Terroryzm indywidualny skierowany przeciwko osobom piastującym najważniejsze funkcje państwowe

Terroryzm indywidualny skierowany przeciwko osobom piastującym najważniejsze funkcje państwowe Popular

Forma terroryzmu znajdująca się w zakresie zainteresowania służb ochronnych na całym świecie (w tym także BOR) to terroryzm indywidualny skierowany przeciwko konkretnej osobie. Potencjalny zamachowiec zdecydowanie dąży do zlikwidowania lub

Kultura zachodnia w obliczu obecnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym

Kultura zachodnia w obliczu obecnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym

Terroryzm wymyśliliśmy sami, tak, my sami jako ludzie. Po wizji totalnej apokalipsy czyli użyciu broni jądrowej, terroryzm to największe draństwo na jakie wpadł ludzki umysł. Już nawet wojna (konwencjonalna) wydaje

Charlie Hebdo: Islam vs islamizm

Charlie Hebdo: Islam vs islamizm

Dzień po tragedii do jakiej doszło w siedzibie francuskiej gazety satyrycznej Charlie Hebdo, politycy i większość dziennikarzy, wyrażają największe oburzenie na sprawców, których nazywają radykałami, islamistami lub po prostu kryminalistami.