Dziurawe spodnie czyli Obrona Terytorialna po polsku

Dziurawe spodnie czyli Obrona Terytorialna po polsku Popular

Obecnie jesteśmy świadkami wdrażania Obrony Terytorialnej jako elementu systemu bezpieczeństwa narodowego, który wraz z Siłami Zbrojnymi RP będzie tworzyć skuteczną obronę militarną. Element ten na pewno nie jest czymś nowym,

Obrona Terytorialna i sens jej reaktywacji

Obrona Terytorialna i sens jej reaktywacji

Powstanie wojsk Obrony Terytorialnej, jako odrębnego rodzaju Sił Zbrojnych, może i powinno poprawić stan bezpieczeństwa nie tylko zewnętrznego, ale i wewnętrznego. Powszechnie wiadomo, że bezpieczeństwo państwa dzieli się na bezpieczeństwo

Czy Obrona Terytorialna jest Polsce potrzebna?

Czy Obrona Terytorialna jest Polsce potrzebna?

W historii naszej Ojczyzny ponosiliśmy klęski głównie z powodu lekceważenia konieczności tworzenia silnego militarnie i gospodarczo państwa, ciągle odsuwając tą problematykę na dalszy plan. Zapominano, że : „…to nie obronność