Wojna w Donbasie – próba odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu

Wojna w Donbasie – próba odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu

LIP 29, 2015
1098 VIEWS
Wojna w Donbasie – próba odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu

Wojna w Donbasie stała się próbą odwrócenia uwagi świata od aneksji Krymu. Warto rozpatrzyć tą opcję w której wojna w Donbasie – to tylko sposób destabilizacji politycznej oraz ekonomicznej sytuacji Ukrainy. Prezydent Putin wysyłając swoich najemników na wschód chciał wszelkimi sposobami doprowadzić do tego, aby cała wspólnota światowa zapomniała o nielegalnym zajęciu tego półwyspu przez Rosję. To się udało i już po kilku miesiącach od przyłączenia półwyspu , cały świat skoncentrował się na wschodzie Ukrainy i na nowym konflikcie sztucznie stworzonym przez prorosyjskich polityków oraz separatystów.

Zarys historyczny

Analizując proces aneksji Krymu, należałoby zwrócić uwagę na uwarunkowania zarówno historyczne jak i wydarzenia obecne. Strona Rosyjska, anektując Krym opierała się głównie na argumentach historycznych[1]. Jednym z nich było powiązanie chrztu Włodzimierza Wielkiego i Rusi Kijowskiej. Ukraina w swoim powiązaniu z Krymem, mogłaby używać takich samych argumentów, ponieważ każda ze stron miała powiązania z Włodzimierzem Wielkim i Rusią Kijowską, które stanowią do tej pory, wspólne dziedzictwo.

Warunki legislacyjne

W 1954 r. Krym został przyłączony do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (zwana dalej USRR), tym samym sprawa przekazania półwyspu już dawno została zamknięta. Aktem prawnym normującym zmianę granic, był art. 24 ZSRR[2], w którym napisano, że zmiana granic może nastąpić tylko i wyłącznie przy podjęciu takiej decyzji przez Wysoką Radę ZSRR, która po złożeniu wniosku przez Głównego Sekretarza ZSRR, podjęła decyzję o przyłączeniu półwyspu do USRR. Na początkowym etapie procesu przekazywania Krymu, ujawniło się szereg problemów, jak chociażby brak poparcia ze strony polityków Związku Radzieckiego, to ostatecznie przyłączenie Krymu zostało zawarte na podstawie zmiany art. 14 Konstytucji ZSRR z 5 grudnia 1936 r. Zmiana tego artykułu Rosyjskiej Federacji Socjalistycznej Republik Radzieckich polegająca na usunięciu Krymu ze składu RFSRR, co było traktowane jako wyrażenie zgody na przeniesienie regionu do innej republiki radzieckiej.

Warunki gospodarcze oraz migracyjne

Na Krymie od końca II wojny światowej istniał duży problem, związany z migracją. Dla piastującego wtedy stanowisko I sekretarza, Nikity Chruszczowa, Krym był obciążeniem, z tego też względu, iż trudno było nim zarządzać z Moskwy. W 1944 r. na Krymie rozpoczął się proces deportacji narodów, w którym wysiedleni zostali Tatarzy, Grecy, Bułgarzy[3]. Po deportacji sytuacja w Krymie uległa pogorszeniu, głównie ze względu na trudną sytuację gospodarczą i ekonomiczną. W porównaniu do poprzednich lat produkcja zboża spadła prawie pięć razy, kryzys dopadł także produkcję tytoniu i owoców. Wskazane wyżej czynniki i nasilający się kryzys spowodował konieczność zmian, reform i powrotu ludności na półwysep. Chruszczow postanowił przekazać Krym USRR, ponieważ uważał, iż taki problem łatwiej będzie rozwiązać, przy zarzadzaniu z Kijowa i przy zasiedleniu tego półwyspu Ukraińcami. Najbardziej przekonującymi argumentami podjęcia takiej decyzji były uwarunkowania historyczne, gospodarcze i kulturowe. Wtedy jeszcze nikt nie mógł pomyśleć o tym, że w przyszłości scenariusz rozwinie się w kierunku niepodległości Ukrainy. Chruszczow był pewien tego, że Krym i tak będzie w ZSRR, tylko przyłączony do USRR, czyli wszystkie problemy z niego wynikające miały spaść na rząd w Kijowie.

Po ogłoszeniu niepodległości Ukrainy w 1991 roku, Krym stał się Autonomiczną Republiką Krymską w składzie Ukrainy. Było kilka prób przeprowadzenia referendum, oraz stworzenia niepodległego półwyspu, ale to się nie udało. Dopiero za rządów Leonida Kuczmy sytuacja bardziej się ustabilizowała, ponieważ została przyjęta Konstytucja ARK.

Aktualnym problemem pozostawała kwestia Floty Czarnomorskiej (rosyjskiej), która stacjonowała w Sewastopolu. Według ukraińskich przepisów na jej terytorium zabronione jest stacjonowanie obcych wojsk oraz wojskowych jednostek[4]. Rosyjska flota była wyjątkiem, pozwolono jej stacjonować na terytorium państwa ukraińskiego do roku 2017. W kwietniu, 2010, obecny wtedy prezydent Ukrainy, Wiktor Janukowycz, podpisał „Porozumienia charkowskie[5]”. Na podstawie tych umów okres stacjonowania Floty był przedłużony do roku 2042.

Przeprowadzenie referendum i aneksja półwyspu

Od czasów niepodległości Ukrainy pytanie o powrocie Krymu do Rosji było niejednokrotnie poruszane poprzez rosyjskich polityków, politologów oraz historyków. Putin niejednokrotnie w swoich przemówieniach wspominał o powrocie Krymu. Wydarzenia 2014 roku na Ukrainie zmieniły cały bieg historii tego państwa. Kreml stracił możliwość wdrażania swych interesów poprzez prorosyjskich polityków. Postanawiając wziąć rewanż, Prezydent Putin podjął próbę przeprowadzenia referendum i odzyskania Krymu. Referendum ze strony rosyjskiej było postrzegane, jako legalne, opierające się na ustawach prawnych. Ze strony ukraińskiej, oraz przeważającą częścią opinii międzynarodowej jest to postrzegane, jako łamanie prawa międzynarodowego, naruszanie granic państwa, oraz okupację terytorium półwyspu.

W nocy z 26 na 27 luty, na ulicach Krymu pojawiły się nieoznakowane jednostki wojskowe (popularnie nazywane zielone ludziki). Ich główne zadanie polegało na zajęciu budynków administracji oraz przyjęcie pod swoją kontrolę jednostek wojskowych, przynależących do armii Ukraińskiej. Po wykonaniu tych zadań nad budynkami administracji pojawiła się flaga rosyjska. Równocześnie z tą interwencją odbywały się zmiany we władzy ARK. Mohylów, który wtedy piastował stanowisko naczelnego ministra ARK został usunięty, ze względu na jego wsparcie zmian władz na Ukrainie i Euromajdanu. Na czele półwyspu stanął Siergiej Aksionow, który jest liderem „Rosyjskiej Jedności”, partia która nigdy nie zebrała więcej niż 1-2% głosów w wyborach miejscowych. Po objęciu tego stanowiska podporządkował on sobie wszystkie wojska półwyspu i oficjalnie zwrócił się do Prezydenta Putina o wsparcie i pomóc w „stabilizacji sytuacji”. Rosyjskie wojska, które już stacjonowały na Krymie przyjęli władzę. Ukraińscy żołnierzy bez walki opuścili terytorium baz wojskowych. W mediach zostało ogłoszone, że odbędzie się referendum, w którym nie zapowiedziano przyłączenia do innego państwa, lecz ustabilizowanie sytuacji na danym terytorium. Jednak od samego początku jasne było, że celem referendum jest przyłączenie do Rosji. W samej deklaracji o niepodległość ARK były następujące założenia: w celu połączenia się z Rosją zarządzane jest referendum na podstawie którego ogłaszają niepodległość i występują z prośbą przyjęcia w skład Rosyjskiej Federacji. Również pytanie referendalne nie było skonstruowane w klasyczny sposób, tj. pytanie + odpowiedzi TAK / NIE do wyboru. Uczestnikom referendum postawiono następujące pytania: 1) Czy jesteś za zjednoczeniem Krymu z Rosją na prawach podmiotu FR? 2) Czy jesteś za przywróceniem Konstytucji Republiki Krym z 1992 roku i statusem Krymu jako części Ukrainy? Głosujący nie mieli możliwości nie głosowania na te opcje. Wiadomo, że nikt nie będzie chciał wybierać dla siebie gorszej opcji. Kart do głosowania wydrukowano około 2, 2 mln. sztuk, co przekracza liczbę osób głosujących, o 400 tysięcy osób. Żadnych przedstawicieli międzynarodowych nie dopuszczono do miejsc przeprowadzenia referendum[6], ale w rosyjskich mediach była podana informacja o przedstawicielach z USA, Izraelu oraz Chin, którzy nadzorują proces[7]. Nie dopuszczano oficjalnych przedstawicieli instytucji zachodnich, natomiast przyjeżdżały tam prywatne osoby. W miejscach, gdzie mieszkają w większości Tatarzy, a dokładnie w mieście Bachczysaraj, głosowanie się nie odbywało, ponieważ nie było chętnych do tworzenia komisji wyborczej. Na listach wyborców znajdowały się osoby rosyjskiego obywatelstwa, „zielone ludziki”, czyli rosyjscy żołnierzy. Wyniki referendum były następujące: 96,77% poparcia wejścia do Federacji Rosyjskiej. Dzień po wygłoszeniu wyników do Putina została wysłana prośba o przyłączeniu półwyspu do Rosji. 18 marca umowa o przyjęcie Krymu w skład Rosji. Wyniki referendum uznały tylko kilka państw: Korea Północna, Białoruś, Mongolia, Syria, Kazachstan oraz Kirgizja. Z tej okazji w Rosji odbyły się liczne koncerty, festiwale oraz inne wydarzenia wspierające i promujące aneksje Krymu.

Aneksja Krymu została uznana za nielegalną przez wiele organizacji międzynarodowych, między innymi Rada Europy oraz ONZ. Takie podejście wyżej wspomnianych organizacji do aneksji Krymu jeszcze raz podkreśla ważność nie uznawania referendum oraz próbę podjęcia działań do przywrócenia stanu poprzedniego, czyli powrót półwyspu Krymskiego w skład Ukrainy.

Jak Rosja zmieniła Krym

Po aneksji Krymu na półwyspie zmieniło się wiele rzeczy. Po pierwsze, prawo, obecnie regulacje prawne obchodzą się na podstawie Konstytucji rosyjskiej. Po drugie, zmieniła się waluta, zamiast hrywny pojawiły się ruble, co od razu spowodowało kryzys ekonomiczny. Ceny na produkty wzrosły o 45%, ceny na transport publiczny również wzrosły o kilka procent[8]. Po trzecie, zmiana obywatelstwa. Dla wszystkich, którzy chcieli zostawić sobie ukraińskie obywatelstwo pojawiały się problemy z wypłatami pensji oraz emerytur, ludzie nie mogli otrzymać żadnych usług i byli traktowani, jako obcokrajowcy. Również ze zmianą obywatelstwa pojawił się problem dostania wiz do innych krajów. Pojawiły się problemy z dostarczaniem wody słodkiej oraz z dostawą prądu. Wielkie przemówienia Putina w których on wspominał o rozwoju turystycznym regionu zostały tylko wspomnieniem. Miejsce kiedyś najbardziej popularne wśród turystów stało się pustką.

Podsumowanie

Aneksja Krymu – to próba przywrócenia wpływów rosyjskich na terytorium Ukrainy. Jest wiele czynników, które spowodowały tą sytuację: Flota Czarnomorska były sposobem wejścia na półwysep; podejście Rosji do Ukrainy, jako do strefy swych wpływów i wdrażania swej polityki; wymiar ideologiczny, kulturowy oraz imperialistyczny.

Ze względu na to, że niemal od razu po aneksji półwyspu rozpoczęły się działania zbrojne we wschodniej części Ukrainy trudno prognozować jakimi będą skutki aneksji półwyspu. Aneksja Krymu była częścią zmian, które się wydarzyły na Ukrainie w ciągu ostatniego roku. Po zwycięstwie „Rewolucji Godności” Rosja się odpłaciła za stratę swoich wpływów na Ukrainie aneksją Krymu. Obecnie Rosja nie jest oficjalnie zaangażowana w konflikt w Donbasie. Ze względu na tą agresję relacje Rosji z Zachodem bardzo się zaostrzyły. Fala sankcji przeciwko temu państwu oraz przeciwko niektórym politykom mocno uderzyła w ekonomię Rosji. Trudno prognozować jak dalej się potoczą losy Donbasu oraz w jakim kierunku rozwinie się scenariusz na półwyspie Krymskim. Oczywistą jest jedna rzecz, że Krym stał się bardzo drogą „zachcianką” Putina, która znacząco się odbije na rosyjskim budżecie. Dopóki status Krymski nie będzie uregulowany to półwysep nie będzie miał żadnego wsparcia finansowego ze strony Ukrainy czy Zachodu. Ukraińska władza deklaruje, że Krym ma powrócić na Ukrainę, lecz obecna sytuacja międzynarodowa i relacje z Rosją udowadniaj, że w najbliższym czasie to nie jest możliwym.

Biorąc pod uwagę aktualną pozycję Rosji, Ukrainy i stron trzecich czyli państw Zachodnich ewentualne negocjacje w sprawie Półwyspu Krymskiego stoją w martwym punkcie. Warto zauważyć, że zdolność do skupienia się na krymskim problemu w ukraińskich przywódców pojawi się tylko po rozliczeniu sytuacji w Donbasie, co na razie nie jest możliwym.

[1] M. Milczanowski, Referendum and territorial claim as a justification of annexition : Crimea casus,https://mmilczanowski.wordpress.com/category/international-politics-and-security/ukrainian-conflict/, z dnia 28.07.2015

[2]Konstytucja ZSRR z 1936 roku, http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/, z dnia 17.06.15

[3] A. Rudewycz, 7 faktów o oddaniu Krymu Ukrainie, http://russian7.ru/2014/02/7-faktov-o-peredache-kryma-ukraine/, z dnia 17.06.15

[4] Ustawa Ukrainy №3273 o Zakazie stacjonowania obcych baz wojskowych na terytorium Ukrainy, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF2IX00A.html, z dnia 01.07.2015

[5] Договір Януковича і Медведєва про базування флоту до 2042 року, http://www.pravda.com.ua/articles/2010/04/22/4956018/, z dnia 17.06.15

[6] Международными наблюдателями” на крымском „референдуме” были только пророссийские политики и маргинальные фрики. http://censor.net.ua/photo_news/276334/mejdunarodnymi_nablyudatelyami_na_krymskom_referendume_byli_tolko_prorossiyiskie_politiki_i_marginalnye, z dnia 17.06.15

[7]Международние наблюдатиле на референдуме в Криму провели прес-конференцию https://www.youtube.com/watch?v=ivNj7g9wffw, z dnia 17.06.15

[8]„Хроніки півострова, анексія Криму», http://journal.112.ua/krym-ua/, z dnia 28.06.15

Yana Cherniak

Yana Cherniak

Członek Z-Centrum ds. Rozwiązywania Konfliktów, Europejski Instytut Bezpieczeństwa

PODOBNE ARTYKUŁY

Komunikacja strategiczna w praktyce

Komunikacja strategiczna w praktyce

Ostatni tydzień przyniósł nadzwyczajną aktywność Izraela w kontekście procedowanej przez Rząd Polski Ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach

READ MORE
Polska nie powinna ulec Izraelowi

Polska nie powinna ulec Izraelowi

Państwa mają różne cele w swojej polityce narodowej, niemniej najważniejszy to przetrwanie narodu. Oczywiście jest to radykalne uproszczenie czynione dla dobra zrozumienia rzeczywistości jaka nas otacza. Nie ważne czy owo

READ MORE
Czas kupić amerykański system obrony powietrznej Patriot

Czas kupić amerykański system obrony powietrznej Patriot

Relacja Stanów Zjednoczonych i Polski jest fundamentalna dla bezpieczeństwa Europy Środkowej. Wraz z nowymi wytycznymi, które Waszyngton i Warszawa podpisały w 2016 r. sojusz ten nigdy nie był silniejszy i

READ MORE
Militarna strategia a konwencjonalne odstraszanie

Militarna strategia a konwencjonalne odstraszanie

Co ma wspólnego strategia i konwencjonalne odstraszanie? Wydaje mi się, że obie te rzeczy są bezpośrednio powiązane z kwestią jak siły zbrojne danego narodu mają być użyte, aby osiągnąć specyficzne

READ MORE
„Agencja badań internetowych” – czyli propaganda po rosyjsku

„Agencja badań internetowych” – czyli propaganda po rosyjsku

Agencja badań internetowych – taką nazwę nosi rosyjska organizacja, realizująca masową propagandę w mediach społecznościowych. Głównym celem działalności organizacji jest wpływ na opinię publiczną poprzez szerzenie w mediach internetowych dezinformacji,

READ MORE
Wzbierający sztorm USA-Chiny

Wzbierający sztorm USA-Chiny

Wojny były są i będą, ale nie wszystkie niosą ten sam potencjał destrukcji i zmian w systemie. Czym innym jest wojna Armenia-Azerbejdżan ciągnąca się od kilku dekad, a czym innym

READ MORE
Wilczy sojusz Chiny – Rosja

Wilczy sojusz Chiny – Rosja

Najpotężniejsze i najbardziej wydajne w zabijaniu i niszczeniu są mocarstwa lądowe. To ich armie mogą przenosić najwięcej potęgi, więcej niż lotniskowce, krążowniki, okręty podwodne czy nawet bombowce strategiczne i pociski

READ MORE
Nie wysyłać broni na Ukrainę

Nie wysyłać broni na Ukrainę

Ukraiński kryzys trwa już ponad trzy lata, ale Rosja osiągnęła swój cel. Separatyści okopali się na swoich pozycjach we wschodniej Ukrainie, a prezydent Władimir W. Putin nie przejawia żadnych oznak

READ MORE
Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

Europejskie siły nuklearne: polityczna fikcja czy kwestia czasu?

Niegdyś słabsze mocarstwa, jak Prusy lub Austria mogły poprawić swoją pozycję przez zawarcie sojuszu, który uzupełniał siłę ich wojsk siłą obcych armii. Czy dzisiaj średnie państwa europejskie takie, jak Wielka

READ MORE
Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

Czy Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla USA?

Bez przerwy słyszę od komentatorów, dyplomatów i polityków – w różnych mediach – że Egipt i Syria mają strategiczne znaczenie dla Ameryki. Jeśli bliżej przyjrzymy się twardym faktom, ten wykreowany

READ MORE
NATO jest realne czy liberalne?

NATO jest realne czy liberalne?

Według pracy Stephena M. Walt’a „The Origins of Alliances” najważniejszy zewnętrzny czynnik determinujący spójność sojuszy to realne zagrożenie. Aspektami wtórnymi są intencje agresora, jego bliskość geograficzna, militarne zdolności: ofensywne lub

READ MORE
Mity i fakty: ZAPAD 2017

Mity i fakty: ZAPAD 2017

Ćwiczenia wojskowe ZAPAD 2017, które odbędą się na Białorusi we wrześniu przyciągają coraz większą uwagę krajowej i zachodniej prasy. Według napływających doniesień można odtworzyć trzy scenariusze rosyjsko-białoruskich manewrów. Pierwszy, to

READ MORE
Jak osiodłać nuklearną błyskawicę?

Jak osiodłać nuklearną błyskawicę?

W ostatnich miesiącach cały świat doświadcza gorącej debaty, jaki jest najlepszy sposób dla Waszyngtonu i Seulu, aby odpowiedzieć na nuklearną aktywność Kim Dzong Una. Stany Zjednoczone uszczelniają i tak już

READ MORE
Analitycy od „wojen informacyjnych” pilnie poszukiwani!

Analitycy od „wojen informacyjnych” pilnie poszukiwani!

Sytuacja społeczno – polityczna w Polsce w ostatnim czasie przyciąga ponadstandardową uwagę zarówno niemieckich publicystów, ekspertów od „spraw polskich”, jak też niektórych niemieckich polityków. Pewna część ich publicznych wypowiedzi może

READ MORE
O rosyjsko – chińskich manewrach na Bałtyku

O rosyjsko – chińskich manewrach na Bałtyku

U schyłku lipca na wodach Morza Bałtyckiego odbyły się wspólne manewry flot wojennych Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republiki Ludowej. Ćwiczenia trwały w dniach 24 – 28 lipca. Oba mocarstwa postanowiły

READ MORE
Przedwyborcza Francja w relacjach z Rosją

Przedwyborcza Francja w relacjach z Rosją

Marine Le Pen, kandydatka na prezydenta Francji w wyborach 2017 – jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci politycznych Europy. Jej skrajnie prawicowe wypowiedzi dotyczące przyszłości UE, relacji z Rosją albo

READ MORE
Więźniowie polityczni Kremla

Więźniowie polityczni Kremla

Historia Nadiyi Savchenko, do niedawna więźnia politycznego Putina, była jedną z najbardziej medialnych spraw na całym świecie. Dzisiaj, deputowana od partii „Batkiwszczyna” w Radzie Najwyższej Ukrainy Nadiya reformuje kraj, próbuje

READ MORE
Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego broń atomowa nie zwiększy bezpieczeństwa Polski?

Pod koniec 2015 r. medialne poruszenie w kraju wyzwoliły słowa podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Szatkowskiego o ewentualnej możliwości przekazania Polsce broni atomowej przez USA. Z powodu informacyjnego

READ MORE
Czy Wojsko Polskie budzi grozę?

Czy Wojsko Polskie budzi grozę? Popular

Chcę postawić zdecydowaną i prawdziwą tezę, że Siły Zbrojne RP są bez porównania i bezwzględnie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, Wojsko Polskie ma wiele słabości na różnych obszarach: od

READ MORE
Cele pokazu siły Putina

Cele pokazu siły Putina

Władze i społeczeństwa państw strefy euroatlantyckiej z niepokojem patrzą na aktualną działalność prezydenta Rosji Władimira Putina. Czy faktycznie należy się obawiać rosyjskich manewrów? Jakie cele przyświecają rosyjskiemu przywódcy? Jak pokazuje

READ MORE
Polska jako jedyna w Europie znacząco zwiększy budżet obronny

Polska jako jedyna w Europie znacząco zwiększy budżet obronny

Sytuacja gospodarcza i pozostające na niezmiennym poziomie budżety państw na obronność powodują, że gospodarka światowa coraz bardziej uniezależnia się od rozwoju sektora wojskowego. Wydatki 50 państw-liderów w dziedzinie obronności będą

READ MORE
Amerykańska tarcza przeciwrakietowa w Europie

Amerykańska tarcza przeciwrakietowa w Europie

W ostatniej dekadzie Stany Zjednoczone kilka razy zmieniały swoje plany dotyczące tzw. „tarczy przeciwrakietowej” w Europie. Wątek ten dotyczył również Polski w 2009 r., kiedy administracja prezydenta Obamy ogłosiła realizację

READ MORE
Nasza Nadiya

Nasza Nadiya

25 maja o godzinie 15:00 ukraińskiego czasu na lotnisku w Kijowie wylądował samolot, który przywiózł naszą Nadije do domu. Ukraiński pilot Nadiya Savchenko, która trafiła do niewoli rosyjskiej, podczas walk

READ MORE
My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

My vs Oni: niewypowiedziana wojna współczesnych czasów

Dramatyczny konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował śmierć setki tysięcy ludzi, z których połowa to  były dzieci. Domy większości migrantów są zniszczone, nie mają oni zapewnionych podstawowych warunków do życia. Ci, którym udało

READ MORE
Ukraina vs Rosja: przyszłość ukraińsko-rosyjskich relacji

Ukraina vs Rosja: przyszłość ukraińsko-rosyjskich relacji

Od 2014 roku pomiędzy Rosją, a Ukrainą trwa wojna hybrydowa. Liczne spotkania liderów wielkich mocarstw oraz działania międzynarodowej dyplomacji nie są w stanie rozwiązać konfliktu w Donbasie. Ciągłe negocjacje nie

READ MORE
Operacje humanitarne elementem bezpieczeństwa państwa

Operacje humanitarne elementem bezpieczeństwa państwa

Stosując prosty, dychotomiczny podział  bezpieczeństwa na wewnętrzne i zewnętrzne i jednocześnie nakładając na niego kalkę z interesami i celami narodowymi, możemy łatwo zaobserwować, że wzmacnianie np. poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez

READ MORE
Tureckie szachy czyli geopolityka XXI wieku

Tureckie szachy czyli geopolityka XXI wieku

Przemyślane działania tureckiego rządu przynoszą oczekiwane skutki, Ankara doskonale wykorzystuje zaistniałe okoliczności do realizacji swych politycznych celów na arenie międzynarodowej, przez co Turcja staje się coraz ważniejszym graczem światowej rozgrywki

READ MORE
Brytyjska Policja i jej współczesne oblicze – struktura, zadania i „apolityczność”…

Brytyjska Policja i jej współczesne oblicze – struktura, zadania i „apolityczność”…

Zanim przystąpię do krótkiego omówienia współczesnego oblicza Brytyjskej Policji warto przybliżyć jej strukturę i historię powstania, gdyż zdaniem wielu brytyjskich uczonych to właśnie historia wraz z czynnikami społeczno – ekonomicznymi

READ MORE
Rusza kampania promocyjna Agencji Wywiadu

Rusza kampania promocyjna Agencji Wywiadu Popular

Agencja Wywiadu ma nową stronę internetową, Agencja Wywiadu pojawiła się na Twitterze, teraz Agencja Wywiadu rusza ze swoją kampanią promocyjną. A to dopiero początek, czeka nas cała seria kampanii informacyjnych

READ MORE
Jack Ryan czyli Tom Clancy wielkim pisarzem był…

Jack Ryan czyli Tom Clancy wielkim pisarzem był…

Tom Clancy wielkim pisarzem był… To truizm, leczy w momencie, kiedy poznajemy bliżej Jacka Ryan’a stwierdzenie to nabiera ważkości. Aby wyjaśnić kim był Ryan najpierw trzeba jednak opowiedzieć kilka słów

READ MORE
Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków

Wykorzystywanie śmierci operatora GROM przez polityków Popular

W dniu dzisiejszym (1 września 2016 r.) posłanka Katarzyna Lubnauer w imieniu partii .Nowoczesna Ryszarda Petru, zażądała od Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, wyjaśnień w sprawie tragicznej śmierci operatora GROM. Posłanka Lubnauer

READ MORE
Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych

Trwa nabór do OS Commando dla kandydatów do Wojsk Specjalnych Popular

Jeszcze tylko miesiąc pozostał zainteresowanym na złożenie wniosku przez kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. 30 września 2016 r. upływa termin dla cywili ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia „Commando”

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna – fakty i mity

Ustawa antyterrorystyczna wzbudza wśród obywateli wielkie emocje. Jak się jednak okazuje, w większości niepotrzebnie gdyż ów emocje podgrzewają głównie politycy, realizując swoje polityczne cele. Najczęściej bazują oni na niskich pobudkach, grając

READ MORE
Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

Szczyt NATO w Rydze? Macierewicz krytykuje dezinformację niemieckich mediów

Szef MON Antoni Macierewicz spotkał się z dziennikarzami po raz pierwszy w miejscu, gdzie w lipcu odbędzie się szczyt NATO, na Stadionie Narodowym. Wyjaśniał, że wszelkie publikacje o przeniesieniu szczytu

READ MORE
Polityczna gra służbami

Polityczna gra służbami

Służby są apolityczne, no przynajmniej z zasady. Podlegają cywilnemu nadzorowi, ba, nawet część z nich jest cywilna. Ów nadzór wynika z zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Jednakże cywilny nadzór to

READ MORE
Wojskowy rytuał salutowania

Wojskowy rytuał salutowania

Stara maksyma mówi, że jak nas widzą tak nas piszą ma szczególne zastosowanie w wojsku. W dzisiejszych czasach kiedy to wystąpienia żołnierzy nie tylko są relacjonowane na żywo ale także

READ MORE
Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Muzeum tajne przez poufne: 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Mało kto wie o Izbie Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego mieszczącej się w podziemiach siedziby Służby Kontrwywiadu Wojskowego przy ul. Oczki 1. Ta trudna jak na muzeum lokalizacja jest przyczyną, że

READ MORE
Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Niemieckie błędne koło bezpieczeństwa

Dzisiejsze (2 stycznia 2016 r.), internetowe wydanie Deutsche Welle informuje, iż Niemcy chcą zacieśnić współpracę ze służbami specjalnymi państw trzecich. Jest to pokłosie niedoszłych, sylwestrowych zamachów terrorystycznych w Monachium. W

READ MORE
Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Służby, uchodźcy, terroryzm, Ukraina, Rosja – rok 2015 na Sztab.org

Kończy się rok 2015, rok wielu wydarzeń i zmian, często tragicznych w skutkach. Na naszych łamach poruszaliśmy wiele tematów będących na ustach świata. Staraliśmy się przedstawiać wydarzenia i fakty nie

READ MORE
Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Ustawa antyterrorystyczna – konieczność czy nadmuchany balon

Polski rząd zapowiada wprowadzenie pierwszej w historii III RP ustawy antyterrorystycznej, mylonej przez dziennikarzy z zapisami o kontroli operacyjnej. Czy faktycznie potrzebujemy takiej ustawy, czy może wystarczy zmienić Ustawę o

READ MORE
Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

Ochrona interesów RP i UE – relacja i wnioski z seminarium na WSPol

W dniach 9 – 10 listopada 2015 r. na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe „Współpraca organów ścigania i innych instytucji państwowych w zakresie ochrony

READ MORE