Suwerenność przemysłowa

Suwerenność przemysłowa

WRZ 16, 2016
3106 VIEWS
Suwerenność przemysłowa

Streszczenie dla niecierpliwych: NIE CZARUJMY SIĘ!

Inspektorat Uzbrojenia jest sformowaną przez Ministra Obrony Narodowej jednostką organizacyjną odpowiedzialną za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Obecne kierownictwo MON przykłada szczególną wagę do samowystarczalności obronnej naszego kraju. Sojusze nie mogą zastępować zdolności Polski do przeciwstawienia się agresji.

Warunkiem koniecznym tej samowystarczalności musi być zdolność polskiego przemysłu obronnego do wyposażania wojska w sprzęt przy jak najmniejszym udziale dostawców zagranicznych. Nigdy przecież nie wiadomo, jak potencjalny kryzys wpłynie na ich zdolność i gotowość do dalszej współpracy gospodarczej.

Abstrahując od kwestii, czy nasze państwo stać na całkowitą samowystarczalność, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wobec postępującej globalizacji procesów wytwórczych jest ona w ogóle możliwa. Szczególnie w zakresie urządzeń bardziej zaawansowanych technologicznie od żołnierskiej saperki i wygodnych butów.

SZWSB – kryptonim ROSOMAK BMS

9 września 2016 roku Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął postępowanie mające na celu wyłonienie dostawcy Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu (SZWSB) o kryptonimie „ROSOMAK BMS”. Zamawiający wyszczególnił szereg warunków, które powinna spełnić każda zgłaszająca się firma. Przeanalizujmy kilka punktów zawartych w opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu.

III. 1. Zamówienie, którego dotyczy niniejszej postępowanie, realizowane będzie w celu ochrony podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa i wiąże się z uzyskaniem i utrzymaniem narodowego, kompleksowego niezawodnego potencjału w zakresie: produkcji, modernizacji i serwisowania SZWSB oraz jego kluczowych komponentów na terenie RP na potrzeby sytuacji kryzysowych i wojny.

Bez wątpienia to właśnie zdanie wyraża oczekiwanie zamawiającego, że dostawca zadeklaruje pełną suwerenność przemysłową w zakresie kluczowych elementów systemu. Kluczowych, to znaczy tych, które są niezbędne do zapewnienia podstawowej funkcjonalności SZWSB.

W kolejnych punktach sprecyzowano, że główny wykonawca zamówienia musi być polskim podmiotem kontrolowanym przez Skarb Państwa. Może on w łańcuchu dostaw wykorzystywać w roli podwykonawców wyłącznie podmioty krajowe, choć w przypadku oprogramowania aplikacyjnego i szerokopasmowej radiostacji IP może „posiłkować się” rozwiązaniami zagranicznymi, o ile pozyska zdolności i uprawnienia do ich produkcji, modernizacji i serwisowania.

Łańcuch dostaw

Teraz proszę wszystkich o szczególną uwagę, przed nami bowiem ważna definicja:

Łańcuch dostaw obejmuje wszystkie czynności, począwszy od pozyskania podstawowych surowców (takich, których źródłem jest ziemia, woda lub powietrze), a skończywszy na sprzedaży końcowemu nabywcy produktu finalnego i utylizacji tego, co z niego zostaje po zużyciu.

Cóż to oznacza? Otóż na przykład to, iż dostawca powinien mieć możliwość przemienienia piasku z bałtyckiej plaży w ruter sieciowy zgodny z protokołami opracowanymi przez firmę Cisco i stanowiącymi jej własność.

Żeby nie było co do tego żadnej wątpliwości, w dalszej treści dokumentu Inspektorat Uzbrojenia jednoznacznie wymaga od wykonawcy:

  • dysponowania narzędziami, materiałami i urządzeniami technicznymi lub źródłami zaopatrzenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z informacją na temat możliwości sprostania ewentualnemu wzrostowi uzasadnionych potrzeb zamawiającego w szczególności w następstwie sytuacji kryzysowej, a także zapewnienia utrzymania, modernizacji oraz adaptacji dostaw będących przedmiotem zamówienia;
  • dysponowania zdolnościami do ustanowienia potencjału niezbędnego do realizacji zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dysponowania narzędziami, materiałami lub urządzeniami technicznymi oraz uprawnieniami do ustanowienia i utrzymania potencjału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dysponowania podmiotami, które będą wykonywać lub uczestniczyć w ustanowieniu potencjału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Będzie sobie ruter

Wróćmy teraz do przykładu rutera, który z pewnością stanowi kluczowy element infrastruktury sieciowej SZWSB. Uproszczony łańcuch dostaw niezbędny do wyprodukowania urządzenia elektronicznego wygląda następująco:

  1. Materiały są produkowane z surowców pozyskiwanych z ziemi, wody lub powietrza (stal, aluminium, miedź, lit, tantal, tworzywa sztuczne, półprzewodniki itp.).
  2. Komponenty powstają z materiałów (płyty metalowe, śruby, podkładki, układy scalone, rezystory, kondensatory, akumulatory itp.).
  3. Moduły stanowią zmontowane z komponentów bloki o ściśle zdefiniowanej funkcjonalności (obudowy, kable, moduły elektroniczne, wyświetlacze itp.).
  4. Urządzenia powstają w wyniku złożenia modułów w jedną, gotową do wykorzystania przez końcowego użytkownika całość.

Żeby dodatkowo nie komplikować wywodu, celowo pominąłem kwestię oprogramowania i dokumentacji takiego urządzenia.

W przypadku importu całych urządzeń, dostawca SZWSB powinien zakupić ich tyle, żeby mógł „sprostać ewentualnemu wzrostowi uzasadnionych potrzeb zamawiającego w szczególności w następstwie sytuacji kryzysowej”. Podobnie sprawa wygląda w przypadku importowanych modułów, komponentów i materiałów. Warto sobie zdać sprawę, że żaden kraj na świecie nie dysponuje całym łańcuchem dostaw, pozwalającym wyprodukować jakiekolwiek urządzenie elektroniczne. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że wiele komponentów nie ma zamienników i muszą być kupowane od jedynego światowego wytwórcy. Nawet najpotężniejszy producent świata – firma Apple – nie jest suwerenny w swojej działalności. Lista jego dostawców obejmuje ponad 200 podmiotów z całego świata, w tym z Chin.

Smutna, acz oczywista prawda jest taka, że na pełną suwerenność przemysłową i to w ograniczonym zakresie mogą sobie z trudem pozwolić tylko światowe mocarstwa. Wszyscy chcielibyśmy, żeby Polska była jednym z nich, ale na obecnym etapie rozwoju nie jest to realne.

Papier jest cierpliwy

Czy zatem na zaproszenie Inspektoratu Uzbrojenia nie zgłosi się żaden dostawca? Cóż… zapewne się zgłosi. Zapewne zadeklaruje w załączniku numer 9, że i owszem: (1) posiada narzędzia, materiały i urządzenia techniczne lub źródła zaopatrzenia oraz (2) posiada możliwości sprostania ewentualnemu wzrostowi potrzeb zamawiającego, w szczególności w następstwie sytuacji kryzysowej, a także zapewnienia wsparcia technicznego, modernizacji oraz adaptacji dostaw będących przedmiotem zamówienia.

Zapewne też, zgodnie z procedurą, zadeklarowane możliwości zostaną skontrolowane przez ministerialną komisję, która na widok stołów montażowych po horyzont szerokich i hal produkcyjnych pod niebo wysokich, nie będzie miała żadnych wątpliwości, że dostawca da radę.

Czy jednak w przypadku prawdziwego kryzysu będziemy gotowi zachować sprawność systemów i w szybkim tempie doposażyć kolejne jednostki wchodzące do boju? Wszak dopiero wówczas okaże się, które źródła zaopatrzenia staną się niedostępne. A kraju nie obronimy pisemnymi deklaracjami dostawców i zdjęciami ich potencjału produkcyjnego.

Jaka jest więc alternatywa? Niestety kosztowna. I to podwójnie. Po pierwsze wymaga politycznej odwagi, żeby zerwać z pozornymi wymaganiami, pozornymi deklaracjami dostawców i pozornymi weryfikacjami. A po drugie wymaga zwiększenia zamówień do poziomu, który sprosta „ewentualnemu wzrostowi potrzeb zamawiającego, w szczególności w następstwie sytuacji kryzysowej”.

Czy jesteśmy gotowi przestać się czarować i ponieść koszty zmierzenia się z rzeczywistością?

Krzysztof Wysocki

Krzysztof Wysocki

Popularyzator wiedzy o zasadach skutecznego działania. Autor przewodnika „Teraz! Jak już dziś zmienić jutro?” Współzałożyciel WB Electronics SA

PODOBNE ARTYKUŁY

ZSRR 2.0

ZSRR 2.0

Trójkąt przyczynowo – skutkowy Początek współczesnej fali terroru, który coraz skuteczniej paraliżuje europejską cywilizację datuje się na rok 2015. Dlaczego ta tendencja nie rozpoczęła się np. w 2013 roku? Wiele

READ MORE
Dehumanizacja lub eliminacja

Dehumanizacja lub eliminacja

Schengen Wyobraźmy sobie eksperyment intelektualny, w którym mieszkając w wielkim bloku mieszkalnym, godzimy się zdjąć drzwi od wszystkich mieszkań – dopuszczając swobodne przemieszczanie się wszystkich (nie tylko lokatorów bloku, ale

READ MORE
Jak osiodłać nuklearną błyskawicę?

Jak osiodłać nuklearną błyskawicę?

W ostatnich miesiącach cały świat doświadcza gorącej debaty, jaki jest najlepszy sposób dla Waszyngtonu i Seulu, aby odpowiedzieć na nuklearną aktywność Kim Dzong Una. Stany Zjednoczone uszczelniają i tak już

READ MORE
Gra w „Dwa ognie”

Gra w „Dwa ognie”

Terroryzm ewoluuje. Jego najokrutniejsza forma dotąd na szczęście nie dotarła do Polski, i jest duże prawdopodobieństwo, że w takiej formie w jakiej występuje w krajach Europy zachodniej, do Polski nie

READ MORE
Analitycy od „wojen informacyjnych” pilnie poszukiwani!

Analitycy od „wojen informacyjnych” pilnie poszukiwani!

Sytuacja społeczno – polityczna w Polsce w ostatnim czasie przyciąga ponadstandardową uwagę zarówno niemieckich publicystów, ekspertów od „spraw polskich”, jak też niektórych niemieckich polityków. Pewna część ich publicznych wypowiedzi może

READ MORE
O rosyjsko – chińskich manewrach na Bałtyku

O rosyjsko – chińskich manewrach na Bałtyku

U schyłku lipca na wodach Morza Bałtyckiego odbyły się wspólne manewry flot wojennych Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republiki Ludowej. Ćwiczenia trwały w dniach 24 – 28 lipca. Oba mocarstwa postanowiły

READ MORE
Internet w Korei Płn. tylko dla elit

Internet w Korei Płn. tylko dla elit

Firma Recorded Future w okresie 01.04-06.07.2017r. przeprowadziła badanie aktywności użytkowników sieci zarejestrowanych na terenie Korei Północnej. Jak wynika z badań otwartej przestrzeni internetowej w Korei Północnej używają wyłącznie elity polityczne

READ MORE
Wystąpienie Trumpa – lekcja dla świata zachodniego

Wystąpienie Trumpa – lekcja dla świata zachodniego

Wymiar ekonomiczny – czy tylko? Wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa to oprócz charakteru politycznego przekazanie pewnego sygnału politycznego. Stanowiła ona także drogowskaz dla świata i cywilizacji zachodniej. Można się zgadzać

READ MORE
Europy raj utracony

Europy raj utracony

Wizyta prezydenta USA w Polsce w dniach 5-6 lipca 2017 r., nie potwierdziła tezy, że Ameryka będzie ograniczała swoje zaangażowanie w Europie i NATO. Jednak to nie Trump będzie decydował,

READ MORE
Przychody branży obronnej i lotniczej

Przychody branży obronnej i lotniczej

W 2016 roku przychody przemysłu lotniczego i wojskowego w ujęciu globalnym wyniosły 674,4 mld dolarów i były o 2,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Sektor wzrost ten zawdzięcza przede wszystkim

READ MORE
Józef Piłsudski a wojna niemiecka: idealizm vs realizm

Józef Piłsudski a wojna niemiecka: idealizm vs realizm

Józef Piłsudski był jednym z największych realistów w historii Polski XX w. Wraz z innymi realistami II Rzeczypospolitej brał pod uwagę zarówno wojnę, jak i pokój z III Rzeszą. Świadczy

READ MORE
Menu bezpieczeństwa narodowego dla Polski

Menu bezpieczeństwa narodowego dla Polski

W zeszłym tygodniu opinia publiczna poznała tzw. jawną część dokumentu Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: KORP) opracowaną przez resort obrony przy udziale szerokiego grona polityków, urzędników, wojskowych i specjalistów z

READ MORE
Realpolitik Rzeczypospolitej

Realpolitik Rzeczypospolitej

W pierwszych wersach tego eseju chcę zaznaczyć, że wszystkie zawarte w nim przewidywania odnoszące się do Realpolitik Rzeczypospolitej mogą pojawić się, jeśli Ameryka i Europa przestaną ignorować logikę anarchii międzynarodowej

READ MORE
Jakie interesy ma Polska?

Jakie interesy ma Polska?

Nadrzędny cel strategii zagranicznej Polski to zapewnienie pokoju i dobrobytu narodowi polskiemu. W osiągnięciu tego celu, za sprawę najwyższej wagi, Polska zawsze uważała obronę swojego terytorium. W ostatnich dekadach, po

READ MORE
Gazociąg OPAL a sprawa polska

Gazociąg OPAL a sprawa polska

Pod koniec roku 2016 Polska wnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zawieszenie wykonania kontrowersyjnej decyzji Komisji Europejskiej, która będąc korzystną dla rosyjskiego koncernu Gazprom, stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

READ MORE