Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

MAR 29, 2016
3006 VIEWS
Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna wzbudza wśród obywateli wielkie emocje. Jak się jednak okazuje, w większości niepotrzebnie gdyż ów emocje podgrzewają głównie politycy, realizując swoje polityczne cele. Najczęściej bazują oni na niskich pobudkach, grając obawami obywateli o swoje bezpieczeństwo.

Z poniższego zestawienia ogólnych założeń do ustawy o roboczej nazwie ustawa antyterrorystyczna, wypływa jeden zasadniczy wniosek, iż politycy wykorzystują założenia do wzajemnych oskarżeń i walki politycznej, wykorzystując uzasadniony, społeczny strach i obawy.

Ustawa według wstępnych i ogólnych założeń przedstawionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tak naprawdę nie wnosi wielkich zmian do stanu obecnego. W zamierzeniach ma regulować kompetencje służb oraz zapewnić właściwą realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa, w związku z obecnymi i potencjalnymi zagrożeniami.

Poniżej zestawienie założeń wraz z komentarzem oraz uwagami i wnioskami dotyczącymi potrzeby uregulowania zagadnień związanych z zagrożeniami terrorystycznymi.

Dostęp do baz

Ustawodawca chce zapewnić Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (za pośrednictwem Centrum Antyterrorystycznego tej agencji) dostęp do „wszystkich istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i obywateli” baz danych. Można przyjąć, że w zasadzie poza optymalizacją dostępu a przez to cennego czasu nic się nie zmienia. Obecnie służby współpracując między sobą mogą i wymieniają się informacjami, jednakże jest to często czasochłonne ze względu na procedury i obieg informacji oraz korespondencji. Kontrowersje może budzić raczej niedoprecyzowane pojęcie „w trybie teletransmisji” oraz skupienie wiedzy i informacji w jednym miejscu. Rozproszenie służb i kompetencji ma służyć właśnie bezpieczeństwu obywateli, tak by władza nie skupiała się w jednym ręku. Jednakże charakter zagrożenia – w tym przypadku terroryzm – uzasadnia ominięcie tej zasady. Bardziej zasadnym wydaje się zmiana ku wyłączeniu Centrum Antyterrorystycznego ze struktur ABW i poszerzenia jego kompetencji o poziom decyzyjny, bądź powołania nowego organu w tym zakresie.

Przeszukania i zatrzymania przez całą dobę

Możliwość przeprowadzania przeszukań i zatrzymań przez całą dobę w związku z zagrożeniem terrorystycznym. I w tym aspekcie także nie ma wielkich zmian. Obecnie zatrzymać osobę można praktycznie o każdej porze, z małym wyłączeniem ochrony miru domowego, często źle interpretowanego i rozumianego przez obywateli. Ile osób jest świadomych, iż np. przeszukanie mieszkania rozpoczęte o 21:55 nie zakończy się po 5 minutach a będzie trwało do skutku? Już teraz dopuszczalne jest działanie przez całą dobę w określonym trybie i bez ograniczeń. Zagrożenie terroryzmem całkowicie usprawiedliwia niedogodności związane z działaniem służb, ochrona życia i zdrowia nie może czekać na konkretną godzinę, liczy się działanie tu i teraz.

Kontrola operacyjna wobec cudzoziemców

Możliwość przeprowadzenia kontroli operacyjnej przez ABW wobec cudzoziemców podejrzewanych o terroryzm. Zmiana dotyczyć ma tego, iż to Szef ABW może zarządzić kontrolę operacyjną cudzoziemców i to na okres trzech miesięcy, bez zgody sądu. Teoretycznie najmniej dyskutowany zapis, oczywiście może być podnoszony przez obrońców praw człowieka. Kontrola taka, ma jednak tyczyć się spraw dotyczących terroryzmu, więc nie są to sprawy błahe.

Zatrzymywanie osób na 14 dni

Możliwość zatrzymywania za zgodą sądu na 14 dni osób podejrzewanych o działalność terrorystyczną. Prawnicy i obrońcy praw człowieka podnoszą tu, że łamana jest Konstytucja RP oraz Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Owszem zatrzymania można dokona na 48/72 godziny bez zgody sądu, z tym, że proponowany zapis sugeruje raczej formę aresztu niż tradycyjnego zatrzymania.

Pre-paid za okazaniem dowodu

Jeden z bardziej krytykowanych zapisów to kupno telefonicznych kart pre-paid tylko za okazaniem dowodu osobistego. Pomysł miałby rację bytu, gdyby takie rozwiązanie funkcjonowało praktycznie na całym świecie. Ogólnodostępny roaming praktycznie wyklucza skuteczność tej metody, udostępnienie telefonu innej osobie czy zakup numeru na słupa musiałby być prawnie obarczony wysoką sankcją.

Wydalanie cudzoziemców i zamykanie granic

Natychmiastowe wydalenie z kraju cudzoziemców stanowiących zagrożenie a także możliwość czasowego zamknięcia granic. Wydalanie poza granice Polski osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa ma jedną zasadniczą wadę – taką osobę łatwiej stracić z oczu, niż na terenie Polski. Pytanie też, gdzie wydalić jeśli np. taka osoba mieszka na terenie kraju strefy Schengen, bądź jej wydalenie może zagrażać jej wolności, życiu lub zdrowiu?

Zamykanie granic w przypadku zagrożenia czy czasowe przywracanie kontroli na granicy to także nic nowego. Polska – jak każdy inny z członków – przystępując do układu z Schengen „otwierającego” granice, przyjęła na siebie zobowiązania związane m.in. ze zwalczaniem przestępczości. Zapisy układu dopuszczają także przywracanie granic, co było już wykorzystywane w naszym rejonie Europy.

Zawieszanie imprez masowych i zgromadzeń

Możliwość zawieszenia imprez masowych i zgromadzeń publicznych w sytuacji realnego zagrożenia zamachem terrorystycznym to chyba najbardziej krytykowane propozycje zapisów ustawy antyterrorystycznej. Budzi on kontrowersje zamachu na demokratyczne prawa np. do demonstracji. Jednakże MSWiA zaznaczyło w informacji nt. ustawy, że taka możliwość funkcjonowałaby jedynie „w sytuacji realnego zagrożenia”. Trudno sobie wyobrazić, by w takiej sytuacji zgody były wydawane. Co więcej, i ten zapis nie szczególnie zmienia obecny stan rzeczy – na tę chwilę, w sytuacji zagrożenia terrorystycznego nikt nie wyda zgody na imprezę masową czy zgromadzenie a nawet cofnie wydaną już zgodę. Poza tym – jak zauważył minister Kamiński – owe zawieszanie będzie ściśle związane z wprowadzonym danym stopniem alarmowym, będzie więc właściwie umotywowane i podparte faktami czyli realnym zagrożeniem.

Podsumowanie

Ustawa antyterrorystyczna będzie pierwszym aktem prawnym tej rangi dotyczącym przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu w III RP i dobrze, że się w polskim ustawodawstwie w końcu pojawi.

Ustawa ma zawierać katalog miejsc zagrożonych atakami. Otwarte pytanie to czy ów katalog nie powinien mieć charakteru niejawnego załącznika i dlaczego kontrolę planów ochrony ma przeprowadzać ABW? Wynika to zapewne z zapisów o wiodącej roli ABW. I tu kolejne pytanie – a dlaczego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Niektórzy eksperci podnoszą, że wiodącą rolę powinna wieść policja. Po co w takim razie policji pododdziały antyterrorystyczne czy centralne Biuro Operacji Antyterrorystycznych skoro zadania mają zostać oparte na wojsku?

Pytanie oczywiście jest prowokacyjne, bo w ramach współpracy międzyresortowej i posiadaniu Wojsk Specjalnych na bardzo wysokim poziomie, błędem było by nie korzystać z ich możliwości. Pamiętać jednak należy, iż udział wojska – nie tylko specjalsów – powinien być ostatecznością, bądź realizacją związaną ze złożonym czy rozległym zagrożeniem.

Ustawa powinna także określać, że służby reagujące w ramach działań antyterrorystycznych działają w ramach jednych, wspólnych przepisów. Dzięki takiemu rozwiązaniu policjanci, antyterroryści, specjalsi, specżandarmii, żołnierze i inni uzbrojeni funkcjonariusze będą mogli realnie, fizycznie współdziałać.

Zapowiedzi mówią także o wprowadzeniu instytucji strzału ratunkowego. Bardzo dobre i oczekiwane rozwiązanie, zapisy te muszą uprawniać każdego funkcjonariusza państwowego do oddania strzału celem realnego wyeliminowania zagrożenia i zwalniać go z obowiązku minimalizacji skutków użycia broni palnej – do tego potrzeba jednak także nowelizacji ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Wprowadzana ustawa antyterrorystyczna bezwzględnie musi także określać wszelkie procedury i wprowadzać tzw. czarne księgi, regulujące np. kwestie zestrzelenia samolotu pasażerskiego, działania na granicy państwa i zasad współpracy międzynarodowej z sąsiadami. Określone muszą być stany, czasowość wprowadzanych ograniczeń i uprawnień. Najbardziej zasadne wydaje się wyłączenie przepisów z ustawy o zarządzaniu kryzysowym i zapisanie regulacji właśnie we wprowadzanej ustawie.

Ustawa musi również określać kto, jak i gdzie definiuje terroryzm oraz samą implementację decyzji ramowych do kodeksu karnego i ewentualną aktualizację czy raczej zmianę. Otwarta pozostaje także kwestia przyjęcia dotkliwszych sankcji za szeroko pojęte czyny związane z terroryzmem.

APEL DO POLITYKÓW!

Szanowni Państwo! Zamiast krytykować czy zachwalać ustawę, używając argumentów ujmujących inteligencji wyborców, zaproponujcie sensowne zamysły rozwiązań kontrolnych i gwarancji państwa wobec obywatela, by wprowadzane zapisy nie pozwoliły kiedykolwiek, jakiejkolwiek władzy na ich nadużywanie.

Bądźcie odpowiedzialnymi politykami i pamiętajcie, że prawo obywatela do bezpieczeństwa jest także jego prawem człowieka, o które macie obowiązek dbać…

Lektura dodatkowa: Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Artur Dubiel
Pracownik naukowo - dydaktyczny, wydawca portalu Sztab.org, koordynator Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa, asystent w Instytucie Naukowym Bezpieczeństwa WSB, weteran.

PODOBNE ARTYKUŁY

MH17 nie był pierwszy…

MH17 nie był pierwszy…

17 lipca 2014 r. świat obiegła bardzo smutna wiadomość o zestrzeleniu nad terytorium Ukrainy samolotu rejsowego Malezyjskich Linii Lotniczych i śmierci 298 pasażerów znajdujących się na pokładzie. Samolot został strącony

READ MORE
Komunikacja strategiczna w praktyce

Komunikacja strategiczna w praktyce

Ostatni tydzień przyniósł nadzwyczajną aktywność Izraela w kontekście procedowanej przez Rząd Polski Ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach

READ MORE
Polska nie powinna ulec Izraelowi

Polska nie powinna ulec Izraelowi

Państwa mają różne cele w swojej polityce narodowej, niemniej najważniejszy to przetrwanie narodu. Oczywiście jest to radykalne uproszczenie czynione dla dobra zrozumienia rzeczywistości jaka nas otacza. Nie ważne czy owo

READ MORE
Brytyjska Policja i jej współczesne oblicze – struktura, zadania i „apolityczność”…

Brytyjska Policja i jej współczesne oblicze – struktura, zadania i „apolityczność”…

Zanim przystąpię do krótkiego omówienia współczesnego oblicza Brytyjskej Policji warto przybliżyć jej strukturę i historię powstania, gdyż zdaniem wielu brytyjskich uczonych to właśnie historia wraz z czynnikami społeczno – ekonomicznymi

READ MORE
Czas kupić amerykański system obrony powietrznej Patriot

Czas kupić amerykański system obrony powietrznej Patriot

Relacja Stanów Zjednoczonych i Polski jest fundamentalna dla bezpieczeństwa Europy Środkowej. Wraz z nowymi wytycznymi, które Waszyngton i Warszawa podpisały w 2016 r. sojusz ten nigdy nie był silniejszy i

READ MORE
Militarna strategia a konwencjonalne odstraszanie

Militarna strategia a konwencjonalne odstraszanie

Co ma wspólnego strategia i konwencjonalne odstraszanie? Wydaje mi się, że obie te rzeczy są bezpośrednio powiązane z kwestią jak siły zbrojne danego narodu mają być użyte, aby osiągnąć specyficzne

READ MORE
Rusza kampania promocyjna Agencji Wywiadu

Rusza kampania promocyjna Agencji Wywiadu Popular

Agencja Wywiadu ma nową stronę internetową, Agencja Wywiadu pojawiła się na Twitterze, teraz Agencja Wywiadu rusza ze swoją kampanią promocyjną. A to dopiero początek, czeka nas cała seria kampanii informacyjnych

READ MORE
„Agencja badań internetowych” – czyli propaganda po rosyjsku

„Agencja badań internetowych” – czyli propaganda po rosyjsku

Agencja badań internetowych – taką nazwę nosi rosyjska organizacja, realizująca masową propagandę w mediach społecznościowych. Głównym celem działalności organizacji jest wpływ na opinię publiczną poprzez szerzenie w mediach internetowych dezinformacji,

READ MORE
Wzbierający sztorm USA-Chiny

Wzbierający sztorm USA-Chiny

Wojny były są i będą, ale nie wszystkie niosą ten sam potencjał destrukcji i zmian w systemie. Czym innym jest wojna Armenia-Azerbejdżan ciągnąca się od kilku dekad, a czym innym

READ MORE
Słowo roku – tylko konkurs?

Słowo roku – tylko konkurs?

Vape, selfie Mniej więcej co roku opinię publiczną elektryzuje informacja o wyborze kolejnego słowa roku  wybieranego w plebiscycie słownika oxfordzkiego. Ten specyficzny, ale elitarny konkurs wyłania każdego roku jedno najbardziej

READ MORE
Czy Polska potrzebuje komunikacji strategicznej?

Czy Polska potrzebuje komunikacji strategicznej?

Środowisko informacyjne Niewątpliwie od jakiegoś czasu środowisko informacyjne Europy bombardowane jest niezliczoną ilością treści, szczególnie takich które mają charakter dezinformacyjny czy propagandowy. Identyfikacja i dalsza analiza tego zjawiska wskazuje na

READ MORE
Wilczy sojusz Chiny – Rosja

Wilczy sojusz Chiny – Rosja

Najpotężniejsze i najbardziej wydajne w zabijaniu i niszczeniu są mocarstwa lądowe. To ich armie mogą przenosić najwięcej potęgi, więcej niż lotniskowce, krążowniki, okręty podwodne czy nawet bombowce strategiczne i pociski

READ MORE
Nie wysyłać broni na Ukrainę

Nie wysyłać broni na Ukrainę

Ukraiński kryzys trwa już ponad trzy lata, ale Rosja osiągnęła swój cel. Separatyści okopali się na swoich pozycjach we wschodniej Ukrainie, a prezydent Władimir W. Putin nie przejawia żadnych oznak

READ MORE
Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

Niegdyś słabsze mocarstwa, jak Prusy lub Austria mogły poprawić swoją pozycję przez zawarcie sojuszu, który uzupełniał siłę ich wojsk siłą obcych armii. Czy dzisiaj średnie państwa europejskie takie, jak Wielka

READ MORE
Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

Bez przerwy słyszę od komentatorów, dyplomatów i polityków – w różnych mediach – że Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla Ameryki. Jeśli bliżej przyjrzymy się twardym faktom, ten wykreowany

READ MORE
Jack Ryan czyli Tom Clancy wielkim pisarzem był…

Jack Ryan czyli Tom Clancy wielkim pisarzem był…

Tom Clancy wielkim pisarzem był… To truizm, leczy w momencie, kiedy poznajemy bliżej Jacka Ryan’a stwierdzenie to nabiera ważkości. Aby wyjaśnić kim był Ryan najpierw trzeba jednak opowiedzieć kilka słów

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków

Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków Popular

W dniu dzisiejszym (1 września 2016 r.) posłanka Katarzyna Lubnauer w imieniu partii .Nowoczesna Ryszarda Petru, zażądała od Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, wyjaśnień w sprawie tragicznej śmierci operatora GROM. Posłanka Lubnauer

READ MORE
Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych

Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych Popular

Jeszcze tylko miesiąc pozostał zainteresowanym na złożenie wniosku przez kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. 30 września 2016 r. upływa termin dla cywili ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia „Commando”

READ MORE
Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

Szef MON Antoni Macierewicz spotkał się z dziennikarzami po raz pierwszy w miejscu, gdzie w lipcu odbędzie się szczyt NATO, na Stadionie Narodowym. Wyjaśniał, że wszelkie publikacje o przeniesieniu szczytu

READ MORE
Polityczna gra służbami

Polityczna gra służbami

Służby są apolityczne, no przynajmniej z zasady. Podlegają cywilnemu nadzorowi, ba, nawet część z nich jest cywilna. Ów nadzór wynika z zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Jednakże cywilny nadzór to

READ MORE
Wojskowy rytuał salutowania

Wojskowy rytuał salutowania

Stara maksyma mówi, że jak nas widzą tak nas piszą ma szczególne zastosowanie w wojsku. W dzisiejszych czasach kiedy to wystąpienia żołnierzy nie tylko są relacjonowane na żywo ale także

READ MORE
Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Mało kto wie o Izbie Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego mieszczącej się w podziemiach siedziby Służby Kontrwywiadu Wojskowego przy ul. Oczki 1. Ta trudna jak na muzeum lokalizacja jest przyczyną, że

READ MORE
Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Dzisiejsze (2 stycznia 2016 r.), internetowe wydanie Deutsche Welle informuje, iż Niemcy chcą zacieśnić współpracę ze służbami specjalnymi państw trzecich. Jest to pokłosie niedoszłych, sylwestrowych zamachów terrorystycznych w Monachium. W

READ MORE
Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Kończy się rok 2015, rok wielu wydarzeń i zmian, często tragicznych w skutkach. Na naszych łamach poruszaliśmy wiele tematów będących na ustach świata. Staraliśmy się przedstawiać wydarzenia i fakty nie

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Polski rząd zapowiada wprowadzenie pierwszej w historii III RP ustawy antyterrorystycznej, mylonej przez dziennikarzy z zapisami o kontroli operacyjnej. Czy faktycznie potrzebujemy takiej ustawy, czy może wystarczy zmienić Ustawę o

READ MORE
Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

W dniach 9 – 10 listopada 2015 r. na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe „Współpraca organów ścigania i innych instytucji państwowych w zakresie ochrony

READ MORE
Wystąpienie Trumpa – lekcja dla świata zachodniego

Wystąpienie Trumpa – lekcja dla świata zachodniego

Wymiar ekonomiczny – czy tylko? Wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa to oprócz charakteru politycznego przekazanie pewnego sygnału politycznego. Stanowiła ona także drogowskaz dla świata i cywilizacji zachodniej. Można się zgadzać

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych”

Z biblioteczki Artura D. #9: „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” Popular

W ramach cyklu „Z biblioteczki Artura D.” po raz kolejny pojawia się pozycja dotycząca terroryzmu i ponownie w ujęciu mocno naukowym. „Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych” to dzieło czworga specjalistów (A. Nowakowska

READ MORE
Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

Deradykalizacja a nie kryminalizacja? Inne sposoby walki z islamskim terroryzmem

W krótszej perspektywie czasowej możemy, niestety, spodziewać się ciągle dużej liczby ataków terrorystycznych na terenie Europy. Co do deradykalizacji – tak, na jej efekty trzeba czekać i jej wielkim problemem

READ MORE
Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”

Z biblioteczki Artura D. #8: „Terroryzm międzynarodowy”

Po raz kolejny wracamy z cyklem czytelniczym „Z biblioteczki Artura D.”. Tym razem zapowiadana już poprzednio, recenzja drugiego, uzupełnionego wydania „Terroryzmu międzynarodowego” prof. Tomasza R. Aleksandrowicza. Zwłoka ma swój mały

READ MORE
Polska w walce z tzw. państwem islamskim

Polska w walce z tzw. państwem islamskim Popular

Postanowieniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy Polska wyśle dwa Polskie Kontyngenty Wojskowe do wsparcia globalnej koalicji w walce z tzw. państwem islamskim. Do Kuwejtu uda się komponent lotniczy w sile 150

READ MORE
My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

Dramatyczny konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował śmierć setki tysięcy ludzi, z których połowa to  były dzieci. Domy większości migrantów są zniszczone, nie mają oni zapewnionych podstawowych warunków do życia. Ci, którym udało

READ MORE
Dobremu wiatr w oczy

Dobremu wiatr w oczy

Dobrzy ludzie mają trudniej. Muszą przestrzegać zasad i reguł, które nie krępują złoczyńców. Dlatego tak skomplikowanym zadaniem jest uzyskanie przewagi w walce z przestępcami i terrorystami korzystającymi z udogodnień globalnego

READ MORE
Falowość terroryzmu

Falowość terroryzmu

Terroryzm – zjawisko, które w ostatnich latach jest poruszane przez wielu specjalistów.  Jednak czy różnorodność definicji pomaga w zrozumieniu działań terrorystów? Analizując zjawisko terroryzmu należy odnieść się do tzw. „falowości

READ MORE
Superterroryzm zagraża Europie

Superterroryzm zagraża Europie

Po ostatnich zamachach terrorystycznych w Brukseli, świat obiegła szokująca wiadomość: terroryści planowali atak na podbrukselską elektrownię atomową. Poniżej kilka słów o tym, czy i dlaczego takie zagrożenia są realne oraz

READ MORE
Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

Koniec „białych” rękawiczek w walce z terroryzmem

Zamachy terrorystyczne te dzisiejsze, czy niedawne w Paryżu uświadamiają jedno: jesteśmy cały czas jeden krok za „banditos” i najwyższy czas to zmienić. Aby to zrobić, musimy zdjąć „białe” rękawiczki z

READ MORE
Antyterroryzm po polsku

Antyterroryzm po polsku

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz zapowiedział udział Polski w walce z tzw. państwem islamskim. Zapowiedź ta padła w kwaterze głównej NATO, w efekcie spotkania sojuszniczych ministrów obrony. Zaangażowanie Polski w

READ MORE