, więcej niż lotniskowce, krążowniki, okręty podwodne czy nawet bombowce strategiczne i pociski

READ MORE
Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

Niegdyś słabsze mocarstwa, jak Prusy lub Austria mogły poprawić swoją pozycję przez zawarcie sojuszu, który uzupełniał siłę ich wojsk siłą obcych armii. Czy dzisiaj średnie państwa europejskie takie, jak Wielka

READ MORE
Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

Bez przerwy słyszę od komentatorów, dyplomatów i polityków – w różnych mediach – że Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla Ameryki. Jeśli bliżej przyjrzymy się twardym faktom, ten wykreowany

READ MORE
NATO jest realne czy liberalne?

NATO jest realne czy liberalne?

Według pracy Stephena M. Walt’a „The Origins of Alliances” najważniejszy zewnętrzny czynnik determinujący spójność sojuszy to realne zagrożenie. Aspektami wtórnymi są intencje agresora, jego bliskość geograficzna, militarne zdolności: ofensywne lub

READ MORE
Mity i fakty: ZAPAD 2017

Mity i fakty: ZAPAD 2017

Ćwiczenia wojskowe ZAPAD 2017, które odbędą się na Białorusi we wrześniu przyciągają coraz większą uwagę krajowej i zachodniej prasy. Według napływających doniesień można odtworzyć trzy scenariusze rosyjsko-białoruskich manewrów. Pierwszy, to

READ MORE
Jak osiodłać nuklearną błyskawicę?

Jak osiodłać nuklearną błyskawicę?

W ostatnich miesiącach cały świat doświadcza gorącej debaty, jaki jest najlepszy sposób dla Waszyngtonu i Seulu, aby odpowiedzieć na nuklearną aktywność Kim Dzong Una. Stany Zjednoczone uszczelniają i tak już

READ MORE
Analitycy od „wojen informacyjnych” pilnie poszukiwani!

Analitycy od „wojen informacyjnych” pilnie poszukiwani!

Sytuacja społeczno – polityczna w Polsce w ostatnim czasie przyciąga ponadstandardową uwagę zarówno niemieckich publicystów, ekspertów od „spraw polskich”, jak też niektórych niemieckich polityków. Pewna część ich publicznych wypowiedzi może

READ MORE
O rosyjsko – chińskich manewrach na Bałtyku

O rosyjsko – chińskich manewrach na Bałtyku

U schyłku lipca na wodach Morza Bałtyckiego odbyły się wspólne manewry flot wojennych Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republiki Ludowej. Ćwiczenia trwały w dniach 24 – 28 lipca. Oba mocarstwa postanowiły

READ MORE
Przedwyborcza Francja w relacjach z Rosją

Przedwyborcza Francja w relacjach z Rosją

Marine Le Pen, kandydatka na prezydenta Francji w wyborach 2017 – jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci politycznych Europy. Jej skrajnie prawicowe wypowiedzi dotyczące przyszłości UE, relacji z Rosją albo

READ MORE
Więźniowie polityczni Kremla

Więźniowie polityczni Kremla

Historia Nadiyi Savchenko, do niedawna więźnia politycznego Putina, była jedną z najbardziej medialnych spraw na całym świecie. Dzisiaj, deputowana od partii „Batkiwszczyna” w Radzie Najwyższej Ukrainy Nadiya reformuje kraj, próbuje

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE
Polska jako jedyna w Europie znacząco zwiększy budżet obronny

Polska jako jedyna w Europie znacząco zwiększy budżet obronny

Sytuacja gospodarcza i pozostające na niezmiennym poziomie budżety państw na obronność powodują, że gospodarka światowa coraz bardziej uniezależnia się od rozwoju sektora wojskowego. Wydatki 50 państw-liderów w dziedzinie obronności będą

READ MORE
Amerykańska tarcza przeciwrakietowa w Europie

Amerykańska tarcza przeciwrakietowa w Europie

W ostatniej dekadzie Stany Zjednoczone kilka razy zmieniały swoje plany dotyczące tzw. „tarczy przeciwrakietowej” w Europie. Wątek ten dotyczył również Polski w 2009 r., kiedy administracja prezydenta Obamy ogłosiła realizację

READ MORE
Nasza Nadiya

Nasza Nadiya

25 maja o godzinie 15:00 ukraińskiego czasu na lotnisku w Kijowie wylądował samolot, który przywiózł naszą Nadije do domu. Ukraiński pilot Nadiya Savchenko, która trafiła do niewoli rosyjskiej, podczas walk

READ MORE
My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

Dramatyczny konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował śmierć setki tysięcy ludzi, z których połowa to  były dzieci. Domy większości migrantów są zniszczone, nie mają oni zapewnionych podstawowych warunków do życia. Ci, którym udało

READ MORE
Ukraina vs Rosja: przyszłość ukraińsko-rosyjskich relacji

Ukraina vs Rosja: przyszłość ukraińsko-rosyjskich relacji

Od 2014 roku pomiędzy Rosją, a Ukrainą trwa wojna hybrydowa. Liczne spotkania liderów wielkich mocarstw oraz działania międzynarodowej dyplomacji nie są w stanie rozwiązać konfliktu w Donbasie. Ciągłe negocjacje nie

READ MORE
Operacje humanitarne elementem bezpieczeństwa państwa

Operacje humanitarne elementem bezpieczeństwa państwa

Stosując prosty, dychotomiczny podział  bezpieczeństwa na wewnętrzne i zewnętrzne i jednocześnie nakładając na niego kalkę z interesami i celami narodowymi, możemy łatwo zaobserwować, że wzmacnianie np. poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez

READ MORE
Tureckie szachy czyli geopolityka XXI wieku

Tureckie szachy czyli geopolityka XXI wieku

Przemyślane działania tureckiego rządu przynoszą oczekiwane skutki, Ankara doskonale wykorzystuje zaistniałe okoliczności do realizacji swych politycznych celów na arenie międzynarodowej, przez co Turcja staje się coraz ważniejszym graczem światowej rozgrywki

READ MORE